Adrian BOTEZ: În genunchi să veniți

12 Jun 2018 by m.gurza, Comments Off

ÎN GENUNCHI SĂ VENIŢI

 

                                            la Mărăşeşti

 

orgìi – parfumuri de tei princiare

lărgesc arhitrave în templele lumii

dar câte-elixire de sânge – barbare

pământul eroic le dăruie Mumii…

 

pământul eroic filtrează-şi eroii

şi-i trece prin regnuri – şi-i trece prin magme

încât teii sacri să-nşire – sintagme

ce-au fost temelia şi oastea nevoii

 

în genunchi să veniţi – pe sub bolţi de miresme

sărutaţi roua florii Hristoşilor ţării

sărutaţi sacre răni – catapetesme…

 

…în genunchi! – de la Porţi – pân’ la negura Mării…

…da – e pământ de extaze şi sânge :

înger sfios – în cântare de vis – flautu-şi frânge…

***

 

MEMORIE DACO-VALAHĂ

   

                la Mărăşeşti

 

pământ de sfinţi şi de martiri

de voievozi cu patrafiri

spre ceruri  – toţi – sprijoană SCARA

…câmpul de luptă – câmp de miri:

i-a distilat  – blând – vara!

 

ei n-au murit cuminecaţi

dar fapta-i liturghie !

iar aştrii noştri – morţii fraţi

desculţi curaţi să fie!

 

au fost ţărani cu vatra-n sân

ţărani smulşi vara de la fân…

ţăranul – fulgerând brăzdarul de la plug

aprinde-n ceruri ruguri după Rug…

ţăranii de la corn de plug

de coasa Morţii ei nu fug :

zvârliţi în iad – l-au pârjolit

tot calendaru-au înnoit…!

 

pline de fulger – lungi tranşee

vin după noi – Tainică Cheie :

ei vin furtuni – vin ca să facă

o Patrie DACO-VALAHĂ!

cu rane de piron ei scriu

pe Hristul nostru – Cald şi Viu

toţi răstigniţii noşt’i s-au strâns :

rugaţi-vă – nu-i timp de plâns…

luptaţi cu draci – pe câmpu-ncins!

 

striviţi cu roată şi tăiaţi

sunt crăişorii – sfinţi puşcaţi:

din sânge de martiri zbucneşte

Soarele Nou – pe româneşte !

 

…dar de nu ţineţi minte harul

şi nu schimbaţi nici calendarul

blestem v-aşteaptă şi urgie

când JUDECATA  va să fie!

***

     

…ŞI NOI PE VOI  – SECAŢI PRIBEGI – VĂ VOM SCHIMBA LA FIRI

 

să nu veniţi la geamul meu – să nu-mi huhurezaţi

căci eu – prin geam – văd Neamul meu – de veşnic acuzaţi!

aduşi de vânt” şi criminali – toţi vor să mă convingă

în mine bezne să primesc – şi Iuda să învingă…!

 

nu-nu – satanici avocaţi – cu mine nu vă merge:

voievozii mei – ne-nduplecaţi – e drept – v-au luat la verge

dar asta când pe regii voştri (bandiţi tiptili – de-afară!)

îi tot prindeau cu gheara-n glii şi pliscul în cămară

 

da – suntem – măre! – vinovaţi – că n-am lăsat pământuri

şi nu uităm – şi nu bocim: ne vom sălta din strâmturi :

da – Basarabi şi Muşatini n-au miluit jigòdii

 

ci-au strâns pământul împrejur – au hotărât şi zodii…

…da – adunat-am  oşti  de zori – din sfinţi şi din martiri

şi noi pe voi  – secaţi pribegi – vă vom schimba la firi!

***

 

REŢETĂ PENTRU MÂNTUITORUL HRISTOS

 

întâi – oamenii să vrea – convinşi – a fi zei :

apoi abia separi os -  de carne – miezul – de coajă !

nu poţi – la toţi – să le pui  – în fund – roşu-ardei…

…unul tândăleşte-n tindă – altul se scarpină de vrajă…

 

va fi bine – dar nu acum – ci cândva – …cândva…

când omul va renunţa – definitiv – la cinemà

şi ochii lui – şi barba – i se vor aprinde şi vor scânteià…

va fi bine – dar nu aici şi acum – ci peste Drum…

 

ia-le oamenilor ciocanul şi dalta din mână

să sculpteze doar cu privirile-n lumină şi-n lună

ia-le ceas – ia-le umbrelă – ia-le jucării toate

 

să se simtă-ntre stele – eroi – din Ultima Cetate

…e mult de lucru – Criste – şi trebuie răbdare

cu-aşa o fiară tâmpă – uitucă şi oarbă din născare…

***

 

CUMPĂNĂ

 

s-a făcut verde-n fereşti şi pe măguri

mângâie vântu-orice rană din neguri

e verde şi-n stele – e verde şi-n lună…

…a venit şi-a plecat – din priviri – Vestea Bună…

 

un Neam ostenit de minciuni şi de rele

nu-şi mai priveşte nici semen – nici stele :

fiecare-şi adună şi-şi stivuie scârna  – hârciog

fiecare-ţi rânjeşte din guri de bârlog…

 

…cum să trezeşti un Neam – Hristoase – şi cum să-l învii?

a uitat să răsufle – a uitat că Tu vii…

…trimite strămoşii – cu foc şi blesteme

 

cu pajuri şi bouri – pe chipuri şi-n steme…

…trezeşte – Hristoase – pe sluga bolindă

şi mân-o să-şi vadă hidosu-n oglindă…

 

…să-i cânţi la ureche străvechea colindă…

***

      

VOM FACE LILIACUL SĂ-NFLOARE-A DOUA OARĂ!

 

cât preţ creştea în lumea – coroană de-ametist!…

acum – ori liliecii – ori brusturi… – …totu-i trist :

cenuşă de memorii şi colb de ametist…

chiuie plebe-ignară – în ochi umbrit şi mat…

banalul se răzgâie – de când toţi am uitat

cum Liliacul Lumii era Sfânt Împărat!

 

fiţi Cavalerii Tainei – şi conspiraţi de zor

ca LiliaculCRAIUL – s-armonizeze colbul –

din nou – în Sacru Cor

Voievozii de-i uitarăm – Voievozii Frumuseţii

renască – în tufişuri – Minunea Dimineţii!

 

parfumuri de cădelniţi să-nvie – iar – ciolane

din hoituri să se-aleagă – din nou – Aldebarane!

o – nu-adormiţi în mlaştini – nu geruiţi în moarte:

 

fiţi îngeri – nu mârţoage : treziţi o Nouă Carte!

…aşa râvnind la vrajă – aşa privind la Scară

vom face Liliacul să-nfloare-a doua oară!

***

 

LUMINIŞURI ÎNGEREŞTI – ÎN PĂDUREA HĂRŢĂGOASĂ

 

luminişuri îngereşti – în pădurea hărţăgoasă

resemnat de vânturi bune – îmi clădesc – din flori – o casă

frate cu gândacii ierbii – şopotesc ca dus în lună

azvârlita-mi haină-oferă furnicilor – o tribună

 

vorbesc singur – iar în ierbi mă-nalţ Prorocul

ce dezvăluie neştirii nu doar Piscul – ci Sorocul :

păsările mă ascultă şi disperă-n cânt vrăjit

îmi scurg trupul în pământ: toţi scaieţii s-au zbârlit!

 

…după-amiază milenară – făr’ hodină ori sfârşit

scapătă soare-ntre ramuri – dând semnul de bal coclit…

toţi ţânţarii dau năvală – gându-mi s-a înnămolit

 

în Bordeiul Nemuririi – eu am plâns şi am murit…

…florile mă-mbrăţişară – iar izvoare-mi cer iertare

hoitul meu învie iarăşi – şi râvneşte Munţi şi Mare

***

 

ÎNCERCARE DE CÂNTEC-DESCÂNTEC

ce să-ţi fac – popor  mahmur ?

să te blèstem – să te-njur ?

cum să te trezesc din moarte ?

să-mprumut de la Crist  – Carte ?

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

popor  născător de Cer şi Pământ

popor – ctitor de Vis şi Mormânt

acum îţi scuipi sfinţii – har şi proroci

ţi-arunci şi martirii – în troacă la porci…

 

Refren :

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

da – răstignească-te Broaşte

da – Dihorii să te-mproaşte

da – să mori şi să-nvii

cu cap pe tipsii

da – mărunţească-te Şobolanii

până când – disperat – îţi vei striga toţi IOANII…!

 

Refren :

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

n-ai drept la cuminecătură

pănă nu faci oglindă-n bătătură

eşti oprit de la Casă şi Pâine

până nu strigi : „am făcut!” – iar nu  : „…mâine…”!

da – să te înjoseşti cât nici nu se poate gândi

abia atunci – înapoi spre Vatră-ăi porni…

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

 

popor duhnind   - tu – popor ţigănit

de grataragii – dar într-una lihnit

dracii toţi să te – mereu – canonească

sângele să-ţi sleiască-sfârşească :

abia-atunci Crist la patul de moarte-a veni

cu miresme te va-mprejmui şi iubi

cu dragostea Lui Dumnezeiască

îţi va-arăta – Foc te-a isca

de cremene-amnar şi de iască…

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

popor valah – turbat de necredinţă

ţi-ai alungat şi îngeri şi zei de priinţă

ai lepădat frăţia-minune – cu Crist

orb eşti acum – jumulit vultur trist

Zmeu ciung – Făt-Frumos duhnitor

nu te mai suferă niciun Izvor

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat ibovnică –  Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

***

————————

Adrian BOTEZ

12 iunie, 2018

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 2
Vizualizari : 19180

Ultimele Comentarii