Adrian BOTEZ: A venit și ziua

17 Apr 2019 by m.gurza, Comments Off

                                                      28 Martie 2019

A VENIT ŞI ZIUA

 

a venit şi

ziua – când sunt atâtea boli în

lume – c-au ajuns să se

bolnăvească” şi

doftorii

 

ce-i prea mult

strică : bolnavii au

plecat – toţi şi

definitiv – la

plimbare – şi-n locul

lor – paturile-n „bolniţă”-s pline de

gemetele şi

suspinul

lecuitorilor”…

***

 

CU CÂT ROSTIM NOI : „PRIMĂVARĂ

 

cu cât rostim noi : „primăvară

cu-atâta e mai frig în lume

cavoul cosmic e o ţară

şi un altar fără de nume

 

 

da – locuim gheţari mirifici

şi delirăm în iambi sisifici

Mega-Gheţarul – catedrală

şi dumnezeu – la repezeală…

 

…acum – abia – zărim copacii că nu dau muguri şi nici rime

simţim şi prăbuşiri de Munte – o – asta nu e bine :

bufniţi-strigoi clocim în piepturi

 

dar nu strigăm : de unde drepturi ?

…nimburi de morţi ne decorează

vântul stelar ne feliază…

 

…a-ncremenit de bezne-amiază…

***

 

U(A)RĂTURĂ DE POET

 

n-am venit la bătălii

ca-amărâte răgălii :

lotca ne-am ‘cărcat cu rime

iar sufletul – cu mult bine…

 

a venit şi Crist-din Tei

să-i vadă pe fiii Săi

dintre ape – din prelunci

cum se bat – curaţi şi-n cruci

 

pentru prunci şi pentru sfinţi

pentru mucenici-părinţi

pentru Cărţile cuminţi

(Logos-ul – venin-inele

pentru-un Prinţ trezit de stele…)…

 

…pe demoni i-am dovedit

şi i-am pus la scris-citit

la arhanghelii căzuţi

le-am crestat aripi mai iuţi

(…le-am cârpit cu fulgi cărunţi…

şi frunţi cu lumini de Munţi…)

le-am pus rime în priviri

să miroasă-a trandafiri…

să-şi schimbe trufaşe firi

în nimburi de sfinţi martiri…

 

…pe toţi – Crist ne-a strâns grămadă

la El – colo – în ogradă :

 

iar păsările-s îngeri

de Lumină – fără plângeri

apele sunt iar aghesme

munţii – iar – catapetesme

florile au iar miresme

şi tot Sufletul cu Strune

făcutu-s-a Rugăciune..

 

…s-au plinit – Ocean şi Miri

Hristosului – Noi Priviri…

Măreţie în Priviri :

Lume Nouă – Nou Răgaz

ispitit doar de  Extaz…!

 

…la Anul şi în Vecie

Văpaia a noastră fie !

***

 

DOINĂ DE PĂSTOR

 

moare fără sfat

datul este dat :

pleacă la iernat…

din cer de-i pornit

el s-a hodinit

la poale de schit…

 

Pasărea dezbină :

zeiţă despină

spini despică-n vină

smulge şi suspină

bucăţi de lumină

 

zdrenţăros şi sfânt

se târăşte frânt

prăvale pământ

descalecă-un Cânt

până la mormânt…

 

…nu vorbi într-una :

ai orbit şi Luna…

descălţat de vânt

pierde şi descânt

cuvânt cu cuvânt…

 

…cine te-o-nsura ?

ploi  şi rigi de nea

munţi – păduri şi frunţi

bureţii mărunţi

sorii cei cărunţi…

 

…moare fără sfat

datul este dat :

pleacă la iernat…

…soarta-n cer a stat

dar Ceasornicar

o porneşte – iar…

***

                                                            

CÂND AU TRECUT TREI OIERI

 

când au trecut trei oieri

s-a luat floarea de pe meri :

unu-i la Zalmoxe-n gazdă

doi fac fiinţării brazdă

 

se mişcă munţii spre Lin

şi izvoarele spre Crin :

o lacrimă cât o Stea

s-a oprit la poarta mea

 

dar nu bate – ci aşteaptă

Fântâna că se deşteaptă

Zodiile din Oglinzi

să se facă – iar – Colinzi

 

…cresc săracii cei bogaţi

în Coroanele de Fraţi

iar o Sălcioară Verde

s-a văzut – nu se mai vede…

 

în mânăstiri şi palate

Hristos scrie – iar – o Carte

să se-opreascăvânturile

împărate-s Cânturile

să roiască gândurile

constelaţii – prundurile…

 

…un Moşneag de la Prisacă

a uitat cum să se facă…

Maica-a venit în poiană

de  a pus Altar şi Strană :

 

Merii iarăşi înfloresc

Lebedele se pornesc

cu taine sfinte sfinţesc

picioarele-Ologului

lanţ de stele Robului

pe Drumu-Inorogului…

***

 

RUGĂCIUNE

                                             

potoleşte – Doamne

durerea (indescriptibil oribilă) – sfâşietoarea

durere a

lumii !

 

oricât am fi de

ticăloşi – cu toţii

putem să luăm o minusculă

pauză – putem suspenda – pentru

câteva clipe – Ceasul

Nemerniciei

 

şi să fie dăruit acestor

câteva clipe – ceea ce ai

visat – atât de

frumos – Tu : Crăciunul

Veşniciei…

***

     

PĂŞESC PESTE STRUNE DE HARFĂ

 

păşesc peste strune de harfă – şi muzici

despică-mi menitul meu drum printre bezne

cu fiece pas – văd lumina mai lesne :

Imensul Zadar – scris de hipoacuzici…

 

din tată în fiu – moştenirea-i mai seacă

ţi-e scârbă să-ntrebi – când unul mai pleacă

i-e scris ăstui neam dizolvarea în zodii

rămân răstigniţi Grăitorii în Dodii

 

ce-i fala – când bocet şi drum duci spre morţi ?

n-ai ce-arăta – rătăcit printre porţi :

strămoşii vomită – văzând pe nepoţi

 

neputincioşi – te privesc mucenici şi sfinţi – toţi…

…nu-i cale de-ntors – nici îzbândă-nainte :

te topeşti – cu-amintiri – în văpaia fierbinte…

***

 

NĂDEJDI DE ÎNCEPUT

 

în seara de Vasile Vântul

ne-a luat minţile Sfântul

şi-am venit la dumneavoastră

singurii ce-aveţi Fereastră

 

să ne daţi un Miez de Foc

să avem – şi noi – un loc

fără blestèm – luminat

cu Fântână de-nserat

şi de Stele măsurat

 

minte de la Sfinţi

veşti de la Părinţi…

***

                                                         

CÂNTĂ PE DOUĂ VOCI  HULUBII MĂRII

 

cântă pe două voci hulubii mării

au răguşit – de când mă cheamă-n vatră

dar mi-au crescut urechi de piatră :

sunt Sfinxul – poticnitul Întrebării…

                                      

nu mai fac rânduială întru ale casei

iar zile seci se scurg din Spartul Sac

s-a-ngălbenit şi noima fadă-a Frazei

timide Vorbe mă-nsăilară : Ultimul Sărac

 

spre alte zări – spre alte mări – pământuri

aştept cu-nfrigurare să mă-mbrac

să pun la treabă pe-următorul drac

 

mă spulbere-n noian cele mai aspre vânturi…

…sunt mult prea vechi – şi eu – şi lumea firii

Zdrenţe-Blazon – cârpească-mi-l Cabirii…

***

 

SOLUŢIA CEFALOPODĂ

 

singur cu nebunii – cum voi face faţă ?

Păcală nu-s – nici Cosânzeană-Ţaţă !

retrage-te pe-un astru – şi pune steagul tău…

…o – nu uita  – sihastre – c-ar putea fi mai rău…!

 

…în dosul lucrurilor oare-a ce miroase ?

a galaxie –  mucegai – şi-a Caracatiţi :

au năvălit pe scenă Noua Trupă – noii Stariţi :

începe-un nou Căluş – Sceptre şi Coase !

 

aveţi bun-simţ : Bureţi vă fac trei semne

deci – trecerea prin umbre o fac  doar Gnomi Sâlhui

încălecaţi pe mături : Mirese – Iele Demne

 

vă fie Călăuze : nu găuriţi pereţii cu vreun Cui !

…fi-vor – de-acum – Cefalopode-n loc de Oameni… :

aceeaşi piesă : tu – Oame – însă – nu mai sameni…!

***

                                                         

CE-I MOARTEA ? – O-NTÂLNIRE

 

ce-i Moartea ? – o-ntâlnire – aici şi dincolo de fire

e culmea Graţiei – „salon”! – dar nu rosti : Mireasă – Mire

Dialog ! – …şi – iarăşi face – fiecare – -o plecăciune…

…unul – din cuplu – dă un ordin – ori doar spune :

 

vom pleca doar când e gata – pentru ambii – Balul!

…asta – dacă – -ntre timp – pe vreunul nu-l cărase  – deja – valul…

…ce e Moartea ? – o-aristocratică-amintire-re-ntâlnire

între Prezumţia Eternă – şi Umbră : ambiguă – isterizată de Iubire !

 

căci orice întâlnire-re-ntâlnire – mistic – e-o formă de Amor !

asta ţi-o spun şi Broaştele – prin solo sau în cor :

Amor de contrabandă – cu El – Necunoscutul

 

printr-o Codoaşă – Moartea… – …fiţi Cavaleri : nu-i scărmănaţi trecutul…

…eu am murit de mult – dar Dansul mi-este veşnic !

n-am existat în fire – nu Lumânare : SFEŞNIC…!

                                                                                                                                 

…Ritmul – „Suportu-Armonic” – n-are „-ntâlniri” – nici Moarte :

îi zicem „Dumnezeu” – ca să nu-i spunem …„Carte”!

***

 

FOŞNEŞTE-ŞI PLOAIA CARTEA EI CEA TRISTĂ

 

foşneşte-şi ploaia Cartea ei cea tristă

domol citesc : e scrisă pe fereastră…

mereu – e vorba de-o cernită Baletistă :

trădată – zboară – Pasăre Măiastră…

 

…copaci aprinde ploaia – biată ploaie :

din stropii mii – sar aştri în neant

iar florile de măr – zvârlite în noroaie

prefac pământul în deşert savant…

 

…nu-ţi plânge viaţa : pierdută-era oricum

nu-ţi mai căuta lumină – cel mult scrum :

în varianta-ţi de fiinţă torturată

 

nu vei afla Iubire – şi nici Vatră…

…mă culc pe cuie – stropii mă străpung

pe mine însumi – de-o ploaie-ntreagă – mă alung…

***

 

ARTA – SUPREMA ŞTIINŢĂ DE-A FI VIU !

 

urăşte – iubeşte – numai nu fi Mort :

cântă – pictează – aprinde-al Lunii cort !

Arta – Suprema Ştiinţă de-a fi Viu !

 

Falanga Visătorilor – Falanga Supravieţuitorilor

(Magi Florilor – şi Stelelor – Privighetorilor) !

…despre Mumiile cel’lalte nu merită să scriu…

vorbesc – aici – în numele  Matrozilor Celeşti –

…etern neghioabelor caleşti !

***

    

VIAŢA CÂT O BATISTĂ

 

cântă cioara-n meri – pe seară :

croncăne că-i primăvară…

iar hulubii – orbi sub streşini

bocesc – de te fac să leşini

 

floarea merilor – ninsoare

nu ştie ce soartă are :

vânturi rele-n rădăcină

smulge-o-or ramului – la cină…

 

amar – floarea are drum :

azi lumină – mâine – scrum…

…cioara – meşteră la bârfe

strigă copacilor : „târfe” !

 

…copaciul – străjer de-altare

sub cerească ascultare

n-are vină – din născare…

fùrii sunt „pe altă listă” :

 

viaţa – da – -i cât o batistă

iar nădejdea – anticristă…

***

LA JUDECATĂ

 

mai rău ca un câine turbat

muşti din mine – Doamne…

 

dar va veni – trebuie să vină!

Judecata de Apoi – şi primul – cât şi

ultimul acuzat – judecat şi

condamnat – vei fi

Tu :

 

vei răspunde – cu toată asprimea şi

gravitatea – de milioanele de

catastrofe – de toate

strâmbătăţile şi

nedreptăţile cosmice – înfiorătoare

monstruoase nedreptăţi… – …vei răspunde

fără drept de apel – de asasinarea

mişelească (…ţinând de milioane şi

milioane de

ani…) – a

sufletelor noastre…

 

nu vei mai avea Ceruri-Monopoluri – unde să Te

ascunzi şi de unde să

sfidezi : vei sta – pe scânduri

împuţite – cot la cot – cu noi

vieţaşii… – …simţindu-ne – unii altora

îngrijoarea – dar mai ales

(…încrâncenat de

grea – şi

suprasaturată de adânci presimţiri…)

sudoarea

 

…pregăteşte-Te – căci consecinţele

judecării Tale – vor ţine cât

eternitatea…

 

iar eu te voi condamna să

nu mai ai dreptul la

nicio Creaţie  – nicicând

în vecii vecilor

Amin !

 

nu Te vei mai

îmborţoşa cu sclifoseala

demiurgiei” Tale

satanice :  vei sta în

colţul Tău – umilit

şi vei învăţa – ca şi mine

să numeri ceasurile de

suferinţă – să numeri

lacrimile de sudoare ale

suferinţei – să scurmi şi să

numeri totul  – totul – prin

noroiul oceanelor de

sânge şi foc – ale

suferinţei tuturor

regnurilor…

 

…vei număra ceasurile

eternităţii… -…şi Te vei simţi

…(pentru prima oară!) – OBLIGAT SĂ FII

VINOVAT

 

…nu Te-aşteaptă nimic

bun – la Judecată – dar eu sorb – în disperare

fiecare clipă care trece – pe

lumea asta ori pe

cealaltă – până Te voi

vedea – în fine !

nu arogant şi sfidător – ci

spăşit – pe o bancă de

lemn aşchiat – moleşit şi conştient şi

spăimat – sub

huiduielile celor pe care i-ai lovit

sălbatic şi nepăsător – cinic – cu

nenorociri – cu lepre – cu răni şi mii de alte

stigmate oribile – cu groază şi

teroare de neînchipuit i-ai

stăpânit – tiranule

pocit… – …i-ai lovit cu inimaginabile

umilinţe  – cărora – până la Judecată

nimeni nu le-a putut da formă de cuvânt (…Satana e doar

fiul tău cel mic  – gângăvit şi liberat

de mult prea

curând…)

 

…se va scrie – astfel – Prima Carte  a

Adevărului Cosmic  – cât şi

Personal – în care Tu şi cu

mine – vom fi

totuna : desăvârşit

vinovaţi şi – cumplit şi pe drept

condamnaţi !

 

…cine va obliga la executarea

pedepselor ? – noi şi-alte

victime-ale Tale – preschimbate în

Vulturii unei Noi Sorţi – cu

Vântul bătând  – înţelept şi

definitiv – numai de la

Nord – din fiord în

fiord!

***

 

DOINIREA DE-ACUM

 

ne-ndrăgostim dintr-un cântec hoinar

murim dintr-o părere rătăcită…

prietenie nu există – doar pereţi cu var

dar – la fereastră  – bate-obsesiv – Măiastra cea Vrăjită…

 

orbi şi absurzi – ani mii prefacem în văpăi :

cuvântu-i scrum – ape-au secat – iar zeii-s tot mai răi…

aştepţi – mereu – ca lumea să se schimbe

mereu trimiţi – pe Cavalerii-Amiezii – să se plimbe…

 

…ai meritat ceva – şi nu ţi s-a mai dat ?

cumva – pe Crist din Munte – cu viaţa-ţi – L-ai salvat ?

ceri fericirea : -ntreabă Demiurgul

 

de câte ori a plâns cumplit – venind Amurgul…

…nu cere – nu-aştepta şi nu veghea :

sigur nu eşti măcar de umbra ta…

***

 

MARILE LACURI

 

să hoinăresc – menirea mea dintâi

n-o pot plini – acum – când cumpăna se frânge

iar în amurg – jivina zării plânge :

Rege se-ngroapă – lin – sub glia-căpătâi

 

Marile Lacuri mi-au chemat tăcerea

Marile Lacuri – vis şi privegherea :

voi fi – spre veşnicie – pelerin

căci nuferi mii şoptesc numele „Crin”…

 

credinţe şi păduri veghează maluri

eu sunt doar Pasărea-Cometă dintre valuri

aştept ca unda să devină-oglindă

 

atunci mă simt  – la Dumnezeu – în tindă…

…Marile Lacuri – vikinge altare

pe care ard războinice-amintiri amare…

***

 

JOC JUCAT

 

poţi să te dai pe gheaţa florilor de măr

sau poţi să afli Slove de-Adevăr :

Circul – Spectacolul şi l-a mutat – de mult

în alţi ochi – alţi plămâni şi-n alt tumult…

 

aici fac exerciţii doar rataţii

contracte desfăcute de Hristos :

nădejdile-s ca pentru câine-un os

dar sala-i goală : n-aşteptaţi ovaţii

 

rămas-a-ntreaga lume de căruţă

târască-se în urma-a nevăzut convoi :

am devenit o ceată  – rătăcită – de strigoi

 

n-avem pe cine întreba de drum

căci pretutindeni  – arheii sunt doar fum

…viaţa ni-e lăfăit – constant : călduţă

 

niciunul dintre noi nu se sumuţă…

…de toate suntem rătăciţi şi-nstrăinaţi

fără de număr şleahuri înainte :

 

s-alegem vreunul – frică ni-e de minte…

suntem un Joc : de mult am fost jucaţi

***

 

ANIVERSĂRI…

 

în loc de tort de-aniversare

viaţa ne dă – la toţi – ce n-are :

în loc de vicleimuri de Crăciun

ea socoteşte aerul că-i bun…

 

pe harta vieţii nu-nsemna zile – cu ace :

viaţa-a trecut – beznele vin încoace…

cadouri ? – învieri ? – zile festive ?

…priveşte-oceanul : toate-s relative…

 

…dar cine-i fi tu – să trezeşti o bubă

pe – curat – trupul timpului ? – o tubă

îţi cântă – -n ere – valuri sângerânde…

 

…chiar meriţi – sub un brad – ghem de colinde ?

…nu fi tâmpit : mâinile pune-ţi cruce :

autobuzul a sosit : lasă prostii caduce…

***

————————————————–

Prof. dr. Adrian Botez

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 0
Vizualizari : 8882

Ultimele Comentarii