Rugăciunea italiană a lui Petru Cercel / Traducere de Alexandru Ciorănescu. Eternitate imediată de George Anca

28 Apr 2016 by admin, Comments Off on Rugăciunea italiană a lui Petru Cercel / Traducere de Alexandru Ciorănescu. Eternitate imediată de George Anca

RUGĂCIUNEA ITALIANĂ

A LUI PETRU CERCEL

[textul original]

 

Potentissimo Dio del sommo, et imo,

Tu che creasti il ciel, la terra, e’l mare,

Gli angeli de la luce, et l’huom di limo.

Tu che nel ventre vergine incarnare

Per noi volesti Padre omnipotente,

Et nascere, et morire, et suscitare.

Tu che col proprio sangue veramente

N’apristi il ciel, spogliasti il limbo, et poi

Sathan legasti misero, et dolente.

Tu che con sante braccia aperte a noi

Ancor ti mostri mansueto, et pio

Per darne eterno ben ne i regni tuoi.

Ascolta, Padre, l’humil priego mio

Che supplice, et diuoto a te nevegno,

A te che ti sesti huom per far me Dio.

Con che ti pagherò mai Signor degno

Di tanti beneficii a me largiti?

Che guidardon potrò mai darti in pegno?

Stati sono i fauor certo infiniti

C’hai dimostrati a me vil peccatore,

Che mi gouerni ogn’hor, ogn’hor m’aiti.

Gemme non cerchi già d’alto valore,

Nè perle oriental, nè gran tesoro,

Che tu gli hai fatti, tutto è tuo Signore.

Tutte le cose da te fatte foro,

Ne pono in terra i miseri mortali

Pur una paglia attribuirsi a loro.

Tu con un uolger d’occhio, un mouer d’ali

Reggi, et gouerni tutti gli elementi,

I Cieli, e i regni ciechi et infernali,

Altro non cerchi da l’humane menti,

Altra offerta non uuoi, ch’un cor sincero,

A te inchinato, sol questo consenti

Et che tu sia riconosciuto il uero

Dio d’Israel, colui che Faraone

Sommerger fece furibundo, et fiero.

Opere cerchi sol perfette, et buone

Et ch’ogni un lodi te che dentro uedi

Con prouidenza l’altrui intentione.

Picciolo è il premio (oime) che tu ne chiedi

Et se poco s’osserua, tu Signore

Pur ne uuoi far d’eterna gloria heredi.

Grande è la tua bontà, troppo l’amore

Che ne dimostri, ma di rado noi

Lo conosciamo, qual più espresso errore

Di par ne và con la giustitia poi

La tua misericordia, con cui Dio

Ottimamente il tutto volger puoi,

Ma troppa e l’ignoranza el’fallo rio

Nostro che consecrar ti contendiamo

Un cor sincero humiliato, et pio;

Anzi (miseri noi) sempre pecchiamo

Contra te grandemente alto monarca,

E’n vanità quel che ne dai spendiamo.

Pria, Signor mio, che la tremenda Parca

Rompa de gli anni mei lo stame frale

Perdonami l’offesa che mi carca.

Et la misericordia tua sia tale

Verso di me vil peccatore indegno

Ch’io uiua teco in ciel sempre immortale.

Fammi, Signor, de la tua gratia degno

Non mi punir secondo i falli miei

C’hanno di remission passato il segno.

Pater peccaui, miserere mei,

Infiamma il cor, lo spirto, et l’alma mia

Et piacciati ch’io uenga, oue tu sei.

Tu che sei vita, ueritate, et via

Fammi conoscer che quanto nel mondo

Di bene haurò, per tua bontà sol fia.

Se felice farò, ricco, et giocondo

Di stato, et di tesor, fa ch’in feruitio

Tuo possa usarlo con timor profondo.

Et se stratio n’haurò, doglia, et suplitio

Fammi con Giobbe patiente, et forte,

Fammi sempre constante al tuo seruitio

Quel ch’a te piace, o, Re de l’alta Corte,

A me gradisce, a me diletta ancora

O sia benigna, o sia contraria forte,

Solo è l’intento mio seruir ogn’hora

L’immensa maestà tua, Padre santo,

Chi serue a te tutta la vita honora,

Et a la fin uola al Ciel con festa et canto.

 

 

 

[traducerea lui Al. Ciorănescu]

 

Stăpîne Domn pe-adînc şi pe văzduhuri,

Tu, ce-ai făcut pămînt şi cer şi mare,

Pe om din lut şi nevăzute duhuri;

Tu, care din fecioară întrupare

Ai vrut să iei, Părinte preaputernic,

Ca să-nviezi şi să ne dai iertare;

Tu, ce vărsîndu-ţi sîngele cucernic

Ai sfărîmat a iadului tărie

Şi l-ai legat pe diavolul nemernic;

Tu, ce-ai deschis a ta împărăţie

Şi blînd te-arăţi şi milostiv cu mine,

Spre-a-mi face raiul veşnică moşie;

Ascultă, Tată, ruga mea ce vine

La tine arzătoare şi plecată,

Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalţi la tine.

Cum voi plăti, stăpînul meu, vreodată

Atîtea bunuri mie hărăzite,

Şi ce-aş putea să-ţi juruiesc răsplată?

Mă-nbelşugaşi cu daruri nesfîrşite,

Fiind nevrednic eu, şi cu-ndurare

M-ajuţi mereu, mă-ndrepţi din căi greşite.

Tu nu pui preţ pe-averi şi pe odoare,

Pe perle, nici pe pietre nestemate,

Căci tot ce e, e-al tău, Stăpîne mare.

De tine-au fost făcute-n lume toate,

Şi omul mîrşav nici c-un pai subţire

Să se fălească-a fi al său nu poate.

Cu o bătaie de-aripi, cu-o privire

Chiverniseşti şi-ndrepţi orice făptură,

Şi cerul, şi tărîmul de sub fire.

Plăcute-altfel de jertfe nu-ţi mai fură,

Alt dar decît o inimă curată

Şi închinată ţie cu căldură,

Şi toţi să te mărturisească, Tată,

Drept Domn al Israelului, cel care

L-a înecat pe Faraon odată.

Tu vrei doar fapta bună şi-nchinare.

Şi toţi să te slujim, căci ştii în minte

Şi-n inimă ce-ascunde fiecare.

E mică plata ce ne ceri, Părinte,

Şi n-o-mplinim pe toată cu dreptate,

Dar tot ne vrei moşneni ai slavei sfinte.

Prea multă dragoste şi bunătate

Arăţi spre noi, căci cu nesocotire

O preţuim, şi numai cu păcate

Răspundem la a ta milostivire

Şi-al tău judeţ, cu care plin de fală

Călăuzeşti cu bine-ntreaga fire.

Cu multă neştiinţă şi greşală

Noi ne trudim să-ţi dăm în închinare

O inimă plecată cu sfială,

Dar, bieţi de noi, greşim fără-ncetare

În faţa ta, puternice-mpărate,

Şi-ţi risipim averea-n desfătare.

Pîn’ce Ursitele ne-nduplecate

Vor rupe-al anilor mei fir subţire,

Îmi iartă, Doamne, grelele păcate

Şi-atât de mare ai milostivire

Spre mine, sluga ta cea vinovată,

Ca să trăiesc cu tine-n nemurire.

Şi fă-mă, Doamne, vrednic de răsplată,

Nu-mi da pedeapsă după-a mele vine,

Ce trec măsura ce-ar fi fost iertată.

Greşit-am, Tată, milă ai de mine,

Aprinde-mi sufletul şi mă învaţă,

Şi fă să vin alăturea de tine.

Tu, ce eşti cale, adevăr şi viaţă,

Ştiu că tot binele ce va să-mi vie

Mi-l va trimite sfînta ta povaţă.

Ferice de voi fi şi-n bogăţie

De stare şi avere, dă-mi putere

Cu spaimă mare să ţi-o-nchin tot ţie.

Iar caznă cînd avea-voi şi durere,

Să fiu ca Iov cu straşnică răbdare

Şi să-ţi slujesc statornic îţi voi cere.

Orice ţi-e voia, Împărate mare,

Nespus de mult mă bucură şi-mi place,

De-ar fi spre bine sau spre grea-ncercare.

Mi-e gîndul doar la slujba ce voi face

Măriei Tale tot mereu, căci ţie

Cel ce-ţi slujeşte va trăi în pace

Şi va zbura la cer cu bucurie.

 

George Anca

eternul imediat

(poeme într-un vers/tumul)

 

 

eternul imediat diametral enervantissim

 

o coadă numelui mai de slugă Ion deţinut mut

 

gheorghe george ce ne-a examinat bunătate de bypas

 

atunci până mâine recunoaştere condimentată

 

ai distracţia costând orbirea cui ne văzuse ochioşi

 

chindie calmă după ce ne vom fi întors în-tre-gi-ment

 

aveam o inspiraţie acum uitare tu în crampă

 

monse a evita hiatul haita hoitaşilor hotar

 

ahtiaţi fotonici hopliţi ca-n prezenţa lui Seamus Beowulf

 

stare de aşteptare altfel fatală din pornire

 

fiertura băncii rând pe semnătură piele albă te fură

 

cine te-o mai păcăli de căldură mercenară deşert

 

zicea de ora cinci a ne auzi înainte de orice

 

măruntă nurcă navă pleavă pământului puzderie

 

Gandhi lasă Hitler singur tu poţi face pace cum făcui eu

 

e hindus da că e bine şi e creştin da că e de mai rău

 

noaptea asta cu Vinod Nadim Gauri la tele Aruna

 

noaptea nostră de pe urmă în India tinereţelor

 

n-ai pune pâinea la păsări maimuţelor infiltratelor

 

rând de studenţi ca acum douăzeci şi patru de ani de veci

 

neomorându-mă ţânţaru nu fu şi Alexandru

 

bine de trandafir rămânând sănătos voinic indian

 

ne-om ocoli zi când n-om fi răpus pe cine aş fi fost eu

 

de ne-am procopit procopsit cosit cojit copiltărit

 

nici urmă de război a ne urma lumina zilei focuri

 

comanda făcută a nu ne mai întreba mai odihnă

 

orele alea le-am convivializa soldăţeşte jos

 

de cinci rupii răguşeşti de cincizeci dai în primire fumat

 

da’ de valoare mai eşti tu mă Marinele dai doi unu

 

flamuri sub aer condiţionat la treişpe dolari ţigări

 

vreo intenţionalitate de a ne împinge în păcat

 

şi irosind corone notele deşertului psihotron

 

ce-o zdreli apa ta a de după pătimire

 

ori crăunirea nerăbdării pe trecătoare cancere

 

vom implanta memorie în sângele voinicului

 

tendon tandreţei treanţă de Constanţa lac şi mare vox

 

întoarcere din aceeaşi Indie în a Românie

 

flirtez dansez chaplinez pe înstrăinate naţii nate

 

amurg aur către a noatră crescută crestomaţie

 

compune pe paşii de Gandhi acasă pe vise trezite

 

visând o tăcere de bâlci aduselor de spate ziare

 

cu câtă prietenie şchiopătând îmi arătai drumul

 

ne mai depresionaţi aceloraşi scrisori cu găeşteni

 

cum şi mandakranta aceleiaşi sanscrite fără a-şoc

 

pe aici încă pământ de lăsământ de un sud calabrez

 

cu drum lung proverb întors cădere pe spin de alt trandafir

 

pe văzute la tropic o respiraţie în familie

 

te uiţi la mine ca la o pradă a cuiva departe

 

să răspundă şi cine petrecând se pomeneşte treaz tun

 

analiza hai ku bi că în cufăr pe nufăr te sufăr

 

filiera filoxerei cine nici nu s-ar mai călători

 

erai tunsă scurt blond ziar lângă submersă ondină frântă

 

nu mai intrasem pe listă fiind în pro(ce-s) putrezire

 

nu gândi în mers de stai gând mersului pe roţi străine strai rai

 

întâlnind pământă năruită am ajuns unde visasem

 

magna cum laude bugetul în istorie la senat

 

îi învăţăm dacă nu pricep cu subiect şi predicat

 

spaţiul cyberculturii româneşti crearea vistuală

 

cotorologie bibliotecarul cultura coperţii

 

nu mai putem aviza nici experţi să dea vize sub lege

 

dacă-ar mai îmbătrâni şi la vară pe aci ne-ar muri

 

văzusei paleografic pe verticala premediu

 

chiar alarma şi pe veresie coclauri neant ţară

 

margine de picătură prăpastia comparativă

 

nici ton proton nici leu nucleu paisa cent ban procent de cent

 

ce-nseamnă plecând de aproape a ajunge prea departe

 

cum ar veni pe ce filieră ambasadorială

 

ţii şi la ştiinţa prohibirii mă aşezasem la tacla

 

nu suporţi căldura ţine-te-ncolo de bucătărie

 

ac mac sângelui de melc pe câmpul sângerat de armăsar

 

în ce ţară ni se duce nouă ţie zece la senatori

 

schimbată este urbea poetul împietrit traducător

 

ştiinţa de depozit propunere de tranzit coronat

 

în România victima e arestată nu călăul

 

pe fatalizarea norocului neîmpărtăşit serii

 

ce sâmbătă picându-ţi mâinile am şi eu un diabet

 

o sută şaptezeci şi doi patru haikuuri un rubayat

 

guarda il sangue versato guerra versace garda Saddam

 

cenzura biblică anticristică restul islam hindus

 

cum om şi mai suspina în măslinărie de amor crimă

 

veţi hinduiza primul paşte Doamne Doamne cu indienii

 

eu n-am linişte patriotică greutăţi în gândire

 

little boy drummer l-ai auzit de dimineaţă ca pe imn

 

americanul din ce în ce mai stăpân pe situaţii

 

aştept alt diagnostic la telefon în retroversiune zero

 

cu satele Dâmboviţei n-am mai lamentat raptul boală

 

prietenului Ionuţ după douăzeci de ani şi moarte

 

de Sfântul Gheorghe închis în sinele indiferenţelor

 

se caută salto cognoscibilitate bilabilă

 

oi rezista ocheadelor ucigaşului imprevizibil

 

sempre urmărire carioca numără silabisire

 

şi-o fi inventat pistolul diagnosticului pe doctor

 

mă scoateţi tot pe mine paranoic nici para Noica nevasta

 

saat chi kar ba la sânge din fotografie holografii

 

mort înviat lângă al lui Matei cu a voastră otravă

 

Cromagnon pe-a trompei ţi-ne-o cancer ţarca înţarcă zborul

 

morbiditate castru cast castagnete mexicancelor

 

pasivitate păianjen vitejii viteză nedreptăţii

 

sub Ianache semit nicio noutate plictis bicisnic

 

casa din Cătămărăşti pe simulaţii de-a trepidaţii

 

Eminescu un sat Caragiale fabrică de mobilă

 

Verzea Viaţa lui Rebreanu hidrocel zilele toride

 

zburam de o mie de copaci altă pădure mănăstiri

 

razele răsucite Râmnicului arbori Craiova vai

 

nu se uita nimeni cum m-aş fi exhibat apoi cu mila

 

şi nu mai aveam aripii trupului oprire trezire

 

învierea boala lui Calache sayonara ca-n Firenze

 

amestecând joi cu luni dimineaţa cu seara infinit

 

Washingtonia palmier uscat de amicii URSS

 

calcul mama pe afacere înnăscută fata alone

 

muţenie silabică nici euro nici dolar Chiraq

 

crama trezită ce ţi se pare mai oglindă bărboasă

 

ce se cutremură cu pământul cataractei artefact

 

vatra maratonată fără focul inimii halloween

 

mărunta cavernă măritată flotă cu nojiţa gât

 

prescura cura cucuruz concurenţial mămăligă

 

sunt hotărâţi băieţii cu nu cred nimic zice gardianul

 

ne-a şi zis ne-a şi scris de la Ţuculeşti nun et nunquam Barnum

 

ce arterită diabetică o hoardă hazardată

 

cum m-aş îndrepta spre o distracţie eternă amânată

 

am fost şi acolo de unde nu mai era mult pân’ departe

 

canto a primordialitate neveninoasă venind

 

bucurie florentină libertate amândorura

 

sus desarollado con rostro humano Argan Moldova

 

avalanşa bâlbâită nu pe gheaţă pe sub disperări

 

candelabrele florilor de castan îţi trepanau bustul

 

coana Tititinica Algiu să nu ne speriem de vii

 

să nu ne speriem de viaţă Scorneo nici în Sperieţeni

 

bust alb la stâlp tot alb tot la stâlp între voi poartă negru cast

 

bust brun castaniu cast castan înflorit a-l trepana vezi sus

 

Alecsandri Eminescu la stâlpii porţii neunde nicăieri

 

ne-om abate atunci mai devreme tuba tumbelor sune

 

continuator al marii şcoli de artă interbelică

 

iubindu-ne dascălii un timp atât de îndelungat

 

acţiuni sociale coruri demiurg motor didactic om

 

în prima duminică din iulie ne întâlnim prieteni

 

în locul florilor o podoabă de opere de artă

 

copaci ca dumneavoastră flori cai licurici personaj nopţii

 

permanent zi şi noapte colivia cu păsări donată

 

veniră de pe drumuri mai şi tăcem cu acelaşi ifos

 

discurs pe tren dovadă această sală ce faceţi coruri

 

nişte neînsemnaţi nişte necunoscuţi noi cei din provincii

 

cărţi de vizită deget picior pierdut o aură la cap

 

şi din gură şi din clape profesoara de muzică da pe

 

vioara ta pe clapa netrasă din mângâiere rea

 

prin pădure pasărea stă pe creangă de mine nu-ntreabă

 

rupta floare de salcâm pe-a Ierusalimului zidire

 

ce memorie de patruzeci de zile necreştineşte

 

hand over generalul şi cu tine restul albinelor

 

cât dură pe spinare ce ne mai dorisem încălzirea

 

stăm pe rugul pufului la o zburătură africană

 

pe excludere contra mantra pu ru gu ru pufăitul

 

pe când concentrarea părăsitoare de cotrobăială

 

Cristos în holocaust ante secure Filofteia rani

 

pasăre fluierătură te dansează frunza plopului

 

nepăscută şi tu ca omenirea extrakhaldeică

 

patima îngrădirii de sine sub călcâi adeverit

 

romanele se crestaseră de-a criminali plătiţi criptic

 

admiră coada penultimei zile de la cutia milei

 

sfertul se va fânghie sfârâi râia condominionul

 

plinătatea cu a pruncilor la culoarea cartuşelor

 

două parcuri şi o lentă paraviolentă polentă

 

când nu vrei nimeni să te mai vadă viu sau mort în pace rod

 

pe jos alegătura aşezată pe roţi mergenare

 

fie blestemat cine nu ne-a bombardat că ne-a lăsat sat

 

calamitate de voie pe cine îngădui gadină

 

where can we get the boat treci podul şi te duce the path în pat

 

voi trece pe repede doar neînfloriţilor actuali

 

nu ne strivim convenienţa patologiei de carte

 

mitraliind onişti linişti coasa braţ la braţ gură ruptă

 

sub săgeată peste pod cu puştimea în năvod perevod

 

s-or fi plimbând pleznind covârşindu-se pe toriditate

 

ţigările de fumat în penitenciar la Severin

 

mă aflu după India înainte promontoriul

 

studenţi amorţii pe mişcare în mers paracerebral

 

petarda pleznindu-mi seninătatea lasă că nici la noi

 

dansul sicriului ori pas colonial fanfaric Garrick

 

am dat dovadă că sunt român soţia însărcinată

 

încă hindus pe-a sihăstriilor îndreptăţire retrasă

 

apărându-te nu şi de propriii generali de pumnii tăi

 

orice transformabil mai ales victoria pe furate

 

nu mă mai trezesc din ofensă împuţitoare de lume

 

oligofrenul Mark Benedick sărăcindu-şi vampiri româneşti

 

totul e pierdut ştiinţă putredă din vechi paradis co

 

rugăciune lui Hanuman roman transcris momentan baban

 

târg în nord pe-a lui Ionuţ moarte sâmbătă Stavropoleos

 

carusele pustii învârtindu-se rupe-le capul

 

copilul flăcăul psalmistul musceleanule vâlcene

 

piscupie întoarcere la credinţa horei din mama ta

 

cinci sute de ani Episcopia Râmnicului Gherasime

 

creierul divin dat la întors pe sărbătoare epsilon

 

Montale nu uitasei de-o mistică a fiecărui Sighet

 

mantovani nu-i tocmai vesel mantaua devreme udă

 

n-om tribula pe Tibru timbru zimbru sus în Florenţa ţa

 

fără metafizică în graba industriei de hai ku

 

pinten altfel piciorul tău e frumos faţă de al cuscrei

 

nici n-apucaşi pânza şi o deşiri conflictualitate

 

cum te-ai fi aplecat asupra comitatelor înarmate

 

vreo suferinţă spre bucuria amintirii laice

 

variantă cu popă o ţelină dacă fumasei tot

 

om încheia patalamaua renunţării în silabe

 

avem dinainte pe vale o apă originală

 

când limpezimea persistă predispoziţie ceteraş

 

mumifiere lângă traista oaselor copilei tale

 

mesteacăn murgule focul praştie dimineţii mister

 

culegătorilor slavă recluziunea jocurilor

 

om catadixi catagrafia morţilor dragi iertării

 

mai des mori decât te naşti niciodată în ziua de Paşte

 

amvon am vrea a dansa ciuleandra morţilor înstrunată

 

mi-aduc aminte şi de nerecunoaşterea când mai trăiai

 

scopul morţii recunoaşterea memoriei rituale

 

am stat în broscăria fântânii mânca-ţi-aş picioarele

 

te-am citit din Italia cum ne-am revedea florentinde-o

 

pe la ai mei pe când şi de-om compune englezeşte ori în scris

 

pneuma întoarsă din tona de bacterii şi vaporul

 

m-aş specializa cal la pas pe idei călătorite

 

tuni tusea râde sâmbătă şi mâine câinele a-l tunde

 

o viaţă ironizată pe cruce cu satul a râde

 

compania şi mai strigoică nemaibeţivindu-ne

 

astfel marianismul de-o lirică specifică aur

 

o grăbire clamoroasă pe neîncepătura de veac

 

îmi car în tâmpla rea pe formate destabilizatoare

 

Ieremia plânge oiştea Ierusalimului în coteţ

 

fenestrată carnaţie asceză în periegheză

 

noi în Parinior petardei crestomaţii tagoriene

 

marca lânii oaia omul mielul domnul forme de templu

 

contemplaţia dedublării viaţă moarte aşteptare

 

nerăbdător a muri întâi războiului eroul nou

 

înseninarea învierii până la înălţare domn

 

piscupia indiscutabilităţii credinţei mamei

 

ne-am liniştit contraponderii acţionarilor demoni

 

pe cine te paşte iarbă te-ai ferici catagrafiei

 

nu-ţi mai dispreţui păcăliţii tândăliţii străine

 

mă franjurez Juarez pe sponci din conci sunând în safari

 

şi rugăciunea către Hanuman o da creştinătăţii

 

şezusem vii dărâmându-ne din faţa amintirilor

 

cine rămâne nu mai înţelege plecările voastre

 

mortifice-ne Cenadul acedia dacă i te scoli

 

petarda nu sărise în nicio aprindere de revoltă

 

ce nu ne-o fi nici pe greceşte mai româneşte pierdere

 

cuvinte în cuvinte silabele de gol date de gol

 

singularitatea supergăurilor negre petarda

 

pentateuc pe sângerarea câinelui bătrân doctoral

 

voi lua şi ziare vechi şi liniştirea părăsirii

 

mâna memoriei cauzei să-i fi lăsat botniţa

 

pe foc şi evadatul în ochii donatorului versat

 

memorie genetică păzea urgenţa rescrierii

 

posomorăşte-te pe ieri da’ azi căzuşi plăcintă din geam

 

om povesti cataracta câinelui pe apa timpului

 

în peştera cancerelor ce curs de apă neîntoarsă

 

uimită îmblânzire de cu morţi nicio răzbunare lor

 

pe artă campania pe aripă şampania artei

 

fluieri plăcerea peste rănile păcatelor parastas

 

mătură până dincolo să ne încapă sufletele

 

materia piraţiloe ispăşitori însufleţindu-se

 

egoistă specie şi rasă unificată de zor

 

ne-om târgui pe apocalipsă la uşa cortului alb

 

herb luminos canonul se cântă la trageri de noapte foc

 

nu te mai auzi aşa cum ciocârlanul imitat de broască

 

pitpalac adânc din lac în puţ din crâng englezoaică mâng

 

nimeni păsării argint s-o împuşte nemurind fluierat

 

canto păsăresc pe fereastră pe sănătate pe viaţă

 

pisania m-ar cunoaşte rasă de moaşte converse

 

pic aur vaporilor de neînflorire de-ţi părusem

 

reproş cantabil trecerea kairosului poezie

 

am şi smintit clopotul la reparaţia clopotniţei

 

mi-am plecat fruntea din turlă în noaptea învierii rudă

 

numeri Caroline verticalizează-te după baston

 

miere albă pădurea de salcâmi scuturându-se pe tren

 

preţ de o săptămână Maramureş uitare de frate

 

arieni întâziaţi în cătarea paleolitică

 

ce vaci ne hrăniră indianitatea boului Apis

 

revelaţia pe ce transă transatlantică zobită

 

risipită ameninţare peste doctrine popoare

 

învoiala de la naştere întâi botezat apoi mort

 

amână relele a adormit şi lepădarea de drac

 

chiar ne mângâie lolăiala ghionoaiei trepidante

 

Tyana pe foaie pomelnice droaie herm hărmălaie

 

a nu mai avea stare pe loc bunăstarea starostelui

 

păi pai pui pui în cui cui are nare cârnului neatârnare

 

kanta viraha tot început spre un picior mandakranta

 

ce urmează cu întrebarea la ce m-am întors să te văd

 

bătrâni neexcelând în răbdare şi mai ucişi de stat

 

persecuţia silabelor asupra cuvintelor cvinte

 

nu mai tai de două ori aducere aminte printre nori

 

migraţia americană la obârşia tuturor

 

fiecare din plecare cu o floare tresare sare

 

m-ai minţit fiinţă te adeversc mincinoasă coasă

 

nemurind ce rost şi a fi trăit printre morţi nerăbdători

 

aventurăm uscate mări din romane munţi ancore

 

de-a apelor potopire stropindu-ne cin ancestral graal

 

necunoscându-ne hramul de a fi fost năvăliţi de hram

 

caută-mă cât mai târziu a-mi suna cenuşa operei

 

mai nou rutina consumului de viaţă fără biblie

 

am vrut să spun pierderea în dicteuri eliberatoare

 

panseu pansea pasienţa pasiunii patima cratima

 

păstrăv închipuit mişcare apei nemaicurgătoare curg

 

sat ales de aer apăream în bătaia vânturilor

 

îmi măsor grafomania cu ajunsul destinaţiei

 

mă ramolesc dinadins deocamdată întinzându-mă goz

 

nevoia de nimeni a tuturor tutuindu-te tăind

 

astfel cangea se leneveşte mărilor imaginare

 

ador cu dor pe muritor genitor protostoriator

 

am impresia aranjamentului general umilind

 

ţări pe ţări inşi fum coloane de nerecunoştinţă

 

cărarea paradirii paradisului pârloagă roagă

 

chintă cânta cămătăriţa prefăcută în mireasă

 

ce-mi pasă ba încă la ce să mai filmăm dezintoxicări

 

pe când neaducerea aminte pe când şi fericirea

 

stâlpi de silabe câte romburi în coloana Brâncuşilor

 

ne-om fi scos şi altădată cu pasărea auspicie

 

şaptesprezece romburi silabele mandakranta hai ku

 

o estetică maniacă pe sacralitatea minţii

 

aşa ajungi junghi în unghi cu Jung Verzea şi cu Young Hanuman

 

înserare daltonizantă nu mă mai privi ca demult

 

am obosit şi de morţi şi de singurii vii vechi fără noi

 

scufund în lepădare uitarea botezului Bratia

 

am râs mai mult cu martori de la judecata de apoi noi

 

păcat râzând nu plângând pe Cristos îngropând incinerând

 

nuanţa stanţei gloaba Franţei în galop în plop prin Prislop

 

Transilvania umbrei până la plotitica sâmbrelor

 

am desluşit blândeţea conchistei de sine Maramureş

 

a better way to die de nu în Chicago atunci în Ferentari

 

pe caraule apasă preajma şi mâine parcurile

 

lungişi urechile criminalilor de la putere John

 

distracţia numai în calambururi insuportabile

 

îmi sufli dramaticitatea suplimentară pe înalt

 

pe la oră de auroră minodoră soră minoră

 

am mai nimicul nopţii la degetul gustului alergic

 

cu lumina mamei devreme cu întunericul târziu

 

a dulcelui piramidă în picior diabetic tăiat

 

şi ermetic şi cu munte pe frumuseţe muzicală

 

în oraşul Eugen ca la noi în pleistocen milen

 

şi neîmbrâncindu-ne devenirea întru renunţare

 

ambivalenţa Florenţei în periferia maului

 

când şi epitomul epic sacul sfâşie vrăjitoarelor

 

paharul gol mai străveziu cine de viu se mai toarnă sânge

 

bidimensionalitatea altarului încenuşat

 

abstrasă unicitate a singularităţii negre

 

mi-erai rai rai rac arac înapoi la război cu mac pitpalac

 

chem ghem de semne lemne a le da foc la iarnă lucarnă

 

melos a ei libertate ci missă femeii conotate imn

 

seninătate la spulberarea norilor fertilizanţi

 

orbul găinilor de le zici statistic ouate

 

în Italia voi privi spânzurătoarea vulcanului

 

ori clin ori mânecă abaterea traiectoriei glonţul

 

răstorn corn împung lung în direcţia la perfecţia Angliei

 

numele bolii botezul creierului în apocalips

 

până aici haikuuri verticale din supraveghere

 

alt scor pe ţinta controversei pe înfipţi înţeapă moale

 

mi se păruse ori rosturile nu mă mai întrebau Gheorghe

 

benchetuiască amintirea secentă luându-şi seama

 

mamă ce-ai avut cu tata de te-a lăsat grea cu mine tata lată

 

nuanţele înmiresmate ale aleii leilor

 

mai bine loc pentru orice scandal să ştiu ce se rupe

 

depinde de timp şi de spaţiu ochii pe ei nu eu m-am născut

 

v-aş fi învăţat colocvialităţi n-am avut timp curaj

 

ai o armată de nemţi pe compliment şi nu mai avansaţi

 

poate renunţând şi când ne mai vedem dacă ne-om fi văzut

 

cine pe când nu s-a zărit decizi acizi ucizi cari cărămizi

 

fără telefon milion mergem în camp Duchamp dodii

 

o formalitate să furi în timp de război la Crickett Fort

 

nu vătuiţi conglomerarea ilegalităţilor

 

d’aia n-am stat de vorbă a nu vă prinde pe româneşte nemţii

 

bine îmi staţi vă voi ţine minte cum silabiseam verbe

 

cum silabiseam vertical fără voi tot neavând diftongii

 

cum vă sfătuiţi neştiutori cum vă îmbrăţişaţi ciungi văd orb

 

toţi o să treceţi Prutul limbii necunoscute moldoveneşti

 

iar eu v-am verticalizat alegerea cu ochii-n Chişinău

 

de-ntoarcem psihologia cantitativistă la vatră deşert

 

ci astru a reproduce joc de inexistenţă nenăscută

 

pe la etajul ăsta în tinereţe româneam hinduşi

 

nu trebuie să-i las nici data viitoare în ţara lor

 

un joc subţire o normă sabatică sezon scriptorial

 

o juma de oră auroră amiaza miazăzi

 

silabele ne dau de gol călătoria jos de pe cal

 

nici măcar nu minţii de a fi fost fericit în scriere

 

mă deranjezi din haiku neînţelegând conjugările

 

oralitate rămăserăţi a vă împărtăşi karma

 

 

 

2003

 

http://georgeanca.blogspot.ro/2016/04/rugaciunea-italiana-lui-petru-cercel.html

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii