George Anca: Posthind (7) – Union cu taică-meu (poeme)

14 Jul 2017 by m.gurza, Comments Off

 

FERIGI POLIFONICE

 

ferigi polifonice codobatura

ştiai de la poartă octava

de nu din familie te-i stinge

garderobieră fostă cântăreaţă

 

bucuria vieţii tale marţiene

cum ţi-ar fi scris clarinetul

extaz partita o nimica toată

prana atman revelaţie diafană

 

pe-acel Enea însuţi acompaniindu-l

întru frăţimea defunctă naintea

naşterii tale spre mormânt francez

ferisem vântul că inspiraţia are grijă

 

 

ÎMPĂIAT ÎN GRAI

 

împăiat în grai sub foale mersul

confesie harakiri fântâni secate

înghesuiţi în flacăra aceleiaşi lumânări

la ce asupră dezlipiţi de amintiri

 

planul să vă lansaţi între voi

tema balaurului am ales-o pe doi

din mari scriitori nu v-am scos

şi oarecare replici la diferenţe

 

mă ce ne mai deosebim sub copac alb

Marian mă declară ultimul mare poet

cunoscând el toată poezia lumii

pe ce metodă să mă iau şi eu în serios

 

 

ÎNTOARSĂ ROATA

 

întoarsă roata cer de palmă crucii

n-ai tu mierlă gibă zbori prelucii

mă păsării gangrenei cu mărfar

la mana înnăscutului nu m-ar

 

goana de propria amprentă reperabilă

plus vârstele pripon învăţului umil

nici faţă pe coclaur revelată

confuzie de bici şi înscenare

 

femeile rendiţii şi mai religioase

pe milă adulteră cu badea dumnezeu

atâtor tartori coralieri plutire

cui să-i mai mulţumesc risipirea

 

sau m-a scăpat din lanţ chiar Iahve

să mă fericească în neştire

pe cuvânt în peisaj respirator

într-o retrocreativitate cuvenită

 

chiar proba pogorârii amanet senect

în loc să mă plouă voi răsfoi nezei

p’odihnă din unul mai câţi de-a berbecii

limba de carte rit armonii negative

 

tatăl tău în cerul meu îl văzusem soare

cuvânt gol cer gol condac d’ac

scut concrescut nimic pe sus jos viermi

tatăl jos cerul sus zaruri spânzurate

 

cereştii locului pe după nunţi polog

ori nevasta ori rugăciunea domnului

frumoase pedale discobol cu floare

primiţi în împărăţie cu pluguşorul

 

opt şi cu şase doişpe altfel sonet

ca ieniceri ci milioane la muncă pe fugă

recăpătat tărâmul părinţilor crezuţi

crimă de mierlă pe după gibă

 

credinţa cuvântului armonic de pierdere

pe-un cult din mulţi copii şi fraţi

a câta naştere craterul suferă

peste câţi pogorându-se mut

 

de-am spiralat nu necredinţa-mi

satana sanatana dharma osana

din nefericiţi pre schizofrenici fericind

şi din cine confetti de Maramureş

 

pe-avans d’op colbuit alarmă liniştirii

religia este pretextul propriei credinţe

credinţa va fi fost pretextul religiei

soare în cer şi pe pământ Petcule

 

amnezia metamorfozelor halucinatorii

decodism dante(lă) doct(o)rina tei(stă)

dialogismul represionar irealism duo triolet

parasintaxă infra veena sitar & comp

 

altă pleavă de rântaş te distraş’

câtă inspiraţie comunistocraţie

de nu ne lăsăm vezi ui poka furnici albe

noroc de crăci pe apa moartă-n păpuşoi

 

Iahwe mână amputată într-o poezie de

Blaga durându-l de nu-n psalm

spiritualitatea poporului român apud Stăniloae

hai că vedem lectura la Comedie

 

 

PASÂNDU-VĂ

 

pasându-vă voi parole ori persoane

mă delas propriei destinaţii

şi-o mai fi vorba de la sine

da’ nu pot să nu-ţi mulţumesc d’atenţie

 

care nu cântăm şi urechile iepurelui

la ce-om mai fi făcut armata

călare când să descaleci arcan

aşa că numai răpita te costă orice

 

cară car vară var ne ajungem transă

sperjur aproapele din cea împăiere

te-amesteci carmina palorilor talangă

de-ar fi fost apropiaţi că scriam cu ochii

 

vânător de sine claustrării gonac

a mai cresta în grindină aşteptarea

ăştia mai fluierăm şi-ţi fluturi urechile

ne reclasicizăm din ţăndări de destin

 

hai gurile afume cabale din cavale

a ne saluta din iubirea duşmanului

pe viaţă rost în parte cu teroarea

când mai şi aveam un pas netras

 

mai la voi pestilenţa langorii

câini topiţi învăţaţi-ne melting pot

ne învăţăm cu fiarele firele ierbii

mai bună mascarada răpunerii la loc

 

vieţi vechi peregrinându-se spovedanii

umbră toridităţii exceptate colocviu

ţi-oi fi încurajt speranţa cât să naşti

pe după carnetul de conducere

 

săriţi în iluminată vacuitate

cât să ne vizionăm cârtiţe

cât să traduc uciderile d’adnotare-mi

ploaia mă împinge sub apostrof

 

te uiţi la ce inspiraţie că se uită şi dânsa

că nu mi-o fi auzit inima peninsulelor

şi ne retrăseserăm în forturi fărâmicioase

ce defecte ascunse mai poate avea şi femeia asta

 

copilul nostru carele eşti pe pământ

fie fiinţa ta din cer părintesc

lapte iertat mântuindu-ne

de-om mai fi şi-om mai trăi poveste

 

 

PĂRUL FRUNŢII

 

părul frunţii mi-l tăiasei

noaptea după şah thalassei

dezgroparea dacă oase-i

te-ar traduce Sean O’Cassey

 

mi-e mai grea fantoma de lumină-aprinsă

te iubim credinţă ne iubeşte cin’ să

noi din maică a mai speriată insă

sufletul ecoul naşterea pretinsă

 

te repezisei olimpic mărunţico de

te-am ocolit bhragode vasya de

pe recitate necompas pâini abc

chiar pe făraş gunoiul pentru ce

 

hai că se termină guvernele sahib

că maharaj teranei alemanii trib

arhonda bang de-a intelect sans lib

carenţa prin Florenţa mi-o inhib

 

nu din şcoala sutei sutaş pe înalt

pe la dans cu biuta armei nemaipsalt

te-am ritmat din vale Vasa către balt

ce-mi urzi Gherghina de o iert încalt

 

 

HAI TAGORE

 

hai Tagore taică iar în România

între Ungaria şi lăudata Rusie

spune ţară ocupată cu tine şi pa

lasă-ne să ne termine şi pe noi

 

Viorica din Topliţa n-a auzit de mine

în casa lui Pătraşcu pe Bastilia

fata Floricăi pe Puşi îl ştia

Iolanda tot ar tipări muma-i

 

Mercica Alabama malteză

the last poet of Romania

cât să se lase asasinat

de bună voie a termina lustra

 

mai trist uciseră câinii pisica

miting de unu cerşetor în cruce

suta sutană satană stană astm

grabă de la sine trenul fără şine

 

iar teamă pentru viaţa căpitanului

cum veniţi amândoi cu pruncul

tratament avio împotriva ţânţarilor

taică-meu clonat nu iartă aparatele

 

câţi din toţi ne gândim la mata indiferent

de inducţii diatribale lojgate

câţi îmi sunteţi tată surya

tu cu măturoiul eu cu fluturele

 

taică-meu tot o aşteaptă pe moscovită

biciclistul rus pe propaganda lui taică-meu

pornesc ăştia fabrica de miliarde

s’ocupă forza pe su’ elicopter apter

 

de le-aş fi scris cu intuiţia lor

n-ai unde se reîntărâtă filajul

a nu mai ieşi din lista rândului

câţi se orânduiesc cu capu-n zid

 

mai zicând cine trage sfori trage gloanţe

own writing zile următoare şi tradu

discul câinelui după biciclist mă ţine

ducere paranoic-medicală cală

 

te-oi fi dus în Reunion la erupţie

schimbate arme nici mausoleu

mărunţiş prelins căptuşelii de rubaşcă

vestea vieţii amniotic vestită

 

 

 

NU RUGĂCIUNE

 

nu rugăciune nu citanie atunci ce

acum vrei trei cărţi şi niciun comunism

te-ai sculat să-ţi aprinzi ţigara

şi nu mi-ai făcut cu mâna de la geam

 

soarele în spiţele bicicletei

învăţătorului Spiridon din Corbi

de-a proprietăţile şi adulterele

ai cui sunt câmpii unde-s povestitorii

 

trebuia să te împing spre Bărboi

a-ţi completa desenul masei

contrând extenice fractcontrarii

la salvatorul conştienţilor sănătate

 

ai face poze necopiatelor iconiţe

ce camere m-or fi vizionând Kal

oare coborâse Isabella să mă conducă

al cui suflet mi-eşti mi-este Ilinca

 

ai ţigara aprinsă vorbeşti de proşti

şi-abia e 7 în căbănuţă a compune

imaterialitate matematică nexam

era de plecat spre abdomene uscate

 

veneaţi noaptea de la dans şi nu

vă ataca nimeni abdomenul

închinându-te la lacătul şcolii

constantele de pe sub distrugere

 

gen grup aşa nici nu mai scapi

rămâi de mişcarea parantetică

asta-şi bălăngăne picioarele sus blugii

mă propteşti nu numai subliminal

 

limbajul nelipsirii mai o trampă

răsturnaţi eufemistica totalitaristă

teroare en passant pe fericire din

salvare coercitivă sub tălpi locvace

 

ţi-ai pus în cap timişorencele

cu mulsul vacii Tiwari se extazia

la muzica laptelui în Heliade

Elena Iliada Ramayana Rethimno

 

uscatul ori picioarele de pânză

păinjenilor muzica sferelor

cuţite de ceramică tocilărie fină

şi-o să ne mai sunaţi pupături

 

câinii delfinii ploii aport raţelor

puite epopei interioare

dacă aveţi cinci mii de-o pâine

să vă ajute dumnezeu îngheţate furnici

 

ne creionează maimuţa reîncarnările

ce să întorci strâmtoarea pe partea-mi

ale noastre fetele duminicii tată

chiar te învârteşti bălosule omenire

 

 

DA’SE PUSE CEAŢA

 

da’ se puse ceaţa da’ dă’m’ telefon

conferinţa o citesc din cameleton

ceaţă peste seninul Brezoiului

neamul românesc în rotund de ţară

 

ariciul scutură tufa de struguri

se tăvăleşte peste boabe a-şi sătura puii

lezate fericimuri c’al nimănui mărimu’

pe nevedere roua din gheaţă nemai ştim u

 

nesmânte cranţ pelerinii lanţ pe şanţ

starea de graţie ai căta-o pân’ te-ar prinde

a-ţi iuţi simultaneitatea uitării

doreai cu toată frigiditatea însuşi sexul

 

de aflaşi revelaţia după lunecare

a ne fi răpus nefericirile tanto

chiar se întunecă fără umbrelă

întoarsă apăsarea prea norilor

 

cu ei trei şi noi buduroi în costrei

hai sălcioară guru gară nemiară

unde faci pasul preferabil neantului

lăudând femeile ţi se strânseră mame

 

 

NICI NU MAI PLOUĂ

 

nici nu mai plouă ca atunci

scrisorile de India aşteaptă

eu la jumătatea furnicarului

de-o viaţă perpelindu-ne eufo

 

ne căutăm de şoaptă caraula

numită viaţa noastră conjugală

plăcere de te rogi de noapte

într-un târziu clopotul duh

 

să-ţi scriu păi fredona din Petroşani

mecanicul romanţa profesională

că de-a noastră apăi nunta

sub clopote bostoniene

 

 

NETRECUT P’AFIŞ

 

netrecut p’afiş scaune pe scenă cine

facem parte din vecine hai Elisaveto

că nu ba da în sala mare pesc

pescăruşul Hamlet Livingstone

 

Iahwe şi tu fiu al părinţilor noştri

n-aţi înflorit anul ăsta nici voi ioaniţi

pe diagonala castelană cârâiţi

jantă cuantă cum mai şi hodorogiţi

 

toată viaţa ai făcut show cu buleftrică

şi mai ai un frigider mic că eşti deştept

să vină comuniştii să ni-l nouă redea

în odă sub otrava Dejaneirei

 

poate pe faţa cealălaltă rar statistică

trasă de Gherghina moşiţilor

de-acolo cereasca părinţie arătărilor

ne grupasem prea la întâmplare

 

 

VOIE NU

 

voie nu pe lac zvântat de fâlfâire

negreşit colacul strangulând părinţii

fără tată ba al nostru amin im

smoala mierlei bicicliste-ncărunţind

 

patru verzi sonin Siam hai Surynam

nu te-ai schimbat de la Jean Georgescu

tu-n baston nu mai ştie omul

de şi-o mai vedea umbrela

 

 

SE CONSUMĂ

 

se consumă otravă de proastă calitate

nici agonia nu mai ştii de unde

calmul execuţiilor înjumătăţitoare

nimeni să se văicăre în surplus

 

scopul vieţii numai distrugerea

gropi grăbite să ne înghită volnici

hai jubilanţi dospirii de cu oase

reveriile vinului nemai poezie

 

 

TE GÂNDEŞTI LA OFELIA

 

te gândeşti la Ofelia soră-ta şi Puşi

să fi fost şi Ionuţ da dom’ George

cioclul & Yorick nelăsaţi pe scenă

vai cum îşi aprinse Ofelia ţigara

 

cetăţenia inspiraţiei sufocaţi scapeţi

ce de mai lume mormântală pân’ turla

confetii de schije represiei confederate

p’euforic vulcan de prin Reunion

 

avem mare nevoie de trădători

pentru distracţia poporului dispărut

îmi vine nepotul la tine la teatru

regizorule cum îl învăţ să meargă

 

Titania ba melancolicul ba de bois

ştiam de vis p’amurg as you kike it

versuri găsite prin păduri a recita epilog

thousand clowns the spirit of my father

 

multiplicarea actorilor jucând diferenţe

Merchant of Venice pe Broadway

le petit poisson învârtit de Brâncuşi

pe Leda filmând-o cu multă răbdare

 

ce fel iar fiinţă p’ucise păpuşi d’otravă

bonapartişti incineri Iahwe n’al oricui

unison diapazon tata Ion pe bidon

din Marin geamăn ţin mort la chin

 

tatăl vostru în cerul nostru

mama noastră zoroastră

repetă retezarea spiritulităţii

suntem obişnuiţi cu schizofrenia

 

m-am întâlnit cu el pe stradă şi nimic

adică nu ştii pentru cine vând

abandon pân’ la cer nenăscuţi nici Oedip

cum el te-ar fi trimis a-l reconcepe

 

embrionul joacă hind Rosalind

lumina cât ne-o înzili catapeteazma

castraţii lui Haendel eunucii spre Brecht

trepanatorului oiumul mohican

 

Pooja scrise amen după Bhagavan

ardent podar lacului pe sub dig

duminică du-te peste drum la

mironosiţa întocmai cu apostolii

 

***

 

 

[2] ÎN  PĂMÂNT

 

PENTRU CĂ UNEORI O DUSESE BINE

 

pentru că uneori o dusese bine în sărăcia lui

îngerul s-a supărat şi a încărunţit lipindu-i-se de cap

n-a fost de ajuns tot o duce bine îngerul în sărăcia lui

şi îngerul s-a supărat şi a încărunţit lipindu-i-se de picioare

ei dar tot o ducea bine în sărăcia lui şi îngerul

 

l-a urmărit o oră şi asta a numit-o muncă

ar fi vrut să-l omoare şi asta nu s-a numit crimă

avea motive să-l omoare şi asta se numeşte justiţia lui

şi dacă l-a urmărit fără să-l omoare se numeşte c-a fost om

 

trei stele de pe epoleţii hainelor cachi

trei stele de pe epoleţii hainelor aproape negre

iar pe cer vorba cântecului numai luna şi o stea

înmulţindu-se cele de pe cer tot trei pe epoleţii

de pe hainele cachi şi aproape negre parcă

o să-ţi mai vină la socoteală a fost greu cu

oranjul lamurilor de răchită până să vină seara

 

banii străinului au ispitit şi câţiva oameni cinstiţi

aceştia n-au avut de suferit protejaţi de tradiţie

şi tocmai al lor a fost profitul dar nici nu se mai

întâmplase asta niciodată prin părţile noastre

 

se gândea la un lucru şi făcea altul

ar fi ajins departe şi aşa dacă se ţinea de treabă

dar nemaigândind afacerile au început să-i meargă

teribil şi numai la început pierdea timpul mirându-se

 

 

CE SE ÎNTÂMPLASE

 

ce se întâmplase medicul n-a costatat

nici boală nici moarte în cazul nostru

judecătorul n-a cosnstatat

nici divorţ nici huliganism

 

să luăm pe popă să luăm pe comandant

ei ce spun ei n-au constatat nimic

nici femeia de serviciu nici infirmul

cu atât mai puţin nenorocitul ăla beat

 

nimeni nu se mai bagă nimeni nici eu

din cât bănuiesc întâmplarea e fără precedent

se petrece într-un birou sau într-o casă particulară

birou boxă peşteră aer liber n-a fost un om

 

castitatea şi bravura nu-şi pierduseră avocaţii

fie că se trezea unul din som şi-şi lua zilele

fie că tot felul de femei năşteau monştri în stradă

dulce era păcatul originar îndrăzneşte careva a mai gândi

 

 

NU MĂ MAI INTERESA

 

nu mă mai interesa spânul

am scăpat de bulevard iubito

mâine anunţă conductorul

crezi că vei traduce Milton

 

nu m-am dus de bună voie

am căzut într-un soi de leşin

picurau stropi imenşi

pe întinderea nesfârşită

 

luna liliecii repetam nu nu

în timpul dramatizării lui Kant

nenorociri în floare

ocupându-mă de nebuloase

 

degete murdare la vârf

fără rost alibiuri

spânul se reîmprietenise

cu securiştii

 

 

ASEARĂ

 

aseară din doi gemeni tata

vină noaptea până la lacrimi

ah artişti criminali vă răzbunaţi

ideal moartea voastră

 

şi ce am eu cu voi aşteptam aseară

lucrurile mărunte cele ce nu trăiesc

şi nu pot muri cele fără iubire

nici bonomia de cu ziuă grafiindu-mi

 

mai bine orb ori mut şi cel mai

bine pălărierul de pe Călăraşi

un democrat un om nebun aseară

se mai putea şi într-un fel şi în altul

 

artista plânge întâi cu ochiul drept

cel depărtat de mine nu-s vinovat

biografia artistei nu e viaţa ei

în loc de droguri pălăriile

 

 

S-A SPÂNZURAT

 

s-a spânzurat cu o sârmă de grindă

leliţa voinică nu e casă de cultură

e şcoală uite elevi păi ce dacă

era când ştii acuma ţine-o pe-a ta

 

i-am spus despre marele filosof

nu este ruşine ce mi-a spus mie marele filosof

şi am mai zis de avion şi de tren

cu trenul se merge mai greu a zis

 

regret un singur lucru

de ce trebuia să-i răspund

că n-am fost niciodată

la Europa în Eforie

 

e un soldat am zis

am venit degeaba a zis

farmece cât cetăţile

rase de pe faţa pământului

 

prea bine mortului nu i-o fi

Fălticeni mireasă tristă

se vor deschide uşile

şi mulţi vor cădea

 

 

ÎNTR-UN ORAŞ

 

într-un oraş plin de nămol

va trece domnul cu pistol

într-un oraş ca un atol

va trece domul cu pistol

 

într-un oraş făţiş domol

va trece domnul cu pistol

într-un oraş cu maţul gol

va trece domnul un pistol

 

 

MĂ MIRĂ

 

mă miră toamna de la cei

mai de pe urmă derbedei

doar nucile fără de piei

se bat în mahala cu ei

 

mă miră sfânta de pe trei

şi frunza palidă femei

până voi cere dumneaei

vitezei târfe doi-trei lei

 

VĂRUL TĂU

 

vărul tău de altădată

ziua bea noaptea se-mbată

cu o duşcă pe lopată

îngropată îngropată

 

laudă-te gură spartă

c-a intrat hoaţa pe poartă

când s-o-ntinde-n bătătură

o să vezi pe cine fură

 

NINGE URMA

 

ninge urma neamţului

cu zăpada neamului

şi a Bărboianului

 

un copac un om sărac

un stejar niciun primar

stă legat să ningă-n sat

 

nu e lege să-l dezlege

păsări merg de ochi îl şterg

nu mai zboară că-l omoară

 

cu cucui în vârf de cui

umbră trează te retează

de ce doarme fumul doamne

 

după fum să ne alinte

fiertură de bob de linte

şi de ochi descântători

 

la nucul de două ori

la mucul de două ori

la cucul de două ori

 

trădată pasăre de frate

pajişte ceaţa ar paşte

ziduri înotate de broaşte

 

nu am povestit beţia

ce-a costat împărăţia

nebunului Fugidacia

 

foarte greu ne hărănim

să murim ne prăpădim

şi apoi în ţintirim

 

*

ciutura mi-e seacă

am tras-o din teacă

zidită pită

 

bine fântânea

foamea ca foamea

dară nici setea

 

caii de la brişti

boii de la care

morţii pe cărare

 

înturnaţii trişti

mă mir de izvor

eu la ce să mor

 

cum umblam cu spatele

dacă-mi plânge fratele

cupe mândre umbra-mi râde

 

ce mi-e dragu

ce mi-e dracu

cântă toţi ca pitpalacul

 

pitpalac pitpălăcel

ia colea un colăcel

să-mi fie de sufleţel

 

el ce-mi zice

nu verice

dă-i tu bice

 

o sămânţă ne desparte

cade corbul creşte noapte

cade omul creşte pomul

 

 

 

MORŢII ANTICI

 

morţii antici cântec

clopotele suflet

lungind la ceruri funii

 

zile sfinte de apoi cânte

înspăimânte răspânte în ţânte

zorii de oloi Dumnezeu strigoi

 

nimeni nu se mai încălzeşte

de spinarea mea

năpădită de igrasie

 

pe cine ating în albul laptelui

eu sunt laptele mamei mele

soră moartă soră vie

 

hoţ de codru nenorocul peste

o sută de ani gloanţele lui

mă vor naşte uite puşca-n cui

 

pe nimic ia-mi durerea

şi piei în lumea cealaltă

aici să ţip şi numai acolo să se-audă

 

 

FĂRĂ A ŞTI

 

fără a şti că piaţa

unirii nu mai este

hangiţa mea adoarme

 

vremea îmi e lipsă

la tine ţip să

părăseşti turlele

 

de dorul păsărilor

vrei să ai geniu

ori măcar să urli

 

pe mirişte cu apă în gură

numai norii cerului

şi morţii pământului

 

fugi în inima strămoşului

căci se apropie de tine

un fulger mare

 

ia-ţi zilele până să te ajungă

altfel te va găsi în viaţă

şi te va ucide

 

 

POTECA

 

poteca prin pădurea verde

şi o bătrână prin nămolul

potecii din pădurea verde

 

din nor răsare toată curtea

răsare toată Silvia

pantoful negru i-l aruncă

 

ajunge Doamna la o casă

din dealuri lungi departe-n vale

o casă dusă-n grai de păsări

 

şi intră într-un grajd cu iesle

păscută de doi cai iar mânzul

o muşcă ruptă ca o pâine

 

ea strigă ajutorul de aproape

când în târziu un om îmbrobodit

în locul mânzului îi spune bine

 

poteca prin pădurea verde

şi o bătrână prin pădurea

fără potecă numai verde

 

 

CEARA CEA TOPITĂ

 

ceara cea topită

o albină tristă

roiul se mărită

 

nările miresme

de tei limba

cântare de clopot

 

ajuns-am în pustie

nu-ţi strig să mă omori

nu mai eşti mătase

 

apleacă-te orbire

corabie umflându-ţi

flacăra neagră

 

sună ecourile

pe limbile râurilor

din noaptea cealaltă

 

înnoptată lumină

înnoptat întuneric

înnoptată şi tu

 

 

ÎN PĂMÂNT

 

*

norul din zare ne arde în ceafă

pe noi lăcustele din polul

celălalt al moşiei

 

stai la cot şi lâncezeşte cu ochii

pe burta umflată a boilor alături de

lucernele stropite cu zemuri din gamele

 

pe străzile cu fostele caleşti împerecheate

un zid şi o poartă un pelican

şi-o grădină revărsând cupe de crin

 

nu drăgălaş nu scorţos dar picat

din lună drept în smârc şi fuga

să se mai bage şi-n lapte de pasăre

 

chiar s-au potolit vâltorile dar la aceeaşi

măsură şi-n aceeaşi direcţie curg

toate şi pasc nici eu nu sunt departe

 

Mielache Pondiche cocârjat sub

minteanul negru şi cornul căciulii

cu glas ascuţit cât să taie o groapă

 

Sarafina necunoscută înveşmântată

cernit dacă ea e şi plânge cu blesteme

pentru zburătoare să încremenească

 

mărăcini din lumea lui Dumnezeu

în carnea omului prin lâna berbecului

de-ar arde cu foc negru ca ei

 

zi-i Ioana o vezi cu fire încăpăţânate

de păr alb în creştetul ei

revărsat peste chipul oacheş

 

cheam-o Maria şi sapă-ţi în nume

lăcaşul cum vrei să te odihneşti

căci aici a murit şi ea

 

am urcat aceste trepte scobite

de tălpile celor care mai urcaseră

înainte şi n-am mai avut pe ce coborî

 

*

a fi român e un lucru a nu fi român

e acelaşi lucru deci am văzut un român

când nu era nimeni şi nu mai era nimeni român

 

mama româncă tata cântăreţ apoi

funcţionar sora bună una sora vitregă alta

dar tare buni am fi toţi de politică

 

geamătul înăbuşit de poala îndesată

a verdeţurilor de cea mai grea recoltă

o cât să fie foamea care s-o fecundeze

 

am părăsit şi aşa pe mama şi pe tata

încât de s-ar începe totul iarăşi

ei ar uita că le-am fost fiu

 

când vizitam genii şi seara le descriam

bolile mă foloseam de geniul lor

muribund şi de moartea mea

 

ce se va alege ştie domnul ce va

rămâne neales ştie dracul dar eu

ştiu ceva pe la mijloc prin piept ah

 

să mă tem de a lăsa vreo urmă vie

după mine căci în ea ar fi cu putinţă

să sângerez încă de pe acum

 

*

s-a scufundat fierul mai mult

în noapte şi sfârâie printre atâtea

ferestre nestinse neîmbrăţişate

 

distanţa dintre pământ şi minte

este egală cu aceea dintre sentiment  şi cer

adesea însă capul cade în piept

 

acolo te arăţi pe afară pe unde

nu te cunoşti şi ce vezi nu este

faţa ta ci a celorlalţi a vitriolaţilor

 

acoperişele de altădată roşii tomnatice

amurgii alunecă în vale spinările

de boi aprinşi iar ele să răsune

 

s-au stins atâtea focuri mai sfinte

decât îngerii din cer sufletele poeţilor

şi în extazele de odinioară nimeni

 

ORDALII PALIDITATEA

 

ordalii paliditatea feţei ochii roşii robul lui Dumnezeu Ducas

barbariu grimoire du pape Honorius Avestiţa boala copiilor

cărţile solomonarilor învăţate şapte ani sub pământ cuţit cununat

descântarea sângelui răni de arsură aşchiere de oase canzoncina

 

apeş apucător apucat arap alb arap buzat arap minunat codroniu

fetele câmpului fetele codrului fetele lui Şandru fete şi văduve

despletita diochioaia înfiorătoarea jupâneasa leoaica maica pădurii

mănâncă din aceeaşi farfurie cu un câine cu o mâţă durere de deochi

 

mirătoarea omu’ ca şchiopu’ cu barda cât cotu’ proorociţa românca

trece vântul peste munte dedeochiul peste frunte ieşi soare sec

unde te duci fată albă cu mătura albă mă duc la biserica albă

 

ce să faci la biserica albă să mătur albeaţa roşeaţa şi săgetăturile

vavilele  volburi mânioiase  zâmbata zburătorul zmeoaica zmeul

de cine e deochiat de acela vindecat plecate româneşti pe mare

 

***

 

[3] POSTERMETIC

 

COROLELE

 

 

corolele scrumite-n zări de cunii

denunţă crimele cremaţiunii

creştet asemănând pe arătură

placentă Dumnezeu ni se îndură

 

ari valuri ariei boeme te restaur

trup mantiei nici abur mal malaur

malaria plămâni lui Gib slovacă

Ghosh cromozom Kolkatei nicio vacă

 

stopa-vom greşuri mântuinţei viclă

a nu mai arde să se spargă sticlă

ne-avem de soţ singurătate cruce

 

strănută Vict Emanuel cu duce

ne duce de la mare cu nepot

a treia lună din concepţie înot

 

 

DIN CEARTĂ

 

din ceartă ramolită

căzut în chilipir

nici trepte nici elită

spre şine nu înşir

 

spre şine nu în sine

cu spatele veniţii

petrecători mai bine

striviţi de interstiţii

 

ori între staţii paznici

nimicului răspuns

cap călătorii casnici

cu vaxul şi şi-au uns

 

susurător de-a dreptul

ce nesimţit versifici

căciula cataleptul

urnit pe fraţii tifici

 

cu artificii pradă

prin brazi a demoni ţepi

în larg tocită zadă

pe omonimi sirepi

 

întins ajuns plictis cu

obezităţi oloage

cu pliscul obeliscul

îţi ciocăne prin doage

 

gol tată goală şapte

tot zile şi la loc

perverse ori colapte

surcelele pe foc

 

ochi paraleli de-a oarba

departe e mai cald

obrazul dat cu barba

de-al treilea Arald

 

 

DE UN TIMP

 

de-un timp simultane entuziasme depresii inventivităţi sinucideri

călugărul se aruncase-n fântână la miezul nopţii nemurind  l-am îngropat

uleiul generaţiilor peste apa morţii oceanul trecuturilor totunele

redactare dă-mi doamne pe sufletul şi mintea de pe urmă

pe schizofrenica energetică o înjurase zice ea un student de la chimie

contabilitatea dete raportul la învăţământ ideologic

secretarul literar fu introdus între catalogatoare la prânz

să nu-mi ceri de mâncare şi bine că nu ne luăm la ceartă

 

cărţile şi stâlpii cărţi din India visul stâlpilor

Indore văzut nevăzuta Indoră autodafe autotemă

ospăţul cornul de yak indodiile sumare oarbe

geamul spart pronunţă iarnă vara pe Calea Văcăreşti

ne furăm căciula nemânuind armele ce e în lume

încărcăturile atomice chiar la divizii trebuie aprobare

nevasta lui instruieşte fetele în curtea institutului

nu s-ar putea să bagi femeile în cazarmă avansat Israel

 

cărţile caprele ascultă cântările planurile clanurile

suptoare de infern cu spatele întoarcere spre dreapta

garzi în palme îngrijorând debitul secetei deşertice

mângâioasă îmburuienare a hipodromului

amintire în eliberare pe-acolo densitatea pandurilor

ştearsă de pe faţa apei înghiţite în nepetrecanie

cărunte plete palmele la slava nasului sub prim

răni sfârşindu-se de lins reînrâurindu-se iar linse

 

***

 

[4] VAL

 

CREAŢIUNEA

 

creaţiunea ispaşei caruna

a-şi pune în cui chipiul

las’ că vorbim cu Valeriu

 

mi-am pudrat faţa cu praful

de pe talpa ta sub anestezie

îţi rupi piciorul eşti băgat în seamă

 

în fiece clipă altceva răpus de pus

două luni începând din 12 octombrie

atunci vei călca şi cu dreptul

 

vine el azi şi vedem ce se întâmplă

ţin ziduri nu răspunzi în scris

gen superbie că n-oi fi Borges

 

ne omenim la vreo durere zăpezi

epoleţi pe lopeţi mizantropice

nihilism darabanei de-a doua

 

 

VEZI CUM TE DESCURCI

 

vezi cum te descurci cu mantra

pritocitoare pe după discuţie

cum din India şi nu numai de nemţi

 

las’ că te văd şi pe tine prostignaţie

cum m-aţi suna de eşti la control

Valeriu şi care cu valeriana

 

o să-ţi spun cu cine ai vorbit

în 2012 dădurăm de necazul ăsta

până-n 2013  făcătorul de bine

 

n-are cine citi Noica  nici regie

scade bolnavului mizantropia

teofobia alergizantă într-un picior

 

petrec întors cum scobise opiul

care cu piciorul care cu şira de paie

parcă scrii acasă film din China

 

scuturându-ne de praful hamurilor

cât eşti rotire alta greurilor

băiatul d’anul viitor prezent concept

 

                                     

NĂIMIRE PĂRINTEASCĂ

 

năimire părintească Savitur

umor ghilotina simbolului

hărțuite corespunderi dantești

 

micșunea redundanță avatarică

forțarea imaginației supraviețuire

din bătrâni povestindu-se virtual

 

taică veneai incognito alergiei

înfiere în ereditate prigorii

treaba părinților botezul

 

contrariere trecerii marchandise

vorbiții crimei peste cifru coroiat

și-a instalat acolo cortul un hamac

 

vânj bezmetici pe noi pumni în gură

mantă strepezirii teroarea deja vue

de-or greși repetând modelul represiv

 

 

MĂ LAŞI

 

mă lași să dau primul și nu mai dai

declinându-și sinele că artă

negativ de iertat la părere

 

în aer cabrat a cer de-o palmă

catehism vedeniilor înghițind rugină

vitalitate pe tocila cimitirului

 

foame în mișcare zăpezi pe secetă

doar nu vă feriți modele de transă

ordalii rămase în floarea trecută

 

 

NAŞTERE

 

neștire tandră epic hăis prozodie

opuscule te-mpiedic ridică-mă la cer

americanii au plecat pmb m-a amendat

 

cortine rupte nu te intimida

rupe-ți-s-ar inima cum ai rupt-o tu pe-a mea

v-am lăsat din 1918 de când am plecat

 

di-ar mai fi trăit tată-tu te omora

vătaful a dat semn din steag

graiului român pierzare românește

 

în râs și nici așa cu fetele coșbuce

cu joaca prihănind reveria la rând

penant ferit nu-n cavernă frunzar

 

soarele aura cerului ceruleum

judecă-le nearse ciorilor norilor

bunică-ta s-ar cocoța în pătrățea

 

 

FERESTRE

 

ferestre rupestre shastre adastre

degerătură pe colindătură azură

îmi tremurase totemul bust fostă talpă

 

era să fiu mort între scări și academician

ne-om repezi ajunși caducitate

repetiție scăzământ pe recuperare

 

cobiseți câte una și amândouă

se decupase saltul oaselor

din pielea geometriei escaliere

 

 

PUTREDE SIMETRII

 

putrede simetrii degenerescențelor

a ne admira căzăturile măciucite toval

d-orduri împărate despărțitorilor țiitori

 

nu ne mai dăm jos din sunet

care te mai tunzi abstinență

cărarea învățăcelului sublimarea

 

soarele frigului dinaintea certei

drapează ah din naștere de sânge

îndumnezeirile tinereții ritmice

 

 

FRÂNTURĂ SCHLEGELl

 

frântură Schlegel ne ajungem

ham caballero neîntreitei alfa

a încorpora neputința viciului

 

alimoșind hal valahal aho val

melițe rânduite  nerândunicii

cal kalos radiografiez milion

 

ocol catrințelor mormintelor

revenind din India în cenușă

femeia cu bonetă a la swami

 

se vede și în engleză o freză

zegras fie amicii de pe lume

că e fata băiat fără fălănguță

 

 

PE STRADA GIOVANNI

 

pe strada Giovanni Boccaccio

rugină Macomi traversă Peroni

Împăratul Traian Podul Înalt

 

Valeriu se compune triumfului

mantă n’ascuns tabulator verseriu

și-a rupt piciorul țigara la val

 

al nisipului puls printre secate rente

voce Codrescu în rolul lui Goma

plată Bucovina nu de la robinet

 

tortură dodii războaie pierdute

între Certaldo și Cantebury credeai

Friz d’Assisi în Schoepnhauer

 

satya solo Goytisolo scris aplecat

veți fi aflat de nespus influență

outpnath genomul androginilor

 

prin ploaie pe cântar obed Ieud

de nu Regine datum în frapanță

de-o comparație vraiște rubedenii

 

 

PALIDĂ GALBEN

 

palidă galben păr fluturându-ne

scriindu-te pomelnic târzielnic

taica te perspectivează constanță

 

redevenirăm porumb pasăre

da unde trebuia să fii la ora una

n-aveam ce ne spune redevenire

 

supunere înaltului altui tată

întunericului împreunat Kali

cor dezaprobator divaghează haosul

 

a fericirilor ferecătură aflăm seducție

pui te cheamă tată mamă cangurilor

sub prea îndepărtate înconjururi

 

vâsc druid a nu ne destrăma Val

cașalotul lase-mi lese la Ahab

în Bergen zboară pescăruși pe limba lor

 

 

GAMELA

 

gamela gemelează algia nostalgia

că târâiși renumele-ne toată ziua

și-mi descotorosii poliloghia

 

mâine va fi mai greu pe grosse Wort

ce femeie Wille mai corectează-te

dacă tot nu se înțelesese cu mamă-sa

 

cartea plânge bandoneon didjiridoo

care-n baston fala invidiei 26 cravașe

abia ne spiritualizăm pe-un picior

 

grupuri deficiente poeme indiene

ne-or nimeri dintre onomatopee

versuri povestite cu întâmplări sonante

 

răsfățul ființei logofăt zburător

obscuritatea din mine lumina din voi

Dexter ne-am filma da cameo

 

 

KAIRONOMIE

 

împuşca tot ce întâlnea pe câmp şi pisici că strică vânatul

douăzeci de nebotezaţi părăsiţi în maternitate şi tu naşul

plânge masa aşteaptă atunci mă mai dau în pat

altădată de frig spăimântat acum de băutură nici nici

poate iese Târgu-Jiul mâine întoarcerii brâncuşiene

de nu s-ar termina ţigările vă spuneam să mai cumpăraţi

eu tot ca profesorul anca şi nu-şi găsea citatele secrete

două zeci şi nou aprilie cu o zi mai devreme kaironomia

problema ta e că începi mai multe şi nu le termini pe toate

 

modernitate soră naturii insinuîndu-vă de-a moartea imposibilă

obiecte pe pipăite aprinzând spirit cald cortegii cortegiane

ce-ai mai oprit harpa lui Volenweider la răţoiala coanei mari

actorii fumau la semnalul meu şi pe ei căzuse mahalaua cortinei

cu maşinile până la Alutus crâng parâng şcoala din Stolniceni

birocraţia ospeţiei deritualizată mai pe dinăuntrul adâncurilor

ţi-aş citi din roman de nu l-aş fi lăsat în veranda de clor

am ieşit sămănătoristule întâlnitu-l-am pe răpitorul câine Nero

cu laptele mamei lui supsese credinţă Gheorghe eu poveste

din norul vestitor lunecase pe culoar un ţânţar din India de atunci

orizontala periculoasă vezi versuri pe steagul lui Tudor

mi-eşti la două-trei miopii te-aş citi aş mai scrie curaj

de a te dezintegra într-una cu actorii teatrului popular

experienţele zăpăcelii de sus încercuindu-vă zaruri

nici pe mine nu mă citesc scrisori nescris şi tot n-am murit mai

împroaşcă alte nume concepte aluzii propoziţii kaironomice

nu m-am oprit nicicând aproape vă convinsesem e o carte proastă

copilul mi-a reproşat nedecis ca şi cum îi plăcuse oricum

amânasem şahul şi după intrarea-n Oltenia spre a o parcurge

ne plimbăm azi în două oraşe îţi spusesem luxul există

mă văd obligat faţă de pagină dacă ţi se întâmplă mă cere

atentator buzunarele victimei goale mai hai demuzicalizat

prefixează şi a treia oară din cultul ratării scleroza

repetiţiile voastre cu Brâncoveanu la Horezu-n pridvor

zece mii de oameni apoi serbare câmpenească trei sute

de ani dacă se face pe plan central ceva transferaţi

preşedintele academiei cu doamna îi vrei mai mult de o zi

pe la mănăstirile restaurate sala personalităţilor la Cozia

sunt subiecte voiai un telefon nu mai e nici soare

răbdarea inconştientă a berbecilor până la tăiere bătându-se

ăsta scrie bă auzii uşa voiai să mai vorbim cum zbârnâie şoseau

te uiţi la toată lumea asta ca să nu mori cu uitare

vânătorii de munte pe Grui erau polăţi cu schiurile peste una

în curtea speriaţilor s-ar fi închinat brazii fărâmarăţi

glezna mai apoi altuia îi vârâseră baioneta în coaste

muriseră soldaţi şi brazii să-i taie nimeni îi urăşti

numai lor nu le-ai spus numele altfel generalul colonei

mi-arăţi genunchiul pătat oricât te-ai spăla cât era ea

acolo spală pe cap p-alea din coafură o fi având şaizeci de bani

prea dintâi cu muze vite invocate potcovite te-am citit scrisoare azi

metri din Farasalia ne încânte falia gurdwara Wadalia

ţi-e credinţa întru Toma tatăl tău mai mult ca-n Roma povesti-ţi-aş puja homa

ciorba de burtă dans Mărie Dunăre jie aşteptăzie

te-ai dus să te speli pe picioare singură chirurgie-n judeţ

mâine la Târgu-Jiu hotărât după ale noastre  natalităţi

—————————-

SFÂRŞIT

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 0
Vizualizari : 39329

Ultimele Comentarii