Cristiana Bortaș: “La mulți ani, Melidonium, pe altarul culturii”

20 Nov 2013 by admin, Comments Off on Cristiana Bortaș: “La mulți ani, Melidonium, pe altarul culturii”

revista Melidonium

Revista Melidonium online împlineşte doi ani. Prin mesaje culturale, portrete de scriitori, analize şi comentarii critice, schimburi cultural-educative a ţinut vie conştiinţa spirituală a apartenenţei la un centru cultural şi spiritual de tradiţie şi anvergură, Romanul fiind, astfel, promovat în ţară şi în străinătatea.

“Avem colaboratori din ţară şi diaspora, prin Melidonium făcând cunoscute valori, modele, iar oraşul Roman fiind cunoscut în mediile culturale. Revista Melidonium online, în timp de doi, a fost accesată de peste 300.000 de cititori din România, Statele Unite, Republica Moldova, Germania, Italia, Franţa, Canada şi multe alte ţări ale globului”, mărturiseşte, cu emoţie şi mândrie, Emilia Țuţuianu, director, editor şi realizator al revistei Melidonium.

Emilia Țuţuianu, director, editor şi realizator al revistei MelidoniumBibliotecar, director al editurii “Muşatinia”, scriitoare, cu precădere poetă, cercetător şi neobosit căutător de comori cutural-spirituale, psihologul Emilia Țuţuianu şi-a dedicat, la propriu, viaţa scrisului şi cărţilor. “În anul 2008, reunind prestigioşi oameni de cultură din Roman, precum profesor doctor Tudor Ghideanu, publicistul Gheorge A. M. Ciobanu, profesor doctor Vasile Ursachi, pictorul Iosif Haidu, alţi iubitori de cultură şi arte animaţi de impulsionarea vieţii culturale romaşcane, am fondat Societatea Culturală «George Radu Melidon», după numele fondatorului Bibliotecii publice din urbea romaşcană, în anul 1885. Scopul acestei Asociaţii Culturale este cunoaşterea moştenirii culturale a comunităţii din urbea Romanului, zonă cu un bogat trecut cultural, prezentarea, păstrarea şi promovarea patrimoniului acesteia pentru oamenii de azi şi pentru viitorime, cât şi promovarea noilor talente in literatură, poezie, artă în general”, rememorează Emilia Țuţuianu.

Emilia Țuţuianu, director, editor şi realizator al revistei Melidonium

Revista tipărită a avut viaţă scurtă, din motive financiare, editorul fiind adeptul ofertei culturale în ţinută sărbătorească, ce avea costuri mari. 2011 a fost momentul lansării ediţiei online a revistei Melidonium, oferta fiind aceeaşi: lucrări, fragmente din studiile şi creaţiile unor scriitori romaşcani, cât şi articole şi studii aparţinând celor ce îşi desfăşoară munca în biblioteci, grădiniţe, şcoli, muzee şi alte instituţii de cultură din urbea muşatină. Profesorilor Violeta Lăcătuşu, Minodora Ursachi, Cecilia Pal – autori consacraţi, li s-au alăturat publicişti, eseişti, oameni de ştiinţă, profesori universitari, plasticieni, descoperirea lor în paginile revistei online Melidonium fiind cadoul pe care vi-l propune Ziarul de Roman la aniversarea celor doi ani şi a sutelor de mii de accesări.

“Anul trecut, cu ocazia Zilei Naţionale, la Radio 3zzz Melbourne a fost prezentat cuvântul PS Ioachim Băcăuanul şi un grupaj de poezii ale poetei Emilia Țuţuianu; poeţi romaşcani au fost prezentaţi la Radio Sufleţel din Galaţi, volumele eseistului român Gheorghe A.M. Ciobanu au fost primite cu căldură la Biblioteca Mihai Eminescu din Cringilla – Australia, prin intermediului colaboratorului Ioan Miclău; am avut deosebita onoare şi bucurie de a fi prezenţi la Bucureşti, la Colocviile de Marţi ale reputatului profesor, indianist şi poet George Anca, în anul 2012, cu ocazia lansării cărţilor românului din Australia Ben Todică; jurnalista Veronica Balaj a realizat un interviu la Radio Timişoara cultural cu Emilia Țuţuianu, unde s-a prezentat editura Muşatinia, viaţa culturală a oraşului Roman şi impactul revistei Melidonium pe internet; la Târgu Mureş, în revista Cuvântul, a fost publicat un interviu al poetei Emilia Țuţuianu – Un om cu suflet şi minte pentru cultura mileniului 3 românesc”, adaugă Emilia Țuţuianu.

“Printr-o simplă întâmplare am aflat de existenţa revistei Melidonium. Și m-am bucurat. M-am bucurat pentru că, pe undeva, mă consider şi eu romaşcan. Luna trecută, la Montreal, a avut loc lansarea volumului meu de poeme «Printre silabe», volum apărut în cadrul Proiectului «Întoarcerea poetului risipitor»” (Publicistul Adrian Erbiceanu din Montreal)

“Urez revistei Melidonium din Roman activitate intensă, succes şi prosperitate” (Profesor inginer Octavian Vitcu, scriitor şi publicist – Ibăneşti – Botoşani)

“Poeta, scriitoarea, editoarea Emilia Țuţuianu Dospinescu, o truditoare a cuvântului, a reuşit să aducă revista Melidonium printre cele mai prestigioase reviste de cultură din ţară şi străinătate. Impactul pozitiv, elitist-cultural este vizibil, prin numărul de cititori în creştere, prin colaborarea cu nume sonore din ţară şi străinătate, apropiată fiind de alte publicaţii online. Acum, la doi ani de la apariţie, revista romaşcană, nu este doar una din cele mai bune reviste ale Moldovei, ci şi o revistă captivantă pentru scriitorii din toate zonele ţării. Personalităţi de marcă, precum PS Ioachim Băcăuanul, Adrian Alui Gheorghe, Mariana Cristescu, Sorin Ullea, Tudor Ghideanu, Gheorghe A.M. Ciobanu, Veronica Balaj, Maria Rugină, Cecilia Bănică Pal şi alte nume de referinţă onorează paginile revistei. Emilia Țuţuianu, mereu în dialog cu scriitori din Italia, Germania, Australia, Canada, SUA, Noua Zeelanda, certifică prin nume cu rezonanţă ca: Vavila Popovici, Octavian Curpaş, Adrian Erbiceanu, Iulia Barcaroiu şi mulţi alţii. Revista Melidonium este o revistă pentru semeni şi Neamul Românesc, izvorâtă din iubire şi dăruire creştină. Acest motto vizibil este elocvent: «Să avem grijă, între noi oamenii, să ne iubim». «Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4, 7-8). Efortul Emiliei Țuţuianu Dospinescu este ziditor pentru zilele ce le trăim, pentru vremurile care vor veni. De remarcat este perseverenţa în fapta bună, prin truda necondiţionată, dintr-un prea-plin sufletesc dăruit cu generozitate. Revista Melidonium se constituie ca o veritabilă revistă a românismului. Felicitări Emilia Tutuianu Dospinescu! La mulţi şi buni ani pe «ogorul literaturii române» revistei Melidonium. (Mariana Gurza, Timisoara)

“Aleasă preţuire, urări de «înainte» şi alpinism tematic, acestui Mesager multiplu al gândului muşat, revistei Melidonium, ajunsă la doi ani de fiinţare, urări şi preţuire ce le dorim să fie şi pentru cei cu rânduri, bogate-n har şi farmec literar, cuprinşi în paginile ei, ca şi la cei cu truda nu uşoară, în a o întrupa, mai mult decât se cere azi în lume”. (Gheorghe  A. M. Ciobanu – Roman)

“La aniversarea celor doi ani de existenţă, Melidonium rămâne un exemplu de rezistenţă culturală într-un peisaj tot mai sărac, în vremuri nu tocmai favorabile din multe puncte de vedere. Bucuria pe care o produce fiecare număr al revistei rămâne raza de speranţă în mai bine. E bine că există, încă, asemeni promotori de literatură de calitate şi acesta este un semn încurajator. Nu-mi rămâne decât să vă urez curaj, putere de muncă, spre bucuria noastră a cititorilor. La mulţi ani, Melidonium!” (Sergiu Găbureac – Bucureşti)

“Frumoasa noastră revistă, în viziunea doamnei Emilia Țuţuianu, care o îmbogăţeşte cu harul, munca şi inima sa, este oaza verde iscată pe întinsul cenuşiu al unei lumi prea frământate, care, prea grăbită, prea încrâncenată în confortul material, aleargă să şi-l asigure. Luminând în pragul aniversării sale, cuminte şi deschisă, publicaţia, deşi aparţine comunităţii romaşcane, se adresează tuturor celor care simt româneşte, oriunde s-ar afla ei. Din Arizona cea fascinantă, unde mijlocul lunii noiembrie îmbracă în flori grădinile deşertului, în calitate de colaborator, dar, mai ales, de cititor al revistei «Melidonium», îi mulţumesc acesteia că există şi îi urez LA MULȚI ANI!” (Iulia Roger Barcaroiu – Arizona)

“În peisajul revistelor actuale e greu să rezişti, fie din cauze financiare, fie pentru că nu mulţi sunt cei care au disponibilitatea să-şi rezerve timp şi energie pentru şi în numele culturii. Alt motiv pentru care vă urez să rezistaţi în continuare, să faceţi cu onoare loc în paginile publicaţiei pe care o coordonaţi, a tot ceea ce reprezintă valoare literară şi culturală. Doamna Emilia Țuţuianu, sufletul revistei, are diplomaţie şi ştiinţa de a colabora cu numeroase nume din cultură, de pe întreaga întindere geografică a ţării şi nu numai. Vă rog să luaţi aceste cuvinte drept o urare de «La Foarte Mulţi Ani»! O spun din toată inima, mai ales că, în data de 20 noiembrie 2013, ziua cea de sărbătoare, nu voi fi în ţară, ci voi lansa o carte la Ierusalim, de unde vă voi trimite un gând bun. «La Mulţi Ani» cu pagini de neuitat pentru binele culturii!” (Veronica Balaj – Radio Timişoara)

“Din toată inima, doresc revistei Melidonium viaţă lungă, succese, noi colaborări, să se bucure de dragostea cititorilor şi tradiţionalul: «La mulţi ani!» Cu acest prilej, trimit spre publicare câteva poveşti pentru copii. E cadoul meu pentru această aniversare. Cu cele mai frumoase gânduri – Gheorghe Vicol, Vatra Dornei“.

“Doi ani de existenţă înseamnă perioada de pruncie în cultură. Nu şi pentru Melidonium, care, în cei doi ani de la «naşterea» ei, şi-a demonstrat (şi sunt sigur că în continuare îşi va demonstra) deplina maturitate culturală în ceea ce priveşte diversitatea şi seriozitatea materialelor publicate. La cât mai mare şi mai multe apariţii!” (George Petrovai – Sighetul Marmaţiei)

“Revista a reuşit şi reuşeşte în continuare să facă cunoscută moştenirea culturală a comunităţii din zona Romanului, zonă cu un bogat trecut cultural; de asemenea, a făcut cunoscută gândirea şi activitatea scriitorilor din toată ţara noastră, precum şi a scriitorilor români de peste hotare. La acest ceas aniversar, felicit tot colectivul redacţional şi toţi colaboratorii revistei, care, prin modul de lucru, au reuşit să ne simţim ca într-o adevărată familie. La mulţi ani!” (Vavila Popovici – Carolina de Nord, SUA)

“La doi ani de la apariţie, revista «MELIDONIUM» a devenit o revistă de referinţe printre revistele importante ale vremii. Aici cultura e la ea acasă, promovând opere şi scriitori, oameni de cultură, evenimente. Cu o bogată echipă de lucru, inimoasă, care lucrează cu pasiune, revista are şanse să dăinuie peste timp. Noi, cititorii şi colaboratorii, îi dorim viaţă lungă şi mult succes. Cu multă dragoste, profesor Ion Ionescu – Bucovu – Piteşti“.

“Vă felicit şi vă doresc cât mai multe realizări şi cât mai mulţi colaboratori valoroşi, care să dezbată cele mai adânci întrebări ale lumii în care trăim. Mă simt onorată ca am colaborat cu dumneavoastră. Vă doresc un număr cât mai mare de ani de activitate laborioasă. Cu aleasă consideraţie, Victorita Duţu – pictor“.

“Revista «Melidonium» – Roman celebrează doi ani de esenţă, de muncă, de slujire a culturii şi educaţiei creştine, a cunoaşterii istoriei neamului românesc, a înfrăţirii şi respectului între oameni. Aceasta este o misiune de conştiinţă, mai mult decât patriotică, este una de sacrificiu, pentru a servi cititorilor drept cale de cunoaştere şi înălţare spirituală. De aceea, trimitem acest gând frumos de mulţumire şi speranţă spre un viitor încărcat de succese valoroase Revistei «Melidonium», precum, bineînţeles, harnicei editoare Emilia Țuţuianu Dospinescu” (Ioan Miclău – Australia)

“Mulţi ani frumoşi, frumoasă «Melidonium»! O revistă curată, înaltă ca o cetăţuie ridicată pe umeri puternici de oameni frumoşi, cu jertfă, cu truda orelor din zi, din noapte, din viaţă. O revistă românească, iubind şi răspândind către lumea largă valorile fundamentale ale acestui neam, tradiţiile, talentul, credinţa, mândria apartenenţei la pământul românesc, adesea apărat prin veacuri cu tinere trupuri şi lacrimi de sânge. Uneori, ţara trebuie apărată chiar şi cu condeiul. Aceasta e menirea noastră, a gazetarilor, a scriitorilor. Misiune pe care «Melidonium» şi-o îndeplineşte cu demnitate şi curaj. La mulţi ani, «Melidonium», viguroasă, proaspătă mlădiţă a culturii româneşti! La mulţi ani, minunată Doamnă Emilia Țuţuianu Dospinescu, delicată poetă şi aprigă luptătoare la fruntariile Limbii şi Culturii Române”.  (Mariana Cristescu – Târgu Mureş)

“Asociaţia şi Revista Melidonium reprezintă repere esenţiale în harta sensibilă a culturii române. Felicitări realizatorilor acestui proiect cultural de anvergură, căruia îi dorim viaţă lungă şi, în continuare, un impact pe măsură în conştiinţa românilor de pretutindeni. La mulţi şi fericiţi ani!” (Geo Galetaru, redactor-şef al revistei “Sintagme literare”, Timişoara)

“Felicitări doamnei Emilia Țuţuianu, care, de ani de zile, sprijină orice acţiune culturală la nivel naţional şi promovează adevărata cultură şi tradiţie a neamului românesc, atât în revista Melidonim, pe care a înfiinţat-o în urmă cu doi ani, cât şi prin revista Dor de Dor”. (Marin Toma, fondator şi editor al revistei Dor de Dor)

“Tot ce se face bun pe lumea aceasta trebuie să se înrădăcineze în stânca timpului. Și rezistă prin picăturile de răbdare şi devotare ale celor care vor să dăinuie, ceea ce s-a înfăptuit. Urările mele de bine, echipei revistei Melidonium! Urări de bine şi colaboratorilor şi cititorilor”. (Ștefan Teodor Cabel – Buzău)

“Mulţumesc revistei pentru promptitudinea, eleganţa şi deschiderea pe care o are faţă de autori, în scopul de a vă prezenta dumneavoastră, cititorilor, o diversificare, o paletă cât mai bogată de evenimente”. (Doctor în arte Vasile Menzel – Bucureşti)

Cristiana Bortaș

http://www.ziarulderoman.ro/52933/la-multi-ani-melidonium-pe-altarul-culturii/#comment-14637

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii