George Anca: Poeme din Tangoul tigrului

29 Jun 2014 by admin, Comments Off on George Anca: Poeme din Tangoul tigrului

 

nu mai sunt

 

nu mai sunt aşa trist

să scriu un tango

nu sunt argentinian

abia ghitara Gita

pe post de cumparcita

Montevideo vide

cu viza se divide

mi-o trece săptămâna

zicându-ţi săru-mâna

 

 

la trei

 

la trei cu Dante timpul

dilatat vântului

în goană după minge

 

ne-om mai vedea

de dincolo de noi

în coarne cocardă

 

cei din Ushuaia

vor muri ultimii

iubiţi ucigaşi

 

Sarmiento a adus

profesori din Boston

Borges l-a iubit pe Poe

 

citeşte egumene

tămâie pe nările

aerului de lemn

 

Matilda cu

băiatul în Huşi

însurat în Ushuaia

 

crucea de pedeapsă

niciun templier

n-am ţară pe mară

 

de-ar exista români

m-aş sinucdie

cu doxa pe Moxa

 

talie înaltă

sânge muzical

tango sub măslin

 

 

de talie

 

de talie înaltă

cu sânge muzical

femeia o dansează

gaucho şi pe cal

 

când şi creastă casnică

la praznic năprasnică

la a noastră paşnică

la a voastră straşnică

 

n-am convivialitatea

gaucho

necum urbanitatea

tango

 

calc balc

pe gheizer

piritele

fărăpământului

 

magia maja

orga orgie

bucla de timp

paralelă pampei

 

taci calomnii

paradă prada

întorci din pampa

caravela

 

pune-ţi tu acele cancerului

pe lucerna tăiată să-nvie

fluturelui alb soarele

lătrându-ni-l căţel de pământ

meniul canibalilor

ne-o fi diferenţiind

mai stăm noi

de vorbă hapleo

 

mi-e frig în bucătăria

cu mâncare rece

încarcerat în

tunsoarea câinelui

 

 

ajută-mă Doamne

 

ajută-mă doamne şi toţi din vitralii

culori pe arhitecturi decorate

şi oameni închinăciuni estetice

nu-mi domoli credinţa

nu-mi întări păcătoşenia

iarna frigului mi-e cald de tine

te compun în ce am de făcut

mai ca o descoperire Doamne

credeam că vreau să văd

într-o doară departe domul

poate pe via Dante biblioteca

văd că te ţin de vorbă

iartă-mă îmi eşti aură

o mântuire fără prurit

mă împăroşase bătrâneţea

o chiuvetă o porneşte crâsnicul

şi bate ca ăl de az-noapte

de vreme încă da’ eu picasem

aste nepotriviri ambiţioşilor le căşună

am drum lăudat a arătare

ce străbătui o viaţă până aici

în faţa ta nici apăsătoare ceaţă

lumina electrică de scris

închinata compoziţie râvnită

fără şansa auscultaţiei întru

slava ta singuratică lumea

se va înfiinţa peste două ore

în odihna orgilor din tot catolsoborul

Catilina şi n-ar mai fi fost ceruit

piatra alpină nu se mai tăia palat

de-mi caut umilinţa de dinţi

edentarea împăcarea rugarea

în Trento Doamne să trăieşti

şi viaţa păcătosului de mine

cât nu te-o abate de la

globalismul altora mai inhibant

unde-l voi suporta săptămâna asta

iar chiuveta crâsnicului

răcoarea de neviscolit pe când muzica

nu ţi-ar veni să mă devii

vorbesc cu îngrijitorul

deviatorul rămăşiţelor

tsunami la rece în Alpi

scrisoare cui şi maicii şi fiicei

o feminizare trentin-catedrală

bisericoasă ocazională catolicizare

promise inspiraţii din stradă

cum devremele duminical

puse pe mine valea construită

s-o slăvesc dumnezeiesc

păi fie-i episcopii prinţii părinţii

fiii fiicele şi-aşa fericire

defilau paşi de gheenă

la pridvorul pietruirii

înaltul înaltului coroana

cerească în turle ascuţite

mă îndemn o pagină absconsă

finirea lunii de sărbători

şi plecarea în munţi la modă

o căutare dinspre orgă

tăcută încă o oră şi ceva

aş fi zvăpăiat arhitecturi

cu brăcinarul îngheţat

aşa ştim unul Dumnezeu

omenindu-ne prin fiul său

ce evanghelie ce chetă

pe tren de-o şi opri încet

mergând şezând pregând

preghiamo pregându-ne

pederostul convenţiei

care-mi tuşeşte aşteptarea

ne-om celebra neadresă

mamelor din biserică

nici să ni se întâmple minciuna

neîncercării de vers o pală

pe spală ca-n albie cu om

Adige limpede peşte

Cristos ne binevoieşte

Krishna pe capră ne războieşte

sabia cui adusă cui

neagăţată în nici cui

pe pace adormirea la ziua

transcrisă ezitare fericirii

ce faci nu-mi place milităria

ani de părinţi la austrieci

tocmai şi kaiseri de Sibiu

ce de romani până-n nord

auto Dacia paradisul reclamei

cât ne-om auzi împărăteşte

satele basmelor redivivant

ce batic din Bathinda şal din Trento

unde ne ţesem urare tardivă

oricum de bine-primit la o adică

de n-aş mai pleca şi mai am de colindat

speriaşi absida speriaşi omida

vitraliile altarului liber cu noi

oprire blitzului a zăpezi cu voi

penumbra să trăiască tot cu mine

viaţa să vă fie aer de zăpezi

oceanul ucigaş vă ocolească

de unde sufletele dârdâie pe palton

planton morţii de instantaneitate

pedepsitoare din ce părtinire

 

dansul singur

 

 

dansul singur de-a pădurea cu zăpadă-mea de-amurea

poza valsului în valţuri vă sară şi vouă smalţuri

de la schiţă la pojghiţă Aşchiuţă Aghiuţă

cum te cheamă bradule camaradule nu mă Radule

 

dragoste cu avatarul verde nu ca varul

caviarul jarul face trotuarul

brad cu barda în peţit ţipurit

am iubit încetinit în cetini nit

 

balul donează sînge zăpezi înge

rul în ger rumege-ne în g

am broboada bob olar a da

nada pe cărare promenada

 

 

în pădure

 

în pădure lupi îngheaţă

oilor verdeaţă ceaţă

fum de lemn de pom cu gnom

ne închipui domn dom

leagănă copilul veda

văduvei fratelui Preda

ce fondată arcuire

peste îndoite şire

chiar mi-e frig muşate paltin

fără aur fără platin’

numai nici copil de ger

inspiraţie jungher

ba închisă librăria

porumbeii vitejia

sus în domul din Milano

instruieşte-te cătano

şi ne zboară avioano

rusoaico americano

teroristo petrarcano

americăneşte-amaze

miez amiezii kamikaze

să nu cază rază crasă

din balaurul de casă

coasă arhitecturoasă

de-am venit se vede

mistero di fede

iarnă condeieră

pătratul în sferă

cubul dinamită

nobilului pită

m-au luat clopotele

tsunami bobotele

din adâncul oblâncului

gigantului ţâncului

hula se învolbură

volbura înscorbură

o tăcere o chenoză

de pe doză cu batoză

 

 

clopot

 

clopot scutura duminica

pe-o parte călăria

în frunte asasinii

limba de pe bronz

nu mai aştepţi muniţia

dreptul la înţelegere îl

are numai călăul

 

fosforeşcenţe

pe sârma arsă

 

din secetă pic

irigat canibal

 

noiţa Noe

cărunteţi canoe

criminal carmin

 

 

crimă în abis

în somn ditiramb

trezindu-mă ritm

 

cremene crema

zvonul uciderii

 

ne-am întâlni destinul

până într-o asasinare

 

nu erai aşa alb

mă spălasem

 

pas plumb

foc muzică

 

fârtate plăcerea

de a fi fost cosit

 

clasicii bancuri

morţilor de treflă

 

petrece piatra

atracţia patriei

 

serendipity gold is

where you find it

 

electorat nici

cât mâncaţi mici

 

caloiene kalos

călare pe zar

 

trovant trovattore

din minnesang

 

desfrunzite

clopotele polare

 

 

în suflet nostratic

 

în suflet nostratic în ce ţară

ceruri geruri leruri

collective madness

white saris sweet mangoes

vorbea în limbi

necunoscute nu

nimeri tigrul

 

bine să vă şadă

 

bine să vă şadă

unde mă ascund

dacă nu de voi

iubindu-vă fum

neaua cîntătoare

plutitoare cupluri

 

 

cu dumneavoastră

 

cu dumneavoastră vorbesc

englezi ’nalţi români pinguini

înapoi în Europa şi argentinienii

la antipod autorecunoaştere

 

în limba unbrei numele cocardă

ne-om picta clopote distanţe inaudibile

balene la braţ cu pinguinii

amuţind profeţia aceleiaşi sinucideri

 

ce-o fi şi-n sufletul nostru caii la păscut

noaptea ai mai bate cu maiul glia

la cules de galbene drăgăici

ţărănoi împuţit cu tuberculoasă jepată

tot alt rod prin grădina ta

deschise ancore vântului

scriere de icoană sărutată

la poalele pădurii mariane

 

conquista regretată religiei

guguştiuc de zi greier de noapte

pânzele plutelor verzi vijelii

nici de copii nu mai e timp

 

ne scuturarăm teilor

ne îmbujorarăm stejarilor

sfânto pecetluieşte-mă

îmi vei pălmui cruce

 

jos frunzele pământului

câini la câine oameni la om

Medeea de acelaşi Delacroix

epilepsia lui Alfred

 

mai jură pe capul calului

cunoştinţă aproape destin

să fi răsărit şi atât ca tine

să fi apus tăietură

 

tristeţe buddhistă pe bucurie creştină

şi la revedere lui Christos

mortua est vecină strigoilor

ferice de cine apucă să moară

 

profesoara ţi-a spus să te scrii

frunză scuturându-se banj în Himalaia

ceaţa duşilor aduşilor îngălbenită pajură

nu lătra din vale haită agale

 

moliciune putredă nescorojire

în marginea gălbinării negritudinea crucii

ori maica ta berberă Amina

zburătăcindu-mă ceaţo creolo

 

voi pune de o parte o mie

de poezii inedite frunzarele

să mă depene la rasul

ierburilor măturoaie

 

 

sfârşit de toamnă canibal

nicio mână în afara formolului

nici o mină deminată sărut

epitom de scuturare drepţii

 

îi aprinsei lumânare să vină

să mă apere de ai lui panta răii

diazepamul sodiu soda pe natră

apa grea mai ieftină deuteriu

 

plătind tinda ens mens

prin lume cu trai pe vătrai

fiecare cu victoria lui

(ne)recunoaşterea Sakontalei

 

ne convorbească soarba oarbă

în oblânc văduvia

mă duci unde vii vidmo

rarului înnegritorului

 

George ANCA

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii