“Printre gratii” de Mihai Rădulescu

16 May 2012 by admin, Comments Off on “Printre gratii” de Mihai Rădulescu

                 COŞMAR

 

– Trec ape tulburi

cu copaci smulşi,

cu dobitoace moarte,

umflate să pleznească,

trec ape tulburi,

cenuşii, vineţii,

brune cu spume,

vin ape grele,

tot curge puhoiul neîncetat,

surpă maluri, case,

suge vite şi porci din depărtări,

suge cerurile, vânturile, zĂrile,

macină, zdrobeşte, farmă,

faţa pământului scurmă,

zdrumică, terfeleşte,

ucide, ucide, ucide…

– Astfel de vise înseamnă ‘puşcărie’…

– Omule, dar în temniţă mă aflu.

Care altă puşcărie-mi vesteşte visul?

Tu tălmăceşti toate drept ‘gherlă’!

– Ce altceva mai aştepţi?

– Că bine zici. Ce altceva?

 

 

                           GIUVAERUL

 

I-atârnă picioarele în bocancii fără şiret,

peste marginea patului metalic

deasupra coridorului de pe mijloc.

Şi-a vârât ciolanele printre zăbrelele de fier.

 

Şi-a legat în jurul inelarului stâng doi centimetri de cârpă roşie.

Pe unde o fi găsit comoara asta?

Priveşte, îndrăgostit, rubinul.

Stă aşa, pierdut de zile întregi.

Dacă-l strigi, zâmbeşte (jenat că n-are timp de tine).

O clipă ţi-a dăruit-o,

apoi coboară iarăşi căutăturile

spre cuibul cu minuni

de pe degetul jegos.

 

 

                       INVOCARE

 

Tu, deltă, ultimă escală

În care pene zburătoare

Coboară nava tropicală

S-o-nchine zeităţii soare.

 

Văzduhuri, stufuri, zări sărate,

Ostroave de singurătate,

Cu şolduri moi, petala plină

Şi pietre grele de lumină!

 

Revers deplin (sanctificat

De păsări care ard în rază)

Al veacului însângerat,

Tu deltă, -asupră-ne veghează.

 

1959 Luciu-Giurgeni

 

 

                        COARNE

                             (lui Vasile Zvancescu)

 

De-atâta pace adormise

Un tren pe şine-ndepărtate

Şi constelaţia ce se-mparte

În roţi şi osie şi vise.

 

O vacă albă pe toloacă

Porni să legiuiască lumea

Şi se opri cu noaptea-n culme

Părând la coarne că se roagă.

 

Copitele ei prinse-n glie

Înţepeniseră de rouă.

Un muget pur ca dintr-o orgă

Aluneca pe veşnicie.

 

(11.VII .56 Costâna. Poetul şi istoricul filosofiei Vasile Zvancescu, originar din satul bucovinean numit, eu fiind arestat pe 4 noiembrie 1956, mi-a fost un îndelung suferitor martor al apărării)

 

                PENTRU HORIA NIŢULESCU,

A CĂRUI PRIETENIE MI-A ALUNGAT CU RECITĂRI MOARTEA

 

Cu-obrazul pergament acoperit de-o plagă,

Şi gâtul, carnea în amonte de la cot,

Cu sufletul prostit, rămas un jalnic ciot,

Deprins, pe dos, ca-n veac să-mi tremure şi ragă,

 

Zăceam, împresurat de-al camerei boicot,

Tratat în cursu-a zeci de zile doar cu-o fragă

De polivitamine. Dar duioasa-ţi şagă,

Pe o corabie bizară, matelot

 

M-a angajat, sub cârmuirea ta nebună

Oceanul Iad al Poeziei împreună

Să-l măsurăm, rememorând al Ei tictac,

 

Indiferenţa semenilor ce-o răzbună

Şi viaţă-ţi dă în salt şi-n berbeleac.

Te ascultam, tăceam. De-am reînviat, tot tac.

 

                    SONETE

 

(amintirii actorului sonetist Ion Omescu,  pildă de râvnă în a-şi muta, după greutatea vremurilor, darul dobândit de la Dumnezeu  de pe un umăr pe celălalt, sufletul sensibil ce a suferit până la curmarea vieţii de neputinţa de a-şi supravieţui)

 

Senin te-am vrut sonetul meu de gală

Dar mi-au crescut în jur străine schele.

Urc anevoie rima printre ele

Şi ritmul nu mai prinde tencuială.

 

Mă prăbuşesc cu dorurile mele

În hăul călimării cu cerneală.

Pătruns de îndârjire şi sfială

Mă-ncumet iar, pe scândură, spre stele.

 

Mereu departe şi mereu aproape;

Sunt numai strigăt şi sunt numai sete…

Dar scap în gol mistriile-pleoape,

Se deslipeşte versul din perete,

Se năruiesc clăditele sonete.

În patru strofe inima nu-ncape.

 

1957 Jilava

 

                      MORŢII MORŢI

 

Tot mai din fum şi tot mai străvezii

Sunt, Delia, morţii mei din închisori;

Vorbind de ei, spun că sunt tot mai vii,

Dar morţi îi văd tot mai adeseori.

 

Zvelteţi de ierbi mărunte sau cicori,

De levănţică şi de păpădiii,

Îmi mai dau încă-nşelători fiori,

Crezând că-s flori, veniţi din noapte-n zi.

 

Dar ei sunt colb şi iz de putregai.

Sunt oase, câteva, îmbăloşate.

Pieriră cicatricele pe spate,

 

Iar ochii smulşi, absenţi sunt mai dihai;

Ciuntite mâini, picioare descarnate,

Abia de pot hrăni azi câte-un scai.

 

         REEDUCĂRILE PIERDUTE

             ÎN AMINTIREA LUI SERGIU MĂNDINESCU 

 

Cu câţi creiţari de sânge ai putut plãti

Culorile ce le-ai primit din curcubeu,

Să faci din ele ortul tău şi ortul meu,

Luntraşului s-avem ce-i da, noi morţi de vii?

 

Cu ţandere de lună bunul Dumnezeu

În zale ca sicriele ne polei.

Te înfăşa în mantia-ţi de poezii;

Eu uns sunt cu-al Fecioarelor Nebune seu.

 

C-am întârziat la Cina voastră de sub Bâtă

Şi-Împărtăşania din fecale şi urină

N-am luat cu Voi. Se răzvrătesc şi lung suspină

 

Răzmii şi mii de mii de veci din veci-lumină

Din care palida mea viaţă-i izvorâtă,

Că dusă-i – fără-a fi prin iaduri coborâtă.

 

                   ALT POET VÂNDUT

 

 

Ca o mumie ajunsese în anchetã,

Neverosimilã, sfioasă şi urâtă.

Dar, cu nobleţe, spaima lui de bâtă,

În faţa tinerilor, o ţinea secretă.

 

Din amintirea crezurilor, mohorâtă,

Scotea sub soarele Jilavei din manşetă

A eroismului defunctă siluetă

Şi a veleităţii încă vii, dar câtă?

 

L-am întâlnit în libertate. I-am sărit

La piept, cu frenezie. M-a respins uşor:

S-ajungă la cenaclul M.A.I., grăbit

 

Era, -mi încredinţă. Eu, recunoscător,

Domnia de-a mă pune-n gardă, am citit,

Asupra-nscăunării sale-n iadul lor.

 

Postum regim, postumă glorie factice.

Poetul legionar murise comunist.

De lăuda, îngenunchiat, satana Crist,

Au cine-ar şti în slavă astăzi să-L ridice?

 

Nepoata sa primi gârbaciul carierist

Şi înclinarea fermă de a fi complice.

Emoţionate, iscodirile peltice

Mă încercau de-i sunt pe plac panegirist.

 

Şi n-am putut pe faţă frica lui s-acuz.

Femeia sta Prostiei îndoită roabă:

Minciuna că e adevăr, credea confuz,

 

Iar într-ai săi, Poetu-l preţuia podoabă.

O tristă victimă a unui trist abuz,

Ce liniştea din cioburi negre şi-o înjgheabă.

 

                 POETULUI ANDREI CIURUNGA,

STÂLP DE-A DREAPTA VIEŢII MELE, ÎN BALTĂ

 

Ursit ai fost de numele Andrei,

Mucenicit să rabzi viaţa-ntreagă,

Ba tras în ţeapă pe al tău condei,

Ba smuls din drum de-a Timpului mârţoagă.

 

Iar Soarta, când voia ca s-o mai dreagă,

Legându-ţi – de-un curmei un alt curmei –

O funie spânzurătorii dragă,

Făcea mereu la degete cârcei.

 

Şi iar în puşcărie te trezeai,

La terciul de oftaturi şi mălai,

Sub gratia chioară şi cu ziua ciunga.

 

Că spune-i-aş lui Dumnezeu din grai:

“Cum relele atâtea le răbdai

La micul omul mare, – Andrei Ciurunga?…”

 

 

                  MOARTEA POETULUI

 

Epidemie: -a fost o gripă spaniolă,

Ne-au dat o ceapă pe din două, preventiv.

Noi, încăpăţânaţi, cu spirit subversiv,

Trăgeam de fiecare ceas nou la tombolă.

 

Un singur necâştigător fu agresiv:

Cu pumnii lui juca pe uşă-o farandolă,

Suna în noapte -a Gherlei vastă necropolă –

Cerea un leac, cu bolmojeală de beţiv.

 

Vizeta a muşcat din spaima-ne târziu:

“Ce-i, boşorogule, -ai căpiat?!” – “Mi-e rău…” – “Atunci,

Te vindec eu!” îl linişti un caraliu.

 

Gardianule, cu cizma -n capul lui arunci

Şi azi, când moaştele i-s palid sidefiu.

Opreşte-te, -asfinţi demult D. Iov în munci…

 ***

 

În loc de încheiere

 

INSCRIPŢIE PE “TASSO ÎNTEMNIŢAT”

                  DE EUGÈNE DELACROIX

 

Poetu-n gherlă, şleampăt şi bolnăvicios,

Tot frământând un manuscris sub talpă, jos,

Priveşte-n cumpeni, îngrozit, spre treapta-afundă

A pâclelor în care mintea-i se cufundă.

 

Îmbătătoare, hohotele-n puşcărie

Gândirea către straniu şi absurd o-mbie;

Îi dă târcoale Îndoiala, -l încolţeşte

Cumplita Spaimă, mii de măşti schimbând hoţeşte.

 

În geniu-acesta-nchis în beciul duhnitor,

În ţipete, scălămbăieli, roind în zbor

Spectral, ce-i hăituiesc auzul îngrozit,

 

În visătoru-acesta de orori trezit,

Pecetea-ţi văd, tu, suflet cu visări umbrite,

Înăbuşit de zidul Lumii Pipăite.

 

Tălmăcire de Mihai Rădulescu din

Charles Baudelaire

 

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii