Când timpul îți cuprinde în brațe rădăcinile

19 Dec 2016 by m.gurza, Comments Off on Când timpul îți cuprinde în brațe rădăcinile

Mugurel Pușcaș

Catarge peste timp

Editura Nico, 2016

 

Dacă o parte din timpul nostru ne este răpit, altul ne este sustras,  altul  se  scurge  în  versul  poetului  Mugurel  Puşcaş, timpul devenind avid – nu mai este acea părticică extrem de mică a unei clipe –  un remediu suveran al tuturor lucrurilor din jurul său.

Poesisul  lui  Mugurel  Pușcaș  devine  o  mărturisire  de credință literară, versul său reface ceea ce timpul se străduie să şteargă. ,,Elegiac cu măsură, nostalgic fără ostentație, patetic cu evlavie, versul lui Mugurel Pușcaș vine din retorica poetică a lui Goga, în poemele sale religioase coborând ,,în dimineața poeților” (Eugen Simion), „într-un elan lipsit de complexe și detașat de mode poetice” ( Nicolae Băciuț ).

Este greu pentru un iubitor de poezie, de a nu răspunde prin gânduri răzlețe după citirea atentă a poemelor sale.   Sensibilitatea  poetului,  vizibilă,  cu  o  retorică  poetică clasică, amprentată de lirismul scriitorilor clasici este proiectată în  lumina  blândă  a  existenţei  cotidiene  în  care  simbolul statorniciei şi sacrificiului este împlinit cu firească simplitate.   Filonul religios abundă paginile într-un dialog personal cu divinitatea. ,,Nihil Sine Deo”. Structura volumului: Credo, Cabana iubirii, Vârste – anotimpuri, Poemele cetăţii interesant  patrulater,  bine  structurat,    îmbinând    mărturie  de  credinţă, iubire şi vis,  prin poemele ce se desfăşoară calm, învăluitor pentru cititor,  îndreptându-se spre un final pilduitor, pe alocuri surprinzător,  bine  “ticluit“  folosind  metafore  şi  cuvinte meşteşugite.

Iubitor de neam și de loc, simte nevoia aprigă de a clădi un  trecut  îndepărtat,  evocând  acest  trecut  prin  fapte  reale subliniate de imaginar, ca un reper, o mărturie poetică dedicată Reghinului sau localității natale ( Somnul oraşului, La Ruşii-Munţi).

 Impresionantă dragostea sa față de satul său, Rușii Munți, un loc binecuvântat. “La Ruşii-Munţi se toarce veşnicia / Stă Bursucău-n mâini cu-n fus de timp,/Dumnezeiescul Scaun stă de veghe,/La firul vieţii-n fiece-anotimp./La Ruşii-Munţi e mai albastru cerul/  Strălucitoare stele-n  nopţi de  jar,/Par licurici împrăştiind lumină/Clipe de vară-n vremuri de cleştar./Pe drum de care, mai aproape-i visul…/Când ostenit se-ntoarce de la câmp,/Ţăranul, adormit, cu biciu-n mână,/Visează holde mari pe-al său pământ./Curgând încet, purificând prin apă,/De la- nceput spre mâine, vii si morţi…/E Mureşul, eternă acoladă!/Ruseni au fost, vor fi, suntem cu toţi!“ (La Rușii Munți).

Pentru  el,  copacul  vieţii  are  doar  două  fructe  dulci: nectarul  poeziei  şi  relaţia  cu  Dumnezeu.  Preocupat  de existențial/existenţă,  fericit se bucură de fiecare clipă pe care timpul o aşterne cu lumină în calea sa. În dialogul pe care autorul îl are cu Dumnezeu, răzbate o sinceră şi curată strigare: ,,Clipe dragi adu-mi Doamne…/ Clipe dragi ce vei arde/Pe-al iubirii  blestem/Sunt  tăciuni  ce-or  rămâne,/când  la  mine  te chem”. Tema dragostei, dar şi nostalgia, inundă paginile, într-o suferință tăcută. (Dialog). Poetul se’nalță cu ,, aripi largi de fluturi…, mângâiat în lumină, /…modelat de humă,/ Din apă vers și stele ”, implorând cerul la o întoarcere “Când nu Te simt  în  mine,/Îndepărtează  răul…/Întoarce-te,  SUBLIME“ (Înălţare).

Poezia  religioasă  îl  situează  pe  autor  printre  cei  care rămân să-și găsească calea: ,,Dă-mi, Doamne , putere/Să treacă prin  mine/  A  vieții  vâltoare…Necazuri,  suspine…/Să  pot împărți fericire și pâine…/A mea roată a vieții/Să fie curată,/ A Ta suferință, Divin, nepătată,/ S-o merit, Stăpâne,/Căci grea este  crucea/  Ce-mi  pus-ai  pe  umeri./Bizară  răscrucea/Și  nu găsesc CALEA/Să vin către TINE, /Dar TU ești pe cruce,/Mă-ndrumă, SUBLIME…“( Rugă).

Mugurel  Pușcaș,  un  poet  ce-și  lasă  ideile,  trăirile  și meditația  să  inunde  paginile.  O  filozofie  subtilă  în  care reflexivitatea,  frământarea,  neliniștea  metafizică  devin dominante. Este critic cu el însuși, căutând perfecțiunea.

În  subcapitolul  “Cabana  iubirii“  poetul  aduce  ofrandă pasiunii arzătoare, prin vers. Mugurel Pușcaș scrie dintr-un plin sufletesc ce se revarsă cu generozitate într-un roșu tril, ,,mereu pribeag,  drumeț  spre  alte  zori”,  adumbrind  cu  nonşalanţă, uimire, plăcere şi dor  popasul  inimilor  noastre, aducând un omagiu etern şi nedisimulat femeii, iubirii ca cea mai înaltă şi minunată  trăire  umană,  pătrunzând  cu  alese  cuvinte  în intimitatea cititorului, răscolindu-l…

Poetul  trăiește  profund  clipa,  fiind  într-o  permanent căutare și împăcare cu sine.   Mereu tânăr, poetul Mugurel Pușcaș, vrea “… aripi să zbor peste timp, / Să fiu iarăși prim-anotimp./Pe veci, tânăr să fiu aș vrea, /Cu ochi de granit și de stea,/Pe umeri cu mantii de flori/Să gust ale vieții culori,/Să gust din pocalul cu vin,/Mereu tânăr,mereu  senin…Te-ntoarce,  tu  vreme’napoi,/Și  uită  de CLIPA DE-APOI,/Nu vreau bătrânețe și ger,/Nu vreau să devin efemer…” (Veşnic tânăr).

Mugurel  Pușcaș  iubește  rădăcinile  timpului,  soarele, imensă întoarcere spre începuturi.

Preocupat de viața CETĂȚII, semnalând  prin cuvânt tot ce  frământă  de  veacuri  istoria  neamului  (Alaiul  domnesc, Gândiţi-vă, români, la Eminescu, Pământul vechii Dacii vrem, Ţăranul), poetul e  bolnav de românism, îndrăznesc a spune, acum,  când  ar  putea  să  pară  desuetă  afirmația.

Am convingerea, că în şi prin poezia sa, distinsul scriitor mai are multe  de  spus,  de  transmis,  beneficiind  de  două  atuuri importante: talentul incontestabil şi dorinţa de perfecţiune.

Un autor ce merită a păși spre alte noi, nebănuite trepte.

 

MARIANA GURZA  

 

 

 

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii