Doru Dinu GLĂVAN: Uniunea Ziariștilor Profesionoști din România – Comunicat de presă

27 Feb 2018 by m.gurza, Comments Off on Doru Dinu GLĂVAN: Uniunea Ziariștilor Profesionoști din România – Comunicat de presă

CONSILIUL DIRECTOR AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, ales de Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017, alegere validată prin Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 București, pronunțată la data de 28.09.2017 în dosarul nr.29829/299/2017, rămasă definitivă și executorie prin Decizia civilă nr.238/A/25.01.2018 a Tribunalului București, aduce la cunoștință următoarele:

Prin validarea tuturor lucrărilor A.G.E. din 8 septembrie 2017, a dobândit forță juridică și Hotărârea AGE nr. 2  din 08.09.2017, prin care au fost excluși din U.Z.P.R. următorii: Rosentzveig Adrian (Adi Cristi), Fulea Adrian, Petrescu Ion, Frangulea Gheorghe, Rusu Gabriela, Puriş Nicuşor Cosmin, Ivaşcu Gheorghe,  Spiridon Cassian, Şperlea Florin, Lupescu Dan, Cepraga Teofil Octavian, Iofciu Ion,  Neagoe Benone Constantin.

În Hotărârea nr.2 din Adunarea Generală Extraordinară s-a precizat: Toţi aceştia pierd, începând de astăzi, calitatea de membru UZPR, făcându-se vinovaţi de convocarea nestatutară a unei aşa-zise „adunări generale”, de uzurpare a calităţii oficiale, de confiscare prin rapt a paginii web, de confiscare prin rapt a sediului şi însemnelor Uniunii, de lansare în media a unor atacuri incalificabile împotriva preşedintelui Uniunii, de încălcarea flagrantă a îndatoririlor prevăzute la Art.15, lit. e) şi f) din Statut.

Dat fiind că aceștia nu au contestat în termenul legal Hotărârea A.G.E., măsura este definitivă.

Orice act, activitate, poziție, opinie, decizie luate în invocarea calității de membru al U.Z.P.R. de vreuna dintre persoanele menționate este lovită de nulitate. După caz, asemenea fapte pot intra și sub incidența legii penale.

CONSILIUL DIRECTOR îi sfătuiește pe membrii U.Z.P.R. să nu se lase induși în eroare de eventuale obstrucții sau colportări ale falșilor membri. Oricâte procese ar mai exista, principiul liberului acces la justiție obligând instanțele să înregistreze și cele mai nerealiste cereri, situația juridică prezentă este fără echivoc: U.Z.P.R. este administrată și reprezentată de organele de conducere alese de AGE din 8 septembrie 2017.

581/07.02.2018

Președinte U.Z.P.R.

Doru Dinu GLĂVAN

București

 La UZP lucrurile s-au limpezit!

Vezi Publicat pe pagina   uzp.org.ro pe facebook şi multiplu distribuit de cititori

Astăzi, la ora 12,00  se vor deschide uşile la Sediul Central

Vezi uzp.org.ro

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii