Iuliana Paloda-Popescu: Poeme

30 May 2013 by admin, Comments Off on Iuliana Paloda-Popescu: Poeme

                     Lumina Sfântă

 

Mă rog mereu, să fie bine,

Preasfintei, singurei Treimi,

Ce semne dă prin Îngerime

Şi prin Fecioara din Cerimi!…

 

Mă rog şi-n Raiul cel promis

Aud un cântec de-nviere

A Fiului jertfit Iisus

Pentru a noastră mângâiere!…

 

Mă rog să fie viaţa vis,

Iar moartea pururi călătoare

Să uite drumul necuprins

Cu talpa ei ucigătoare!…

 

Un Înger Bun ce ne-ai trimis

Lumina Sfântă cerne-n cale,

Iisuse care ne-ai cuprins

În braţele iubirii Tale!…

 

                         Părinţii

 

Părinţii noştri, Doamne, cât am vrea

Cu noi în ruga sfântă să mai stea,

 

Aidoma cu Îngerii-n fereastră

Înmiresmând copilăria noastră,

 

Cu smirnă şi tămâie şi cu mir

Şi cu Licoarea Sfântă din Potir!…

 

Rugându-mă mereu la Dumnezeu,

Aş vrea să stea-n Lumină tatăl meu

 

Şi-n Duh să vieţuiască maica mea,

Purtând cu Îngerii întâia stea!…

 

Icoană

 

Primăvara

ochii mamei sunt fluturi

clipind peste lanul

de trifoi înflorit!…

 

În rochie străvezie trece mama

lunecând peste aburul norilor

şi chemându-mă

să intrăm în Icoana copilăriei!…

 

Eu încerc să-i răspund,

însă Îngerul

îmi pecetluieşte gura

şi mă poartă departe,

la margini de vis!…

 

               Îngerul Domnului

 

De dimineaţă,

Îngerul Domnului

a venit să îmi spună ceva!…

 

Singură,

cu privighetoarea pe umăr,

am semnat legământul tăcerii!…

 

Scriu în inimă şi nu pot vorbi,

numai pasărea poate cânta,

până când lacrima

se preface în mare

şi vine Îngerul

să o bea!…

 

                        Dumnezeu

 

Dumnezeu se arată pe ape,

Dumnezeu mai pogoară din Cer,

 

În Lumina ce arde aproape,

În Cuvântul smerit şi stingher!…

 

Uneori, Dumnezeu ne desparte

Şi nimic nu mai ştiu să Îi cer

 

În durerea ce vrea să ne poarte

Prin amarul de tainic mister!…

 

Alteori, Dumnezeu e departe

În pustiuri mi-e teamă că pier,

 

Numai Mila ce veşnic ne-ncape

Să ne-aducă-mpăcare mai sper!…

 

                      Fecioară Sfântă

 

Fecioară Sfântă, Preacurată,

Icoanei tale mă închin,

Prin Tine, viaţa noastră toată

Să ardă-n cupa unui crin!…

 

Mă rog în taină, Maica noastră

Şi-a Fiului iubit Iisus,

Deschide-a Raiului fereastră,

Să pot privi în Ceruri, sus!…

 

Trimite Îngeri de departe,

Să-mi spună semnul ce-ai ascuns

Întru această simplă carte

Deschisă-n rana Lui Iisus!…

 

Aprinse vorbe de lumină

Să-nalţe gura mea în zori,

Din sufletu-mi făcut grădină

Cu păsări albe şi cu flori!…

 

Să prindă aripi gândul meu

Pe care-l scriu pe pânza zilei,

Să zboare-n Cer, la Dumnezeu,

Să Îi deschidă ochii milei!…

 

 

                    Iisus

 

Iisus a fost vândut

şi răstignit pe Cruce,

din trupul Său rănit

mai curge încă sânge!…

 

Doi Îngeri îl adună

şi-l ţin în Sfânt Potir,

iar Maicii-i pun cunună

din flori de trandafir!…

 

Iisus a fost ucis,

dar fără de păcat,

cu miruri a fost uns

şi-n giulgiu înfăşat!…

 

În jertfa-I ne-nţeleasă

pre moarte a călcat

şi-n lacrima-I aleasă

pe toţi ne-a luminat!…

 

             Jertfirea Fiului

 

Vouă, ce m-aţi pus pe Cruce,

M-aţi lovit şi m-aţi scuipat,

Vă dau sângele-mi ce curge,

Să vă spele de păcat!…

 

Vă dau trupul de lumină,

Întru care m-a-nfăşat

Maica Mea care suspină

Fiindcă Fiul i-a plecat!…

 

Vă dau tot, luaţi cu milă,

Cântecul din carnea mea,

Scrieţi-l pe-a nopţii filă

Şi-mbrăcaţi-vă cu ea!…

 

Primenit de sărbătoare

În veşmântul meu cernit,

Vă dau ruga dintr-o floare

Ce vesteşte c-am murit!…

 

Am murit, dar nu-i murire,

Ci plecare-n Raiul Sfânt,

Spre o nouă vieţuire

Pentru care m-am jertfit!…

 

Vieţuire în Treime –

Fiul, Tatăl, Duhul Sfânt

În tăria din Cerime

Izvorâtă din Cuvânt!…

 

                 Lacrima Domnului

 

Trecând alene, pe la răscruce,

prin lanul verde, drumul se pierde!…

 

Grâul îşi fierbe laptele-n spice,

Iisus Hristos plânge pe Cruce,

 

Oamenii trec şi se-ntreabă

dacă lacrima Domnului

e amară sau dulce!…

 

Iisus din Ceruri albe şi-nalte

întinde mâna să le arate!…

 

 

                            Iuliana Paloda-Popescu

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii