Gheorghe Constantin Nistoroiu: Apostolul Andrei-Corbul Alb al Carpaților

29 Nov 2014 by m.gurza, Comments Off on Gheorghe Constantin Nistoroiu: Apostolul Andrei-Corbul Alb al Carpaților

 Lângă DUNĂREA ce-adună mii de Primăveri în stoluri, ai sosit ANDREI,  Tu, cel dintâi între chemaţi. N-ai adus alte-nceputuri Neamului cel mai viteaz, ci doar  CRUCEA biruinţei s-o purtăm pe umeri veşnic…Resfira pământul aşteptarea sub a paşilor tăi vâltoare, suspinând a tămâioasă pârguită sub balada lunii blânde… Lângă a lor altare sacre , printre codri, munţi şi dealuri, ai săpat ANDREI, izvoare în Dumbrăvile de Aur…
 Ţi-au adus al jalei dor, al izvorului sfânt murmur , Lupii neamului rămaşi să vegheze -n codrii adânci Pâinea, Vinul şi cu Sarea …    Cocori de doine suia-n cerul cu albastru- Voroneţ  podit, ştergar amiezii ţeseau  rugile-nchinate Fecioarei Sfinte, acestui Neam Împărăteasă –n veci fiind …Rodit de-a lui ZAMOLXIS glie, sub aburul de soare al Pâinii- HRISTOS , ne-ai Dăruit Apostole Andrei drumul spre Mirele-Iisus :de la adevăr la Frumos; de la dreptate la Bunătate; de la sublim la Jertfă; de la curaj la Biruinţă; de la durere la Înviere; de la dăruire la Înălţare. ANDREI, suav cuvânt-undă a Luminii, chezaş de rugă şi iubire, izvor al focurilor sacre ce-au stat zănoagă-n faţa străinilor cotropitori …

          Ne-ai odrăslit în ieslea sufletului primul Colind al Naşterii PRUNCULUI izgonind atât de târzia aşteptare chinuită de tăcere şi veac…ANDREI, curcubeu pironit în apele Istrului, primăvară de smirnă, cu suave uliţe de azur, ai strâns Sângele toamnei în Potirul lui Decebal, cuminecându-ne Troiţă a veşniciei …CORB Alb zburând la Basarabi,la poalele Carpaţilor străbuni, coborâtori în NOI şi urcători în tine, cu vrerea făptuirii tale, ai cuibărit pe străbunul Ogor al MARIEI , dor de Părinţii coborâtori din stele …

           ANDREI, basm de Panduri-Prislop al CRUCII , Tismana –iederă a Credinţei, tulnic de răzeş al Putnei – amnar Nădejdii, corn de vornic, Capriana – al Biruinţei vestitor,  clipocesc cu solzi de aur, mari fântâni cu undă lină suspinând în sihăstrie … Prinşi în niturile Jertfei, peste crestele carpate, ai păşit având alături ale Neamului vlăstare, mari Voievozi şi Vlădici Sfinţi ,înpingând pe Calea ROBILOR  CARUL MARE al Daciei străbune,împreună aţi aşezat la picioarele Biruitorului IISUS, ferecând în firida năzuinţei noastre CREDINTA şi IUBIREA.

          ANDREI-Apostolul Bucuriei, ne-ai bucurat inimile argintate prin chipul tău înflorit de dor de DUMNEZEU.

          ANDREI-Apostolul Fericirii, ne-ai înflorit prin chipul Tău, unic, luminos şi covârşitor prin spiritul de Dreptate-pecetea Adevărului-adevărat.

          ANDREI-Apostolul Dreptăţii, ne-ai închis petală gândului tău alb, să-nflorim mireasmă cuvântului-rugă, în picătura unei fapte.

          ANDREI-ApostolulAdevărului, ne-ai zămislit în ipostaza sublimă a demnităţii, cât un hrisov de luceafăr hărăzit strălucirii.

          ANDREI-Apostolul Demnităţii, ne-ai fericit cu a ta minunată făptură, înfăşurându-ne în pacea de har, în care răsună cântecul Păsării unice-Sfântul Duh.

          ANDREI-Apostolul Bunătăţii, ne-ai rânduit Stejari milenari, sub streaşina cărora se adună Cuiburi, Cuiburi… Ctitoriile Voievodale.

          ANDREI-Apostolul Luminii, ne-ai îmbătat sufletele, de dragoste, ascultând Cântecul de Lumină al DUHULUI, transformându-ne în refrene de dăruire.

           ANDREI-Apostolul Credinţei, ne-ai botezat Mlădiţe ale BUNATAŢII, Într-un Răsărit ca pildă a Începutului firesc.

           ANDREI-Apostolul Nădejdii, ne-ai înmiresmat-presimţire de flacără, brâu de lumină, cu care ne-ai încins căinţa.

           ANDREI-apostolul Crucii, ne-ai prelungit umbră a Învierii, în răstignitul răstimp al speranţei.

         ANDREI-Apostolul IUBIRII, ne-ai picurat în suflete, stropi de lumină, ne-ai urzit gândul cu fir de răşină, ne-ai brodat dorinţa cu refren de scânteie, ne-ai deschis pleoapa cu zori de femeie; ne-ai făcut culcuş din cobiliţa lunii, ne-ai legănat visul în simfonia Luminii, ne-ai ţesut curajul cu fir de argint, ne-ai lăsat răbdarea sacru-labirint.

          ANDREI-Apostolul CUVANTULUI, ne-ai tors-ziurel de gând din Caierul Zorilor, ne-ai făurit Cămaşa albă a cuvântului, pentru a le putea vorbi Îngerilor, ne-ai înfrumuseţat în pilde, pentru a ne putea întâlni cu Eroii şi Sfinţii.

         ANDREI-Apostolul Buneivestiri, ne-ai adus Zorile DIMINEŢII, pe Aripa cerească a bucuriei pentru a se reface ALTARUL Începutului-Logodnă a Înţelepciunii.

         ANDREI-Apostolul LUPILOR, ne-ai adus Troica de Îngeri diafani, presărând peste uliţe, colinde şi colăcei…Sângerând de omăt, lăsăm dâre de nea, în curţile primitoare, peste clinchetul hohotelor de colindători…

————

                                        

           Bucuria de a-l cinsti pe Sfântul Apostol Andrei, ne oferă prilejul fericit de a-i mulţumi Bunului Dumnezeu pentru Credinţa lăsată nouă moştenire.

           Bucuria de a-l preţui pe CEL ÎNTAI CHEMAT, ne cheamă îmtâi la supracinstirea

Mântuitorului-Arhiereul Suprem, Care l-a trimis în Scythia spunându-i: <Andrei, sunt cu tine oriunde vei merge, dar Scythia te aşteaptă!>

           Bucuria de a-l venera, pe CEL ÎNTAI ALES, ne cheamă tot întâi la a-l supracinsti pe Mângâietorul-Duhul Adevărului.

           Bucuria de a-l iubi, pe Apostolul IUBIRII, ne conferă onoarea de a o supravenera pe Atotfrumoasa Fecioara MARIA.

           ANDREI-Apostolul LUPILOR, ne cheamă la  responsabilitatea religioasă de a sluji lui Dumnezeu şi Naţiunii noastre, cum frumos remarca Nicolae Bălcescu: “Fiecare Naţie are o misie evanghelică de împlinit pe pământ”; sau cum tot aşa de sublim remarca Părintele nostru, Dumitru Stăniloae; <Toată viaţa unui Neam poartă pecetea religiei sale>.

           Cinstirea Sfântului Apostol ANDREI, ne pregăteşte privilegiul şi bucuria de a participa la cea mai frumoasă Sărbătoare: Naşterea Sfântului PRUNC-Praznicul Impărătesc, ce deschide larg porţile celorlalte Sărbători Regale, inclusiv cea a Anului Nou, care intră fastuos în Caleaşca princiară a Sfântului VASILE cel Mare. Este minunat la Sfântul Apostol ANDREI misiunea sa, chemarea de a fi primul Ales-Ucenic al Domnului nostru IISUS HRISTOS dar şi alegerea de a fi primul Chemat în slujba Naţiei Daco-române.

Nu întâmplător, ci în chip minunat, Apostolul ANDREI, deschide inimile tuturor daco-românilor, pentru a pătrunde mireasma Zilei naţionale: “În trupurile sfinte ale Treimii Româneşti: HAR-DEALUL, VALAHIA şi MOLDOVA, va bate de acum o singură inimă-DACIA ROMĂNEASCA !” (MIHAI Viteazul)

           

Prietenia Sfântului Apostol ANDREI, dragostea Sfintei Fecioare MARIA şi Bunul DUMNEZEU, să vă ocrotească, să vă binecuvinteze şi să vă mântuiască !

                      

Prof.dr. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

PREŞEDINTELE FUNDATIEI ECUMENICE SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

 Foto: icoana Sf. Andrei. Sursa:http://www.standrewpitt.org/icoana-sf.andrei.gif

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii