Adrian BOTEZ: Semne și semnale (poeme)

6 May 2020 by m.gurza, Comments Off

 

COLECȚIONAR  DE-AUREOLE  ȘI CASTELAN  AL  LUNII

 

Colecționar de-Aureole și Castelan al Lunii

sunt Gospodar de Ceruri și Faur al Minunii

sub Mângâierea mea crescut-a și Cornul d-Inorog

dar și Grădini de Raiuri – Fulger din loc în loc…

 

născut din Rana Răstignirii – Frate-s al Lui Hristos

căci Rănile-mi de obște  –  Uitarea-n Vis le-a scos :

Petale Roșii – Trandafirii-mi lasă-n Palme…

…ce Lume ? – ce Urgii ? – ce Spaime și ce Faime ?…

 

..mai mult decât un Rege – mai slab ca Grădinar

tânjesc doar după Rodul Lăutei de Scripcar :

în Scrisul de Ursită citit-am Nouă Strună

 

cu Noi Cântări hrănesc – din Stihu-mi – Cetatea noastră Bună…

…cresc – Dimineți de Veci –  Lăstari de Armonie :

cu Dor Lin de Lumină – Povestea mea învie…

 

 

AMURGUL TRIST DE LUME – LĂMÂIE STOARSĂ ÎN CAFEA

 

Amurgul trist de Lume – Lămâie stoarsă în Cafea

n-a auzit de mine : unde e Soarta mea ?

…zgârii Tăiș de Strună :  în Inima Nebună

un dumnezeu pe mine se răzbună…

 

…îmi cad oasele în Cap – din mii de Cimitire

Osânda Ultimă și-a scris – oricare Amintire…

…rod Șobolani – la Spada mea : doar Bale cad în Paie:

Cârtiți Demente – Cartea mea – în Colți cu-Otravă taie…

 

dar Fratele Melancolie din Rănile-mi tot cântă

și mă înalț – fără să cred – pe Munți și Cruce Sfântă :

un Alfabet fără de Grai replămădește-mi Chipul

 

Clepsidrele și-au fost pierdut Sahare de Nisipuri…

…sunt Cavalerul – sfârâind Cenușile-de-Vină

Fluturi – Îngeri Sfioși – suspină Roua Crină…

*

…rugați-vă – Regi de Cristal – la Fiica Lui – Albina :

așa veți mântui – -ntru Har – Popor vuind Lumina !

 

 

ÎNTUNECATUL FAUR 

 

Întunecatul Faur  iscă – trudnic – Scânteia

Focul suì – tiptil – pe Nicovală :

trăsni Ciocanul – Firavă – IDEEA :

Lumini – ca Șobolanii – cotrobăiesc prin Sală…

 

Faur Turbat adună Grâu-Văpaia

o Pâine-Rază ne-a hrănit Odaia :

au năvălit Pizmașii – suflând – din Lumânare

Ultima mea Nădejde : Munții – Minuni de Zare…

 

…stau – cocoșat – sub Întuneric – iar Gândacii

cu Ciòburii Ideii și-au fost umplut toți Sacii :

pe-o Rădăcină – din Bezne Răsărită

 

stă Marea Vrăjitoare – bucătărind Ispită…

…Strigoi de Covălie – Strigoaice Copilandre

mă-ntind – în Veșnicie – pe-un Strat de Salamandre…

…Tandre…

 

 

MLĂȘTINÂND  ȘI OCHI – ȘI SUFLET – TÂRÂTURI  FĂRĂ MĂSURĂ

 

mlăștinând și Ochi – și Suflet – Târâturi-Fără-Măsură

potopit-au și Grădină – Lui Crist pus-au Pumn în Gură :

cred că – astfel – și Heruvi-or umilì

iar Suavi Serafi-în-Floare – pe dată vor răgușì…!

 

Mălură din Vii Celeste – Derbedei de o Parà

Spărgători Lăutei Sfinte – din Broaște ne veți cânta :

Spectatori – Măgarii Lunii – duhnind a Putreziciune

știu s-aplaude orice Răget – și pe-oricare Spurcăciune !

 

…Ramura-cu-Flori –  Regească – intră candid – pe Fereastră

aducând Fulger de Lacuri – precum Pasărea Măiastră :

alungați Amar Trecutul – și dereticați Ospiciul !

 

…să fii Rău – în Lumea Joasă – a ajuns – curat ! – un Viciu !

…nu te mai gândi – Scripcare ! – ci întâmpină Lumine :

Ele-s Dorul – Ele-s Fapta – Cânt Năvalnic – Roura de Crist :  REGINE !

*

…Călător în Șea-Scrisoare

vino Seara – pe Răcoare

și ne cântă – din Izvoare

Cântul Lumii Viitoare !

 

 

SĂTUI DE-ATÂTEA – FĂRĂ NOIMĂ – SEMNE ȘI SEMNALE

 

sătui de-atâtea – Fără Noimă – Semne și Semnale

Ființa ne-o-ndreptăm spre Sunete  Astrale

spre Balul Stelelor – valsând pe Ritmuri Vesperale

spre Turnul Ceasului Celestei Catedrale !

 

…Pribeagul pripășit – Acolo – -ntre Văpăi

smerit – din Traistă-și scoate Cânturi (Clăi !)

și le așează – delicat și-nfricoșat – pe Strune

să-i fie scrisă și Lăuta-n Focul-Cel-De-Rune…

 

…din Centrul Empireic – spre Ne-Margini

s-a fost pornit o Horă-Fără-Pagini :

e-o Carte – doar – dar Lumile-n-Paragini

 

de Litere nu au nevoie : Zei-Imagini

din Beznele de Jos – se tot ridică

spre Vuietul-de-Orgă – ce n-abdică  !

*

…Heralzi vestesc de câte ori Crist-Organistul

ne schimbă Cântecul – deci înflorește Visul :

nici Lăutarul n-a-mpietrit Lăuta-i – sub Bărbie

ci cântă Cântecul care rodește Stele-n Glie !

 

 

HAIDUCUL

 

El e Haiduc de Spiță Veche

(Femeie rabdă doar din Toane…) :

sar – mii – Bogați – loviți de Streche

când îi înghesuie-n Bulboană

 

Averi nu strânge – Bani împarte

la cei Sărmani și fără Parte :

la Moara Veche-și face veacul

alăturându-și tot Săracul

 

Domnia Țării – tremurândă

(…Străină – Rea – Tare Flămândă !)

dă Aur la-Arbănași – Sodom

Pòteri să-l pună sub Osândă !

…dar el Nălucă-i ! – …nu e Om…

 

năprasnic – lovi Curțile chiar Ieri

dar n-a făcut-o pentru Fală :

El sparge Cheful la Boieri

dând lăcomìi pe Nicovală…!

 

…așa va fi – în veac – Haiducul

doborâtor de-Obraznici Vulpi :

Umili Pălmași de-i legi și-i scuipi

ți-arată  – El – Temei : BUTUCUL…

 

…venit-au – iar – Vremi de Bejènii

striviți suntem – iar – de Vedènii :

ne-au potopit Străini – Viclènii

omoară-n noi Duh de Ectènii…

 

…Popor Sărac – născut Colinzi

arând Pământul din Oglinzi

își tot visează Dumnezeul

de pe Pământ – iar nu din Grinzi :

Credința-i luminează Greul…

 

Colò – -n Pădure și pe Munte

își joacă Murgul – iar – Haiducul

cu-Aureolă – iar – pe Frunte !

…tăiem Ciocoilor – Surtucul !

 

 

LITERA ”A” SE ROTEȘTE – ÎN JURUL LITEREI ”A”

 

Litera ”a” se rotește – în

jurul Literei

”a” – cu o Viteză

Superluminică – și numai

așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări

citi – Chipul și Așezarea

FIXĂ – a literei

”a”

 

Litera ”b” se rotește – în

jurul Literei ”b” – cu o Viteză

Superluminică – și numai

așa – Ochiul meu – lenevos – poate zări

citi – Chipul și Așezarea

FIXĂ – a literei

”b”…

 

…și tot așa se întâmplă cu

toate Literele – din

toate Cărțile Lumii – și tot așa se

dezlănțuie Vitezele

Superluminice – ale tuturor

Lucrurilor – pentru ca toate

Lucrurile – din toate

Lumile – pe care Ochiul

meu – lenevos – le zărește – sau

măcar le intuiește-bănuiește – să se

prezinte – nouă și

Ochiului nostru – mult-lăfăit – în

Poziție de Drepți și cu Mâna la

Cozoroc – deci

FIXE…

 

…asta – până când Ochiul nostru – lenevos – și

întreagă – Ființa noastră – se vor

trezi – de-adevăratelea – și-și vor ieși din

Fire –  da-da  – ce mai încolo și-ncoace : VOR

ÎNNEBUNI !– de

Ciudă – ori din

Orgoliu – și se vor

repezi – cu aceeași Viteză

Superluminică – se vor

năpusti – pe

urmele tuturor

Literelor – asupra și după toate

Lucrurile Lumilor – Infinitelor

Lumi – amestecându-le-ntre

Ele – și

făcându-le Cunoștință – Unele cu

Altele – într-o Apoteoză a lui

UNU-ARMONIA SUPREMĂ :

DESĂVÂRȘIT – ÎNȚELEGEREA !

 

 

CĂTRE MIHAI SIN PĂTRAȘCU-VODĂ

 

Mihai sin Pătrașcu-Vodă – un Viteaz între Viteji

a murit când  –  toți românii  – de mult nu mai erau treji !

nici Opincă – nici Vlădică – nici Boieri (în Mâini cu Fier…)

n-au vegheat ca să nu cadă Capul Lui de Cavaler !

 

El unit-a toți Românii – nu spre Viață – ci spre Somn

și – de-atunci – ne rugăm Cristul să ne dea – iarăși – un Domn :

Domnul-Dumnezeu-de-Seară – și Pribeag pe-acest Pământ

să ne lumineze Calea – și spre Munți – și spre Mormânt !

 

un Domn-Dumnezeu-de-Seară – dar Zorind – din nou – spre DACI :

Uriași în Duh și-n Suflet  (…doar la Străchini – mai Săraci…)

cari să smulgă Dimineața – pentru veci – din Ceți și Crengi

 

să ne-aducă – iar – spre Tronuri :  un Popor Măreț – de Regi !

…hai și-ntoarnă-te spre Patrii – SFÂNTULE IZVOR – MIHAIE

ca să iști – în Duhul nostru – iarăși – o Năvală de Pâraie !

 

 

GRAFICE

 

am făcut – ieri (…chiar dacă sunt cel mai

infect desenator al

Lumilor…) – un grafic cu Starea

Sufletului : a ieșit ceva

cumplit de

Frământat – Forfotitor și

Grotesc – cu mult mai

cumplit decât Starea

Vremii : Aiuritoare Turbulențe la

Prova și la

Pupa – Furtuni

Meteorice – Valuri Tsunami cât

Două Empireuri Etajat-Reunificate – apoi – iar

Secetă – Macabră și

Sordidă – și – din nou – Cutremure

Apocaliptice – și Uragane

Supragalactice – și…

 

…scărpinându-mă după

Urechea Dreaptă – am trântit – deodată

Totul – pe Masă (…așa

Neterminat cum era…) – și – brusc – m-am

apucat să

trăiesc… : aseptic

septic  –  abulic

bulic… – …cum se

nimerește… – …dar

Teribil de Entuziast și

Incredibil de Intens – de se

Întreabă și se Cutremură de Propriile

Întrebări – toate

Galaxiile din

Proximitatea Freneziilor mele

Demente – și extrem de

Sincere – în Desfășurarea lor

Ritualico-Bacanală…

 

…de atunci – și Starea

Vremii – și Starea

Sufletului – au suferit

Grave  Îmbunătățiri

Reale !

 

-…plus că am lăsat naibii toate

Graficele – DEFINITIV ! – …le-am lăsat în seama

Maimuțelor – Batracienilor și

Saurienilor…

 

 

GAFA

 

Doamne – dacă Te vei mai apuca să

faci Lumi – te rog mult să nu mai

repeți Greșeala… – …știi Tu… – …cu Blestemata Aceea de

Zi a Șasea…: ”Facerea Omului”…hmmm…

 

toți Oamenii sunt – de fapt (și se

dovedesc – într-una – progresiv-accelerat !) – niște

Dobitoace Cretine – și niște

Bestii Infernale :  știu asta din Sursă

Directă și pe

Pielea mea (…vreau să zic…de la

Mine Însumi… : …Nemernicul Nemernicilor !)

 

Dobitocenia și

Bestialitatea – Supreme ! – încep de la

mine – pentru că eu am

știut – și nu Ți-am transmis niciun

Semn… niciun Semnal – nu ți-am

suflat niciun

Cuvințel : am tăcut chitic – un Laș

Împuțit – ascuns în

Boscheții Raiului (de ATUNCI…!)… și asistând – lăfăit – la

Confecționarea Boului-Tigru Uman :

ADAM !

 

..așa că – la Judecata-Cea-Fără-De-Judecător (…și

Tocmai prin impersonalitatea

Ei : NEÎNDURATĂ !) – noi

doi (…eu– Doamne – și

Tu – Doamne…) – ne vom zgribuli – amândoi

pe aceeași Bancă a

Acuzaților – dar eu voi fi

totdeauna – mult mai vinovat decât

Tine…

 

…o – Doamne – observ că începi să mă

ADMIRI-RESPECȚI-INVIDIEZI – din pricina

chestiei ăleia ribile – cu…VINA…

 

…încep să tremur – ca Frunza

Frăsinelului…

 

da – sunt teribil de

Îngrozit : Gafa de

ATUNCI – din

Ziua a Șasea (din Raiul Ăsta Beteag…) – stă gata să se

nască-repete – să se

transfigureze – în

Gafa de

ACUM … – … și de

Pururea…din toate Raiurile Betege – întru

Veșnicie…

 

…trist – foarte trist – și

Total Descurajator…

 

…și – firește : ÎN

VECI DE VECI…!

 

 

NE-COPACII

 

stau la Fereastră – aplecat peste Pervaz :  e Târzie

Seară… –  …privesc nostalgic – spre-afară din

Celula mea Mizeră – și – dacă n-o să-mi cadă-n cap

Oala cu Pișat – a

Vecinului-de-la-Etaj – voi putea deosebi

COPACII – de

NE-COPACI…

 

NE-COPACII sunt tot un

soi de COPACI – dar

mult mai Frumoși – Amețitor de

Înalți – și Enigmatic de

Stufoși – dar – mai ales :

Serafic-Luminoși (…Ne-văzuți decât de cei care

cred în Existența Lor – ca-ntr-o

Tragică și – totuși – Cochetă

Stână de Hristoși… – …înșirată – cu

Bună – Blândă Rânduială – de-a lungul

Drumului Magic al

Tăcerii…)

 

Ei nu au – nici într-înșii – nici

alături  – Umbră : NE-COPACII sunt

COPACII RAIULUI  – și – deci

NE-COPACII VIITORULUI

nostru : da – Ei sunt – cu adevărat

COPACII RAIULUI :  NE-COPACII (…Fantasme ale

Viitorului !) – după o Ploaie

Zdravănă – Cristalin-Stelară (…Ploaie care a

spălat toate Păcatele

Vizibile și Invizibile – ale

Lumii…) – îmi apar

(…Nepricopsitului de mine – dar

Fanatic Credincios al Luminii !) : Punți de

Fulger Dumnezeiesc – Punți către

Înmiresmatele Ceruri…

 

 

OCHIURI CU SPANAC

 

Ochiuri cu Spanac… – …SPANAC  ! – …asta-i Valoarea mea

expusă-n Blid:  nu caut Vinovați – nici Soarta Rea…

…cum ți-ai gătit – așa mănânci ! – ce-atâta Frizerie ?!

…Hristos  nu mă mai frecventează – din pură-economie…

 

…un Balon de Spumă  – spart – la rând cu alte :

nu-ți fă Griji c-ai însemna ”ceva” – încalte…

ești discret – ca o Meduză în Adâncuri…

…pe Uscat – trec Cai făr’ Călăreți – deci făr-Oblâncuri…

 

…ce atâta Grijă – pentru-”nsemnătate” ?

sunt atâtea Umbre Putrede-n Cetate…

…eu mănânc SPANACUL – tu-l dezmierzi pe DRACUL :

 

ai văzut pe Cineva – umplându-și Sacul ?

…trăim vremi secătuite de-orice Eroism :

nu mai știm RUGA-N PIATRĂ  – A MARELUI ARTIST !

 

 

CURIOSUL PRIBEAG

 

nu m-aș distra – ca Rege – n-am Rude nici prin Marte :

ce naiba caut în Lumea ce de-alte Lumi desparte ?

voi călări Comete –  vizitez Vizuini :

tot voi afla Largi Treceri – spre Țărmuri de Lumini…

 

e-atâta Plictiseală – în Lumea cea ”Legală”

că-mi vine să mă spânzur de-o Trestie Banală :

nu sunt de pe Aicea – n-am fost și nu mă vreau

decât Pribeag spre Duhuri – care nu-n Tronuri stau

 

ci zboară – se agită – schimbă decor de Teatru

presteaz’ Demiurgie… : eu lâncezesc și…latru !

…o – Duhuri Mesagere – aduceți Mii Făclii :

 

vreau să iau parte – grăbit – la Piesele Zurlii…!

…nu-nfometezi Pribeagul : l-aduci la Țâți Spumoase

a’  LUMILOR ÎN TREAPĂD – făr’ număr – deci : FRUMOASE !

*

…în Zbucium și Căutare – capeți Gustul de Viață :

deschizi – la întâmplare – febril – Uși de Mister și Ceață…

doar Curioșii capăt’ – intrați în Diamant

simbolul Nemuririi : un ”OPT” culcat – galant…

 

 

CALE NE-UMBLATĂ

 

Călător cu Beduinii

îmi văd Curmătura Vinii…

Calea n-are Cărărui :

de Aer Fecioare – șui…

 

printre Dune de Nisip

(…Nisip Sterp și Fără Chip)

urc într-una și risip

Scrisul Regilor zburați

spre Lumini de Zeiești Frați

…și-n Cer de Safire Grele

aflu Chip Ascuns de Stele

cu Măști de Piatră pe Ele…

 

…și Greierii sunt de Piatră :

Scripca mea murmură-n Șatră…

Cântecul se mută-n Vatră :

Beduinii mă urmează

spre Lună : Mister și Rază…

 

…pe o Cale-Făr’-de-Ntors

Stele – Soarta-ne au tors :

Stele  – cu Voci precum Marea

cântă-mi – de-acuma – Cântarea :

din șoptită – murmurată

printre Dune strecurată

Cântarea-mi Cea Preacurată

face – cu Hristos deodată

din Lumini : Cale Ne-Umblată…

 

 

BUNĂ VESTIRE

 

Cultùri de Morți – Răsad de Sorți – o Mare Vânzolită :

ce Minte zdravănă – în Lume – se simte ocrotită ?

Cioburi călcând – de-Aureole – ne batem joc de Sfinți Martiri

hulim pe Crist (Geamăn din Ceruri) – scuipăm pe Trandafiri…

 

…mă-ntorc la Stâna Lunii – -n Munte – la Baciul Înțelept

mă-ntorc la Brazi și la Izvoare – la Zâni – la tot ce-i DREPT !

…din Pipa Baciului se-nalță – Rotogol – Fumul – …și e VESTE BUNĂ:

căci – astfel – Fumu-ncheagă Cruguri – Aștrii din Ceruri SUNĂ…

 

…o Maică Blândă-a muls Lumină – din Dalbe Oi Proroace

deci – de acum – Împletitura Sorții pierdu orice Soroace…

beau – cu Ulcica – Zăr din Stele – Fântâni Ascunse caut :

 

Cina de Taină mânc cu Moșii – pe sunete de Flaut…

…am învățat să țin – în Mână – și Spada – ca și Naiul :

Iscoade Sfinte-mi spun că Lumea va deveni – iar – Raiul…!

 

 

DEGEABA

 

voi fi singur – ”Acolo” – ca și ”Aicea” – la fel

Călător făr’ bagaje – negăsind vreun Hotel

Peregrin – grav Penibil – în orice Direcții

mă duc tot spre Umbră : Circar de Reflecții…

 

nu gândesc – ci sunt trist – precum Sfinxul pe Lună :

plec subit – de-orișiunde ”Ceva” iar se-adună…

Străjer de Uitări – bocind Propria-Uitare

m-am lăsat – ca Fachirul – pe Tăișuri de Mare…

 

…sunt ”Acolo” ! – …iar Munții : aceiași – de pururi…

e-o Criză Cumplită – umbrind dumnezeii : nu au Fantezie

nu știu să desfacă-a’ Visării-Enigmatice Suluri

 

nu cred să mai afle în Noul lor Cer : POEZIE

nu vor să se-nchine – deșteptați – Zeiței-ARMONIE…

 

”Acolo” – e-o Vorbă : mi-a spus-o – și mie

Măiastra ce zboară din Zare în Zare

să cerce Pribegii : mai au ei Răbdare ?

*

…orișice cauți – nu găsești – și degeaba visezi

degeaba te muți – din Grădini – în Livezi

degeaba cârtești și degeaba tot cânți

sperând că – în Cânt – Altă Lume frămânți…

——————–

Adrian BOTEZ

Adjud, Vrancea

5 mai 2020

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 0
Vizualizari : 26472

Ultimele Comentarii