Vasile Plăvan, gazetar, şi publicist bucovinean

11 Feb 2013 by m.gurza, Comments Off on Vasile Plăvan, gazetar, şi publicist bucovinean

Vasile Plăvan s-a născut la 24 noiembrie 1889 în comuna Cupca, judeţul Storojineţ  înt-o familie de ţărani. Învaţă primele 4 clase primare la şcoala din satul natal. Rămâne de timpuriu orfan de mamă; nu va cunoaşte niciodată dragostea maternă, va creşte şi va trăi numai printre străini. Urmeză cursul secundar la Liceul Nr. 3 de stat din Cernăuţi şi trece bacalaureatul în anul 1910, după care se înscrie la Facultatea de drept. O adolescenţă tristă, austeră, evoluând sub imperativul datoriei, al devoţiunii şi al sobrietăţii îşi va spune cuvântul toată viaţa. Rodul educaţiei primite în şcoli, precum şi acela al lecturii care-l pasiona, au contribuit la plămădirea celui mai puur ideal care îi anima pe românii de pretutindeni în prejma primului război mondial. Evenimentele ce se profilau la orizont îl determină să treacă în anul 1914 graniţa în Vechiul Regat. Fiind nevoit să se întreţină singur, devine slujbaş la căile ferate.

Anul 1916 îl surprinde ca elev al Şcolii Militare de Infanterie din Botoşani. Ca sublocotenent de rezervă, făcând parte din regimentele 10 Vânători, apoi 2 Alba Iulia, participă la războiul pentru întregirea Neamului, fiind decorat cu ,,Medalia Ferdinand I”, ordinul ,,Coroana României“, ,,Crucea Comemorativă de război“, etc.

A făcut parte până la moarte din ,,Asociaţia voluntarilor bucovineni”.

La 1 dec. 1921 demisionează din calea ferată şi intră în gazetărie.Îşi ia licenţa în drept la Cernăuţi în anul 1923, iar în 1924 se căsătoreşte cu Vanda născută Scholz, având naş pe profesorul Ion Nistor.

(Vasile Plăvan, soţia sa Vanda si fiica Georgeta)

Vreme de 13 ani, din 1926 şi până în 1939, Vasile Plăvan este redactor şi redactor şef la cotidianul ,,Glasul Bucovinei” din Cernăuţi. Anii de muncă prestată zi şi noapte la acest ziar sunt cea mai frumoasă moştenire pe care el a lăsat-o presei româneşti din Bucovina. Munca aceasta asiduă însă i-a şubrezit sănătatea, având o constituţie fizică firavă şi, în cele din urmă, îi provoacă o gravă boală şi un sfârşit prematur.

(VasilePlavan intr-un grup de gazetari la Cernauti 1930)

În această perioadă interbelică, Vasile Plăvan a mai fost: avocat la Casa de asigurări sociale şi la sucursala Băncii Naţionale din Cernăuţi, membru al Baroului avocaţilor din Bucovina (din 1928), profesor de Legislaţie la Cursul profesional pentru ucenici (1935-1936), redactor la ziarul ,,Voluntarul bucovinean”.

(Vasile Plavan impreuna cu , camarazii voluntari la Putna, in 1934)

În 1934 participă la manifestările şi marea aniversare a Manăstirii Putna, iar în 1935 ia parte la aniversarea de 25 de ani de la bacalaureat, cu care mai ţin cuvântări o serie de personalităţi bucovinene.

Vasile Plăvan a fost fondator al breslei şi sindicatului ziariştilor din Bucovina. Ca publicist, a scris numeroase articole de-a lungul anilor şi în ,,Calendarul Glasul Bucovinei”, referindu-se mai ales la viaţa ţăranilor, la reforma agrară, la împropreităriri, la meserii şi comerţ. În cărticica intitulată ,,Boabe de lacrimi”, dedicată soţiei lui, întâlnim pagini autobiografice şi amintiri ale vremurilor de bejenie din primul război mondial, precum şi ale vieţii româneşti din Bucovina dinainte şi după Marea Unire. Limba frumoasă şi stilul curat al acestor scrieri dovedesc o deosebită înclinaţie şi îndemânare a condeiului său.

Vasile Plăvan a murit la vârsta de 49 de ani, în 23 ianuarie 1939, în urma unei grele suferinţe care a durat opt ani. Înmormântarea a avut loc la cimitirul oraşului Cernăuţi în 25 ianuarie. Onorurile militare au fost date de către un pluton din Regimentul 4 Pionieri, iar carul funebru a fost escortat de voluntari bucovineni. La trista ceremonie a asistat un numeros public, aducand ultimul omagiu celui dispărut. Cortegiul funebru alcătuit din membrii familiei decedatului, prieteni personali, ziarişti, magistraţi, avocaţi, personalităţi ale vieţii publice bucovinene, pornind din str. Xenopol, a străbătut străzile: Universităţii, I. G. Duca, piaţa Unirii şi Regina Maria, până la Catedrală, unde s-a oficiat slujba prohodului.

 

De la Catedrală, cortegiul s-a îndreptat spre Cimitirul orăşenesc, trecând prin faţa ,,Glasului Bucovinei”, unde întregul personal al ziarului a adus ultimul omagiu fostului colaborator. În faţa mormântului deschis, au cuvântat mai multe personalităţi, printre care: protoereu Iancovschi, director Silvestru Netea în numele ,,Asociaţiei voluntarilor de război”, Eugen Popovici în numele Sindicatulu ziariştilor bucovineni, dr. Traian Chelariu din partea ziarului ,,Glasului Bucovinei”, dr. Zeno Herbay în numele baroului, A. Sabin în numele Casei asigurărilor sociale, Ştefan Bidnei în numele colegilor de studii şi mulţi-mulţi alţii, oamagiind rarele calităţi ale regretatului defunct.

Vasile Plăvan a fost un ziarist de vocaţie, un entuziast şi un idealist de o aristocratică nobleţe sufletească, de distincţie morală, de bunătate şi necuprinsă omenie. A fost un om integru cu o judecată cumpănită, fără patimi, stăpânit de imperativul conştiinţei, al datoriei şi al onoarei. Conciliant şi blajin, sărac în bunuri materiale, el a lăsat în urmă o luminoasă pildă de virtute, un nume de o rară puritate şi un exemplu de adevărat românism.

Mormântul lui Vasile Plăvan părăsit vreme de o jumătate de veac, are din nou astăzi o cruce la căpătâi.

Georgeta Plăvan Ştefănescu – fiica lui Vasile Plăvan

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii