Ian McQuillan: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

5 Jun 2017 by m.gurza, Comments Off on Ian McQuillan: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

Ian Mc Quillan s-a născut în Mataura, Southland în 1943.Este medic dermatolog. Ian se prezintă: „Sunt o persoană care este interesată de cuvinte şi am scris poezie intermintent încă din adolescenţă, uneori cu pauze lungi. Îmi place să citesc propria mea poezie şi să ascult pe alţii citind. Întâlnirea lunară a grupului nostru Poeţi în viaţă este atât o oportunitate cât şi o provocare de a crea ceva nou şi de a prezenta.

Locuiesc la periferia oraşului iar creşterea pomilor fructiferi şi a nucilor, precum şi cultivarea pământului este o sursă de satisfacţie şi de inspiraţie. Trăind în Noua Zeelandă şi fiind capabil să-mi împart viaţa cu soţia mea şi copiii şi nepoţii este extrem de satisfăcător.”

Ian a publicat poezii în ziarele locale. În ultimii ani, el şi-a prezentat unele din poemele sale la diferite evenimente locale, regionale şi naţionale de poezie.

***

Ian McQuillan was born in 1943 in Mataura, Southland. He is a dermatologist. Ian introduces himself: ‘I am a person who is interested in words and have written poetry off and on since my teens with sometimes long breaks. I get pleasure in reading my own poetry and listening to others doing the same. ‘Our monthly Live Poets evening is both an opportunity and a challenge to create something new and to read it.

 

‘I live in the country on the edge of town and growing trees with fruit and nuts to harvest as well as looking after the land is a source of satisfaction and inspiration.

Living in New Zealand and being able to share my life with my wife and children and grandchildren is richly rewarding.’

 

Ian has had poems published in local papers. In the last years, he has presented some of his poems during different local, regional and national poetry meetings.

***

MOMENTE

 

Bucură-te cât poţi de momente

Oriunde le găseşti

Profită din plin de momente

De cele problematice şi cele bune.

 

Profită din plin de şanse

De uşa brusc deschisă

Profită din plin de şanse

Uşa odată închisă, au dispărut.

 

Profită din plin de oameni

De cei fericiţi şi de cei trişti

Preţuieşte timpul cât trăieşti

Printre cei nebuni şi cei liniştiţi.

 

Profită din plin de munca

Interesantă şi plictisitoare

Corpul şi mintea trebuie să lucreze pentru a afla

Că atunci când eşti istovit cea mai bună-i odihna.

 

Bucură-te cât poţi de iubire

De bunătate şi de dăruire

Fericiţi sunt cei care învaţă

Că iubirea-i motivul pentru viaţă.

MOMENTS

Make the most of moments

Wherever that you find them

Make the most of moments

The troubled and the kind ones

 

Make the most of chances

The sudden open door

Make the most of chances

Once shut it’s there no more

 

Make the most of people

The happy and the sad ones

Treasure the times to live amongst

The quiet and the mad ones

 

Make the most of working

Exciting and the dreary

Body and mind need work to find

That rest is best when weary

 

Make the most of loving

Of kindness and of giving

For happy are those who grow to know

That love is the reason for living

 

O CALE SPRE FERICIRE

 

O promisiune într-o atingere tăcută

Când ţi-e greu, o piatră netedă în mână ţinută

Un gudurat din coadă de bun venit acasă

Un prieten iubitor care să greşeşti te lasă.

Piatra netedă de ţinut când ţi-e greu

O atingere tăcută, o promisiune dată mereu

Prietenul tău iubitor care să eşuezi te lasă

Un gudurat din coadă de bun venit acasă.

 

Datul din coadă, bineţe îţi dă

Şi promisiunea tăcută în atingere

Când vremurile sunt grele, o piatră să ţii

Prietenul iubitor căruia-i greşeşti încă stă

 

O piatră, o atingere, un gudurat din coadă

Un prieten iubitor care te lasă să eşuezi

Bunul venit şi atingerea caldă

Promit pace, promit mai mult decât crezi.

—————————————

(2001, Poem structurat după „Pentru un bebeluş” de Cilla McQueen; De la Camera Radio OUP)

 

A ROAD TO HAPPINESS

 

A promise in a tender touch

A smooth stone held when times are tough

A welcome in a wagging tail

A loving friend who lets you fail

 

Smooth stone to hold when times get tough

The tender touch a promise gives

Your loving friend who lets you fail

A wagging welcome tail

 

The wagging tail with welcome ways

And tender promise in the touch

When times are tough a stone to hold

The loving friend you fail yet stays

 

A stone, a touch, a wagging tail

One loving friend who lets you fail

The welcome and the tender touch

Promises peace, promises much

——————————-

(2001, Poem structured after “To a Baby” by Cilla McQueen; From Radio Room OUP)

 

 

CÂNTEC DE PÃSÃRI DIMINEAŢA

 

Cântecul păsărilor sparge balonul nopţii,

Crăpăturile deschid cutia zilei

 

Este cântecul vieţii

Necontrolata nevoie de a cânta

Să sărbătoreşti că trăieşti

Să eliberezi bucuria pentru toate

Īn cântec tumultuos

 

Ascultă-mă

Ascultă-mă

 

Trebuie să cântăm

Cum poţi să rămâi tăcut!

 

BIRDSONG IN THE MORNING

 

Birdsong bursts the bubble of night

Cracks open the can of day 

 

It is a song of life

The uncontrolled need to sing

To celebrate being alive

To release the joy of it all

In riotous song

 

Hear me

Hear me 

 

We have to sing

How can you remain silent!

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii