Vasilica Grigoraș: Poduri lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve)

30 May 2017 by admin, Comments Off on Vasilica Grigoraș: Poduri lirice – Poetical Bridges (poeme bilingve)

Vasilica Grigoraş s-a născut în 1951, în România. Absolventă a Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. A lucrat ca profesor de filosofie şi bibliotecar. Vasilica locuieşte în Vaslui, România. A publicat eseuri, impresii de călătorie, medalioane, cronici literare în publicaţii periodice din România, SUA, Canada, Australia şi Germania.

În 2001, a publicat prima sa carte, Fragmente de spiritualitate românească, după care alte zece cărţi de poezie, povestiri pentru copii, eseuri au văzut lumina tiparului.

Din 2012 face parte din mişcarea haijinilor din România obţinând mai multe premii naţionale, creaţia ei fiind inclusă în câteva volume colective. În 2013, Vasilica a petrecut trei luni în Noua Zeelandă, invitată de Valentina Teclici, colegă de facultate şi prietena ei de-o viaţă. În 2015, a publicat „Odă prieteniei, Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă”.

În 2016 a publicat „Starea vremii azi: senryu” și „Doar cu pana inimii: tanka – Only with the pen of the soul-tanka” ultima în ediţie biligvă, într-o traducere de excepţie făcută de fiica ei, Alina Grigoraş, ziaristă şi scriitoare, care a moştenit talentul mamei.

Vasilica mărturiseşte:

„După ce-am vizitat Noua Zeelandă, sunt convinsă că este patria diversităţii, multiculturalismului şi-a orizonturilor deschise. Mă simt onorată să fac parte dintr-un proiect bilingv comun, şi folosesc acest prilej să urez poeţilor neozeelandezi inspiraţie infinită, astfel încât opera lor să fie cunoscută şi recunoscută în întreaga lume”.

***

Vasilica Grigoraş was born in Romania in 1951. Graduated from the Faculty of Philosophy, Alexandru Ioan Cuza University in Iaşi. She worked as a teacher and librarian. Vasilica lives in Vaslui, Romania.

 

She has published essays, travel impressions, short prose, chronicles in various publications in Romania, USA, Canada, Australia and Germany. In 2001, she published her first book, Romanian Spirituality Excerpts, and has since published another ten books including poetry, children books and essays.

 

She has been part of the haijin movement in Romania since 2012, winning various national prizes, her work being included in several volumes. In 2013, Vasilica spent three months in New Zealand, invited by Valentina Teclici, her university colleague and lifelong friend. In 2015 she published Ode to Friendship, Travel Journal in New Zealand.

In 2016 she published the collection The Weather Forecast Today: senryu and Only with the pen of the soul-tanka, the last one, a bilingual edition, this work having been translated by her daughter Alina Grigoraş, writer and journalist, who inherited her mother’s talent.

 

Vasilica comments: After visiting New Zealand, I am convinced that it is the land of diversity, of multiculturalism and of open horizons. I feel honored to be part of this joint billingual project and I want to use this opportunity to wish boundless inspiration to the New Zealand poets so that their work can be known and recognised worldwide.’

***

 

MOMENTE DE RÃGAZ : HAIKU

 

ogor pârjolit –

de-o vreme în vechiul jgheab

nicio stea tremurând

 

***

o iarnă lungă –

privirea tatei prinsă-n

fînarul tot mai gol

 

***

crengi cu măceşe –

alte coroane de spini

pe troiţa veche

 

***

Şcoala de Belle-Arte –

frunza cap de afiş pe

şevaletul  toamnei

 

***

tata la oaste –

mama întinde războiul

urzind timpul

 

 

MOMENTS OF RESPITE: HAIKU

 

scorched field –

for a while in the old gutter

no star is trembling

 

***

 

a long winter –

father’s gaze caught in

the hay storage even more empty.

 

***

rosehip branches –

other crowns of thorns

on the old crucifix

 

***

School of Fine Arts –

leaf headline on

autumn’s easel

 

***

dad in the army –

mother sets the handloom

weaving the time

 

***

 

cercuri pereche –

stropi de ploaie dansând step

pe luciul apei

 

***

 

indiscreţie-

în miez de noapte luna

printre pomii goi

 

***

 

valuri spre ţărm –

tot mai mult luna plină

de scoici goale

 

***

 

plasă de năvod –

soare adus la lumină-n

urechea mării

 

***

 

moment de răgaz –

ascultând în tăcere

povestea mării

 

2015-2016

 

***

 

circles pair –

rain drops dancing step

on the water’s shiny surface 

 

***

 

indiscretion –

in the middle of the night, the Moon

amongst the naked trees

 

***       

waves toward the shore –

increasingly a full moon

of empty shells

 

***

 

trawl net –

the Sun brought to light

into the ear of the sea

 

***

 

moment of respite –

listening in silence

the sea’s story

 

2015-2016

 

 

SUB O BUCATÃ DE CER

(TANKA)

 

Stelele clipesc

dăruind lumii-n noapte

calde-mbrăţişări –

nici început nici sfârşit

simplă eternitate

 

***

Râuri se retrag

printre copaci solitari-n

sunetul lirei –

cu sclipire în priviri

mă-mbăiez în asfinţit

 

***

 

De dimineaţă

pe ţărmuri depărtate

castel de nisip –

doar casa părintească

se scaldă în lumină

 

***

 

Stând de veghe

sub o bucată de cer

trezesc tăcerea –

mă eliberez de frici

şi-arunc vorbele în vânt

 

UNDER A PIECE OF SKY

(TANKA)

 

 

The stars twinkle

giving hot hugs

to the world in night –

neither beginning nor end

simple eternity

 

***

 

Rivers retire

amongst solitary trees

in lira’s sound –

with twinkle in my eyes

I’m bathing into sunset.

 

***

 

In the morning

on distant shores

a sand castle –

only the parental home

bathes in the light

 

***

Sitting vigil

under a piece of heaven

I wake up the silence –

I let go of fears

and talk nonsense.

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii