16 Jan
2019

Ioan Nicolae MUȘAT: Dacă-l iubim pe Eminescu….

Sunt impresionat de numărul mare de poezii închinate Marelui Eminescu, de postările care-l elogiază, de tedeum-urile care i s-au făcut, de toată această energie explozivă care se simte azi la tot pasul… Aveam foarte multe de făcut dar, această lumină, Eminescu, m-a absorbit și pe mine așa cum i-a absorbit pe români, indiferent unde s-au aflat…

Dacă-l iubim pe Eminescu vom înțelege cine este el, nu numai pentru noi, românii, ci pentru toți, vom înțelege jertfa sa, vom înțelege crezul său, vom înțelege rostul puterii minunate pe care-a avut-o și-a lăsat-o aici în cuvinte de mare frumusețe și mare folos…

Eminescu nu este doar Luceafărul poeziei române, este Luceafărul României, pentru că a luminat calea României, calea noastră spre identitate, statornicie, frumusețe, valoare, înveșnicire… N-a fost doar unul dintre cei mai mari gazetari, ci este unul dintre cei mai mari politologi și calea deschisă de el scoate România din marasmul în care se află. A fost ucis nu doar pentru că arăta răul pe care-l fac politicienii, a fost ucis pentru că a dat soluțiile redresării actului politic, iar aceasta ar fi putut trezi românii, și nu numai pe ei, pentru noile forme de conducere care-ar fi înlăturat hoția și abuzurile…

Nu vom putea reașeza românul și România în rosturile universale fără a urma căile trasate de Eminescu…

Dacă-l iubim pe Eminescu luptăm cu adevărat pentru o Românie mândră, măreață, respectată între popoarele lumii, luptăm cu lupta pe toate fronturile, așa cum a făcut Eminescu…

Dacă-l iubim pe Eminescu iubim izvoarele ancestrale ale românismului, folclorul, cântecul, jocul, portul românesc autentic căutând să înțelegem rostul și puterea românismului în lume ca echilibru între exteriorizarea epică și rigoarea Occidentului și interiorizarea lirică a Orientului…

Dacă-l iubim pe Eminescu aducem în lucrul nostru, în mărturisirea noastră rugăciunea către Dumnezeu și Măicuța Domnului, pătrundem lucrarea noastră, discret, rodnic și natural cu harul de la Bunul Dumnezeu…

Dacă-l iubim pe Eminescu primim și puterea de-a ne ridica din condiția de muritori ai pământului în condiția de nemuritori ai cerului…

———————————

Președinte fondator ASCIOR

Ing. Ioan Nicolae MUȘAT

15 ianuarie 2019

(grafică realizată de pictor, grafician Iurie Brașoveanu, Italia)

16 Jan
2019

Victor COBZAC: Dumnezeu în poezie

DUMNEZEU ÎN POEZIE

 

Cineva împinge geamul,
Timpul curge printre foi,
După pași, abia se-aude,
Eminescu-i printre noi.

El pătrunde în odaie,
El se simte ca acasă,
Peste Prut, la Chișinău,
Ca un frate, la o masă.

Obosit, cu părul nins,
Fața-i plină de tristețe,
Ochii… ard ca doi luceferi,
Un portret din tinerețe.

Gândurile-l duc departe,
Însă el buchet le-adună,
Și cu buzele… us-ca-te…
Văd că vrea ceva să spună.

Când ridică ochii, plânge,
Ca o floare… de pelin…
Plânge ca un prunc de fașă,
Ca un înger…, mai divin.
.
Uite-așa îl văd în pânze,
Parc-ar fi de vânt întinse,
Când pictez, paleta-i albă,
De culori din suflet ninse.

Iau o pensulă în mână
Și o las din zbor s-atingă,
Chipul scump al lui Mihai,
Cu argint în păr să-i ningă.

Îl așez cu drag în ramă,
Nimenea ca El nu scrie,
Și îl urc… lângă icoane,
Dumnezeu… în poezie!

——————————————

Victor COBZAC (VicCo)

Chișină, Basarabia

15 ianuarie 2019

16 Jan
2019

Miriam Nadia DĂBĂU: Ecleziastul

Ecleziastul

 

Am privit iubirea
În multe feluri…
De fapt,Ecleziastul
e cel care a scris
,,totul e desertāciune
si goanā dupā vânt’’!

 

Eu cred în iubire
și o simt, undeva,
între cer și pământ,
Un început fără
sfârșit…doar iubind!

 

Și dacă treptele vieții
te urcă sau te coboară
Este că tu , Omule,
ori cine vei fi în lume…
Nu înțelegi ce înseamnă
să trăiești, sā iubești
și să speri!…
Pentru fiecare răsărit
ți o nouă zi…
e un zâmbet și-o floare,
fiecare speranță are
o scânteie de viață
și cineva ți-o oferă!
Cu bani nu poți cumpăra
nici viață, nici iubire…
A fi bun cu tine
înseamnă să crezi
că nu există greșeli
atunci când iubești…
Dar există suferință
și asta e deșertăciune!
O deșertăciune…
a deșertăciunilor!
Și toate se petrec pe
pământ sub soare!

                         Octombrie 2018

———————————–

Miriam Nadia DĂBĂU

(Miriam Miriam)

Paris, Franța


15 Jan
2019

Gheorghe PÂRLEA: Poetului

POETULUI
(Cu sfială, lui Eminescu)

 

Pierdut sunt în pustiul rece-al zării,
Corabie-s, cu pânze sfâşiate,
Mi-i stoarsă vlaga de vampirii mării
Şi mă hrănesc cu ţărmuri inventate.

Dar din acest preaplin de neputinţă
Zvâcneşte-n mine bobul de lumină,
Prevestitor semnal de biruinţă,
Acord suav de muzică divină.

Din marea răvăşită de furtună,
Epava sufletului meu în agonie
Zăreşte-n ceaţă nesperata dună
Nascută din măiastra-Ţi poezie.

Pe ţărmul cel de vis al muzei Tale,
Descătuşat din valuri de mormânt,
Îţi sorb acum nectarul din petale –
Proteica substanţă de Cuvânt…

———————————

Gheorghe PÂRLEA

14 ianuarie 2019

 

Foto: Eminescu, bust de Lazăr Dubinovschi, 1910

15 Jan
2019

Victor COBZAC: Testament Pentru Unire

TESTAMENT PENTRU UNIRE

 

Testament
Pentru Unire,
Lăsat de doi basarabeni,
Ce s-au mutat cu traiu-n ceru,
A încăput în două biblii,
Scrise cu inima fierbinte,
De Păunescu
și Vieru.

 

Comoara
Sufletelor vii,
E tăi-nu-i-tă… printre foi,
Ce mai păstrează amprenta lor,
Doi titani, români de sânge,
Au înșirat cuvinte sacre,
Balsam pe răni,
Care mai dor.

 

Gura sobei
Nopți de iarnă,
Lemnele trosnesc în sobă,
Două cărți… cu foi ca neaua,
L-au strâns la piept pe Eminescu,
Cu dragoste dumnezeiască,
Acum citesc în trei,
„La steaua”.

——————————————

Victor COBZAC (VicCo)

Chișină, Basarabia

13 ianuarie 2019

15 Jan
2019

Lilia MANOLE: Eminescu


 

EMINESCU

 

Cu Eminescu, pasărea măiastră
Mi-a cântat de dor și poezie,
Era copilăria- zborul lui de astru
Și îmi spuneam în gând: ” El e stihie”…

 

În Eminescu, lacrimile noastre
De lira lui se întremau, cântând,
Precum cânta Poetul iubirea vastă-
Până la cer a tot cântat-o și-a iubit.

 

Îndrăgostit de Veronica, s-a căznit
Ei – astrul să-l înființeze-n cale,
Poetul a iubit, nemuritor rebel,
Sacrificat, nu avea gând de disperare.

 

Era lumina și un geniu singur,
Trăind din viața sa mult selenar,
Privirea- n cer o așternea întruna
Pe fila antică, în care lumi apar.

 

A fost și este urmărit de stele,
Luceafărul, ce sus s-a ploconit,
În Univers, din glasul lui nu piere
Cuvântul Domnului, până-n pământ.

 

Eminescul în cer e eminescizat,
Ar afirma și criticii, poeții, fiii,
La care, abătut, Poetul s-a lasat
În umbra lor, să strălucească- ntâi.

 

Dar noi, ai lui verdict, urmași-
Ce demonstram prin simț lingvistic?
Și ce avem în noi național, când lașii
Împuterniciți, pot crește arhivistic.

 

Vrem Eminescului Luceăfar- cerul,
De stele presărat, să- i dăruim,
Să- i fie calea dincolo de El – Venera,
Madona, tânguindu-se, ad- interim…

 

Spun cei, ce cosmosul unesc
Cu fiecare treaptă în lume, sus,
Ca Eminescu nu a fost poet ceresc-
Luceafăr s- a născut, cum se născu Iisus…

 

14 ianuarie 2017,
Cu glas de poezie Eminescului…

———————————–

Lilia MANOLE

Bălți, Republica Moldova


15 Jan
2019

Mariana GURZA: Basarabie răstignită (15) de Valeriu Dulgheru, Chișinău, 2019 (prefață)


Motto: ,,Nu putem concepe existența neamului românesc fără Nistru, cum nu putem să o concepem fără Dunăre și Tisa, ca să ne despartă de elementul slav. Basarabia reprezintă pentru noi intrarea casei noastre.” Gheorghe Brătianu

Chiar dacă unele voci reclamă ,,politica sentimentală a unioniștilor”, scriitorul Valeriu Dulgheru continuă să-și argumenteze teoriile privind Basarabia prin volumul – „Basarabia răstignită (15)”.

Basarabie răstignită (15) vine într-un moment când situația globală a omenirii este una destul de tumultoasă şi nesigură, iar pentru Basarabia, chiar cu accente îngrijorătoare. Mereu prezent în sufletul autorului,  la început de An Nou  visul reunificării Basarabiei cu ţara mamă s-a transformat într-un puternic strigăt de trezire a celor care mai pot face ceva în această vădită degringoladă pe scena politică înternă şi internaţională.

Volumul este structurat în șase capitole: Basarabie încotro?; Basarabia în Anul Centenar;   Alegeri compromise; Istoria multimilenară…; Putinism, dodonismși alte isme; Portrete în timp, opinii, reflecţii.

Preocupat de viața cetății, autorul este foarte atent la grupurile de interese ce fac jocurile în detrimentul interesului național. Campania electorală cu ,,socialiștii din nou pe baricade,… în Basarabia, mama lichelelor este veșnic însărcinată”. Umorul fin cu toată amărăciunea se simte la fiecare capitol. Istoria ne urmărește. Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, „Moldova de răsărit, care poartă numele dinastiei Basarabilor, stăpână pe gurile Dunării, continuă o viață de două ori milenară în legătură cu strămoșii noștri cei mai îndepărtați, iar punerea în valoare a acestor teritorii de o bogăție unică în ce privește roadele pământului se datorește muncii românești sub conducerea, timp de 500 de ani a domnilor moldoveni, legitimi suverani ai Basarabiei încă din secolul al XlV-lea”.

         Nevoia de întoarcere la românism a dat roade în special în viața satelor;  biserica îşi face simţită menirea, și prin ea, Basarabia românească-și eliberează sufletul. Rolul intelectualului de a se implica sporește. Intelectualul are o datorie, o mare datorie, faţă de bietul ţăran basarabean, pe spinarea căruia a învăţat carte, care-i permite să aleagă grâul de neghină, să distingă semi-adevărul sau falsul adevăr de adevărul curat, să se descurce deseori în prea complicatele scheme politice. Moş Ion îşi face datoria: creşte „pâinea cea de toate zilele”, pe care o mănâncă toţi în fiecare zi. Cu voinţă neîntreruptă o frământă, o dospeşte şi o creşte pentru el şi pentru cei din acelaşi sânge cu el. Ce fac intelectualii pentru a-l ajuta pe moş Ion să se descurce în junglele politice, să discearnă firescul, adevărul din avalanşa informaţională cu care este bombardat zilnic? Autorul îndemnat de semnele vremii știe că Moldova a fost pusă păzitoare a gurilor Dunării cu tot ținutul care le acoperă, convins că are o datorie sfântă de a lupta pentru Neamul Românesc, pentru reunificare. Cel mai mare eveniment unionist din acest an este considerat de autor, semnarea Declarațiilor de Unire cu România de către 166 de autorități locale, municipii, consilii raionale, 11 organizații, printre care și Universitatea Tehnică a Moldovei, 37 comune, municipii și consilii județene din România, 3 organizații de peste hotare.

Acum, nu există decât o ,,uzurpație determinată de confuzii, de noțiuni, dorințe trecătoare, a unei epoci de criză fără pereche”. Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 pot fi fatale pentru mult doritul parcurs proeuropean, prounionist, susţine autorul. ,,Actualmente Basarabia este un stat capturat… Iar noi ce facem? Ne scărpinăm la ceafă. Bravii noștri politicieni de dreapta fac politică specific basarabeană.”

Valeriu Dulgheru consideră anul 2019 unul de cotitură. Ar putea să ne apropiem de visul care ne mistuie de secole – acela de a fi împreună cu frații, dar ar putea avea și alt deznodământ. „S-ar putea să fie un val care va mătura totul în calea sa după alegerile din 2019”, după cum declara și T. Băsescu.

Portretele unor nume ilustre ale Basarbiei își găsesc locul printre pagini: Academicienii Nicolae Dabija, Gheorghe Ghidirim, Ion Bostan;  prof. Vasile Puiu, Valeriu Șauga.

Ajunși la sfârșit de An Centenar, autorul a asistat cu amărăciune la tot felul de manifestări și declarații fără a se discuta pe proiecte reale despre felul cum ar fi gazoductul Ungheni-Chișinău, adaptarea rețelelor electrice din Republica Moldova la parametrii rețelelor din România (Uniunea Europeană) ș.a. ,,Am mai avut astfel de situații. Totuși Unirea va fi. Sunt sigur! …Este un proces natural. Dumnezeu dorește ca la ziua de apoi să vină neamurile adunate, iar poporul român nu e o excepție. Desigur, ne-am fi dorit ca acest act înălțător să se întâmple mai repede dar, probabil, aceasta este soarta poporului român de a trece prin greutăți, pentru a simți mai bine importanța acestuia. Așa a fost întotdeauna de-a lungul multimilenarei istorii a poporului român.”

Într-adevăr îndemnul: „Naţiune nu dormi… Acesta ar putea fi somnul cel de moarte” este binevenit, oportun vremurilor pe care le trăim. „Un tablou asemănător se poate vedea și în practica internaționlă, o divizare politică pe trei segmente principale: dreapta, centru și stânga, cu unele devieri de la centru spre dreapta sau stânga. Stânga europeană este una moderată care împărtășește, în principal doctrina socialistă. În fostele republici ale defunctului URSS, dar și în țările foste satelit din Europa de Est și alte părți ale lumii, stânga înclină spre doctrina de extremă stânga de factură leninist-stalinistă, oricare ar fi denumirea partidului; comunist, socialist, social-democrat și chiar democrat.”.

Autorul volumului „Basarabie răstignită” (15) ne prezintă o realitate dureroasă a fraților de peste Prut. Să fie vorba de teamă? Suntem oare prea slabi? Sau suntem prea obosiți și saturați de jocurile meschine ale celor care nu iubesc România şi pe români…  Nicidecum, Valeriu Dulgheru, bătăios și optimist, nu cedează. Ce ar trebui să facem? „Să fim curajoşi şi uniţi! Unirea este Puterea! Unirea este aproape!” De admirat iniţiativa, curajul și perseverența autorului! Doar prin unitatea tuturor s-ar mai putea salva Mişcarea Unionistă  împlindu-și visul măreţ al Unirii. !

Admirabilă este încrederea autorului în tinerele vlăstare privind ,,Învierea Neamului Românesc”. Pentru el, această Credință este o certitudine.

,,Ce cale poate țara să apuce?/ În tragica, neconvertita zi, / Se urcă Basarabia pe cruce/ Și nu știm învierea când va fi. ” Adrian Păunescu-Basarabia pe cruce!

Recomand cu multă căldură volumul Basarabia răstignită (15), purtând semnătura scriitorului Valeriu Dulgheru.

———————————

Mariana GURZA

Timișoara

15 ianuarie 2019

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 6
Vizualizari : 34982

Ultimele Comentarii