George ANCA: Pe strada Părintelui Stăniloaie (poeme)

30 Dec 2016 by m.gurza, Comments Off on George ANCA: Pe strada Părintelui Stăniloaie (poeme)

PE STRADA PĂRINTELUI STĂNILOAIE

 

pe strada Părintele Stăniloae

între Moşilor şi Negustori

soarele după ploaie Mântuleasa

 

baltă mare Baltimore

vorbeşti cu Natanael

Urmuz revolver Dumnezeu

 

vorbitor pe ape

în vara înotată

ne apropiem de Gange

 

penultimei candori

diurnitatea amurgului

cerbi inundabili

 

om fi penitenţă

gata gita agită

clonţul cu glonţul

 

cârcei după orhidee

în menghina chiromanţiei

pe tentacul maxim

 

coborâm paratrăznetul

ne mai spuneţi genelor

din preajma joienelor

 

într-o verticală miră

martora vieţii noastre

fiindu-ne pelerinaj

 

nume muni

cântece oameni

pentaton pentarh

 

aşteptarea carităţii

ca o recunoaştere

cald herald

 

harul înainte

fără harul după

bastoane dans duel

 

CE CALD

 

ce cald ce apă sâmbătă

rune cardiace mai nebun ca mine

troncul de iubire sfărâmată ţeastă

bine conversase cu ambasadorul

 

căţeluşa Salomeea capul tău

cine rituri în verde om

vedea au cine-i zeulaski

jubilat-ai palimpsest reflex

 

îl respectai pe taică-meu

cu el ;i mine aproape un trio

părinţi şi soră dialectul

Ghergheştilor ţi se dicta

 

neam ucis depănare canţonei

copii nevăzuţi mamă arde

gard roşu plete negre taică-tău

ce dor îi este să mai vadă aleile

 

Blaga Ralu nu nu sunt rudă

Doiceştii doicile lui Brâncoveanu

şi tatăl ce mai zicea  o lumânare

flori Găeşti Dunăre frica drumului

 

fraţi năruire ajuns-am martori popii

ăştia se răzbunaseră pe gajo

i se aniversa batjocura asasină

plecat  de la pomană şi erizipelul

 

steiuri mângâind-o pe Salomeea

Leela nejumulită de mironosiţe

în curte la mese canibali

duminica tuturor asasinaţilor

 

AM PLECAT

 

am plecat nu trebuia

să ne întoarcem

pe drum ne-am tot

gândit cum va fi

nici n-am ajuns

şi ne întoarcem

sau ni se pare

 

soare lângă lumină

ape lângă bărci

ancore lângă colaci

bărbat lângă femeie

 

fugi cum ai fugit

te scufunzi în câmpuri

zidul te boceşte

trupul ţi-l cojeşte

 

sângele în vis

îmi curge

gura mea e

mortul neştiut

 

arderile nopţii

răcorile de

pelicani

mirositori

 

mi-e viaţa

sora

morţii

tale

 

braţele lunii

în jurul gâtului

ca o fiică

îmi cauţi urmele

 

pe locuri veştede

târăşte-te

apa Prahovei

avea-o-vei

 

mama pădurii

în rochie verde

niciun copac

fiindu-mi tată

 

frumoasă era

lumina dealului

pată de munte

ne întorceam

 

împrăştie sarea

pe negrul pământului

munţi înghiţindu-se

nori nenăscuţi

 

nordul părului sub frunte

gura să nu-ţi cânte

gâtul să nu-ţi cânte

curul să nu-ţi cânte

 

ochii pământului

pleoapele soarelui

mergem drepţi

privim în sus

 

sete pe cioburi

cette heure

galbenul tălpilor

vieux heures

 

cară piatră

se întoarce

spre o piatră

fuge-n ea

 

nehotărâtă în somn

frumoasă pe trezie

mi-e toamnă numai mie

în tine mă întomn

 

umbra se opreşte

urâtul iubirii

se apropie

pentru sărutare

 

lac roşu soare

curgând

vaci

apunând

 

la Ischimzi ascultă

sufletul actorului

Ion beat

pe scena patriei

 

 

LA AMIAZĂ

 

la amiază nu plângeai

seara tot copii pierduţi îţi dai

noaptea vii dimineaţa stai

altui piept cale de ştiut nu ai

când se rupe între fântânele

inima pătrunsă de coclele

şi femeia îndrăgeşte

iar năframa care creşte

 

la amiază ai îndrăznit şi tu

somnului să-i spui că nu te cunoscu

noaptea viile înlăcrimate cu

mâinile sau rupt pe trup sau nu

 

dimineaţa te aştepţi

croieşti piepţi

 

 

VENEAM PE LA VOI

 

veneam pe la voi sub via înflorită

aprinsă părăsirea altei raze

Tintoretto taie săbii noi croim la pronii

 

să ne înrudim

vinul fără cercuri

gol pe din afară

 

către cântec a vorbit

către mine a vorbit

cum ne-am iubit

 

nu cunoşteam venirea pe lume

şi zadarnic strigam spuneţi-mi voi

cum umblaţi fără fiinţă încoace

 

asemănam ţările mările întrebările

pe urmă au venit la noi

mama din păduri tatăl din război

 

sunet de leamnă

ne înseamnă

populaţii de legăminte

 

PĂRUL TĂU

 

părul ud de ploi de aur

aur de fulgerătură

foc de lemne să-l usuce

lemne din păduri aprinse

ploi de foc se duc în cer

ploi de foc vin pe pământ

o şuviţă de păr galben

voi salva-o s-o aştern

ci în iarba despletită

părul nu mai are loc

părul ud de ploi de aur

foc de lemne să-l usuce

IUBIM ÎN TEMPLE

 

iubim în temple

vina templelor

hai în temple

numai cum iubim

 

pe polei cu tipuri

antropologice

niciun crac de femei gol

în şanţuri ascunse

 

*

întâmplare întâmplare

creierul era să-mi zboare

chiar zăpada pe cărare

creierii putea să-mi zboare

 

cunoscând femeii pliscuri

a jurat să le răzbune

răsturnându-se din piscuri

triste de îngropăciune

 

acest ritm îl va-nţelege

cum din cântec s-o întoarce

tot astfel curata-n lege

va îngenunchea la parce

 

abătută şi spre coapsa

bărbătească s-o însume

întind mâna cu pedeapsa

s-o răzbuni târziu sub lume

 

*

luat la goană

de regnuri

ultimul diavol

înghite văile

 

cap de os

toartă înroşită

sugestia amurgului

pe lanul de răchită

 

stăpâna marginilor

hohot nepotrivit

astfel e viaţa

astfel e gândul

 

uşi reci în

satul de gheaţă

viii ascultă

ce-au cântat ieri

 

*

renunţi

a doaua oară

cuvânt pronunţi

cuvântul se însoară

 

ce se înţelege

prin linişte

aerul gurii

cenuşa palmelor

 

pe casă merge fiecare

din cei cu agerele membre

sau corpuri bine târâtoare

ca promoroaca de decembre

 

*

armă de război

sub şaua de măgar

din casa risipită

am ieşit afar’

 

poruncă flămândă

începe alt soare

aşteaptă la pândă

cum celălalt moare

 

pe tot instinctul

aruncat

degeră

ce ne-a născut

——————–

George ANCA

24 decembrie 2016

Bucureşti

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii