Adrian BOTEZ: Paradoxuri lirice (poeme)

31 Mar 2018 by admin, Comments Off on Adrian BOTEZ: Paradoxuri lirice (poeme)

SĂ NU-ŢI DICTEZE HAITA – SOARTĂ SAU VIAŢĂ!

 

să nu-ţi dicteze Haita – soartă sau viaţă!

sfâşie-ţi pieptul – spintecă-ţi inìma

şi-aşteaptă – din adâncu-i – un ecou-speranţă

şi-aşteaptă – -nsângerat – mesajul – ca din Chìna:

 

este – -n vârtejuri – Carte de la Domnul

să-mi schimbe crugul – scrie-mi şi nesomnul?

şi – dacă <<da>> – să pronunţe si-la-bic

povestea ce-mi stârneşte Rost – şeherezadic!

 

…în fiecare ni s-a-nscris Misiunea

în fiecare – scrisă e Minunea

că trebui’ să-nsemnăm ceva – precum nealţii

 

căci se strevăd – mai sus de noi – atlanţii

…când vei afla mesaj pentru-a ta „crimă

să nu-l împarţi cu fraţi – părinţi: n-au rimă!

***

 

SFÂNTULEŢUL

 

s-a lăsat zăpada-n lume – cerul s-a-nnegrit

ce folos! – corbii orbirii neaua au cernit

de la poartă pân’ la poartă e de bocet drum

omeniri îşi plâng coşmarul – candelele-s fum

 

au trecut vârste şi mofturi – se arată-n prag

un sfârşit străin de fire şi de feleşag…

dar priviţi pe „sfântuleţul” –  saşiu pelerin:

el e martorul trădării – când a fost să fim

 

numa-n vale urlă lupul – în păduri pustii

foame fără pântec urlă – zeu şi erezii

brazii umiliţi de vremuri plâng în curmătură

 

omenirile-şi mănâncă Măr albit de ură…

…dezbinare  –  nepăsare  –  nădejdi depărtate

risipesc pe câmpuri oarbe scrumul de Cetate…

***

 

 MARTIE SUB ZĂPEZI

 

toţi ştiu:  Marte e zeul bătăliei

şi stă sub semnul viu al Ciocârliei!

…dar – acum – Martie stă sub zăpezi

şi-i umilit… – …cât nici nu crezi!

 

troiene – geruri – în viscoliri se-ascund

iar ceru-l vor să scârţâie a prund…

…unde sun flori – arme dumnezeieşti?

au dezertat – tot auzind reci veşti

 

triumful iernii ne-a îngenuncheat

îmbătrânim – clipă de clipă – în rău sfat

lumea-i magherniţă cutremurată

 

de nicăieri zarea Luminii nu se-arată…

…ne-a îngheţat şi limba pentru rugă

cei fără înger s-au vorbit să fugă…

***

 

AŞ VREA SĂ MINT

 

aş vrea să mint – dar cerul tace

munţii încep să se dezbrace

voi fi cinstit – mărturisind:

nu pot fi altfel – doar Colind

 

e-o margine de lume-n mine

cutreierată de albine

fântâni cu mir – mirese oarbe

din „altădată” Luna soarbe…

 

nu am castel – nu am prinţese

doar rod de greier – pe alese:

se cântă în păduri târzii

 

dansează Feţi-Frumoşi – …îi ştii…

…e un pământ vrăjit şi cald

rănit – în nemuriri te scald…

***

 

NU MAI AVEM CAMERE

 

…dacă am făcut prostia să vin

pe-aici… – …să urc şi să

mă-ncurc pe

treptele hotelului

ăstuia…: sunt absolut sigur că

omul de la recepţie mi-a şi spus

demult (poate chiar mi-a

repetat – cu o uşoară

iritare în glas…) – că

nu mai avem             

camere”- dar eu – gură-cască  şi

foc de

distrat cum

sunt – nu l-am auzit…

 

însă asta nici nu trebuie să fie

auzită: asta

se intuieşte – imediat (ba

chiar cu secole şi

milenii înainte!) – asta se

simte… – …se simte

în atmosferă – în ochii celor

cazaţi

onorabil – iar nu vagabondând – o

viaţă întreagă – ca

mine – terfelindu-şi – ca mine – restul de

onoare – dându-mă în

stambă  – făcându-mă de

râsul lumii – cu fufele astea tâmpite – agăţate

ciucur – de

gâtul meu – mereu – cu curvele astea de

doi lei – cărora li se zice – grotesc – şi:

nădejdi”…

 

…„nu mai avem

camere” – păi

era la mintea cocoşului – era

perfect logic – pentru

unul ca mine – să

audă aşa

ceva…: bizar şi

nemaivăzut-nemaiauzit ar fi fost

tocmai

reversul

 

…cine mai are   –  cine mai duce cu el

„nădejdi” – în lumea acestor

Onorabili – trebuie  să stea-n

câmp – sau – şi mai

indicat: să-şi ia câmpii – ca

martori ai promiscuităţii sale

naturale…

***

 

TOTDEAUNA AM  URÂT – DIN RĂRUNCHI – STATISTICA

nimic nu mi se-ntâmplă – nimic

nu se iveşte – nimănui

nu-i sunt dator – pe nimeni

nu-ndatorez

 

pentru ce – pentru cine să

trăiesc? – aşa – doar de dragul

statisticii? – adică

să mai fie într-o

cameră – pitit printre

mobile – un cadavru cu

ochii deschişi – în plus… – …un

cadavru tâmpit – mai mult chiar decât

media…

 

…totdeauna am urât – din

rărunchi – statistica…

***

 

CÂND CRIST LA DÂNSUL MĂ CHEMA-VA               

 

când Crist la Dânsul mă chema-va

voi îndrăzni să-mi cârmesc nava

c-o răsuflare de Iubire

icoană-a Nunţii-ntru Şoptire

 

bătrân – dar nu calic de suflet

o bucurie-mi curmă umblet

căci Lui grăi-voi – glas de rouă:

„sunt Om! – serafi – deci – pot să plouă”…

 

Lumină – Floarea de Iubire

trezi nemuritoarea-mi fire:

m-am îmbăiat în foc de-agheasmă

 

şi simt – şi sunt sfântă mireasmă…

…nimeni icoana nu mi-a smulge:

anii-mi sorbiţi – Minunea curge…

***

 

 

 

URGENŢĂ ARTISTICĂ

 

colcăie de ucigaşi

siniştri – omenirea – iar noi

pretindem să facem

Artă

 

singura Artă – care să

merite acest nume şi-avânt – ar fi

să re-închipuim Omul

Armoniei – cel dintru-nceput

aproximat de El – şi – acum – să-l

stabilizăm definitiv – adică

să re-imaginăm – măreţ să

iscăm  – întru

faptă – minunat

înţeleaptă: din

bestie – Omul

 

 în caz contrar – singura

Artă – care de la noi se

aşteaptă – şi de care este urgentă

sete şi nevoie – este să lichidăm – febril

rapid şi eficient  – întreagă Arca

Familiei lui Noe – întreaga specie a

criminalilor  – pretinşi – cu

sfidătoare  – obscenă

emfază (…ca-ntr-o falsificată

revoluţie…)  – a fi

„factori umani de

evoluţie”

***

 

SUFERINŢA-I  SFINŢITOARE

 

suferinţa-i sfinţitoare: în oricare-ndurerat

zbuciumă-se-n chin Hristosul – arătând adevărat!

răstigniri Crist îşi înalţă – în oricine  – -n orice zi

mărturìi că omu-i vrednic – prin vii răni – Frate a-I fi!

 

bucură-te – om pe Cruce – căci cu tine e Hristosul

bucură-te în durere: ţie-Lui aduci prinosul!

orice chin e-o lumânare – sfânt aprinsă-Iubirii-Lege

orice chin e-o regăsire: prin Hristos – te vezi – iar – Rege!

 

nu te ploconi-ntre iude – tu iubeşte fără sine

iar fiinţa-ţi dăruieşte-o – Scară-a Focului spre Bine!

nu-ntreba în şovăire – ci aprinde-te Văpaie

 

căci minuni tu dezveli-vei – când s-or mistui coji-straie…

…nu e trup în devenire: e vădire de Hristos

când ţi-ai lepădat piei – carnea – pân’ la Flacăra de Os!

***

 

OPINII  LIBERE  ŞI  INCRIMINATE

 

să-mbătrâneşti: blestem sau binecuvântare?

să fii în ceasul blând cu cei iubiţi

sau să dispari duşmanilor din zare?

…nu pot răspunde decât cei răniţi…

 

spurcată ieşitură din vad rău

ne-mbrobodeşti cu basme de nisip

dar când – turbat – smulg masca-Ţi de pe chip

văd – fără greş – căutătura-Ţi de călău

 

de ce nu-mbătrâneşti cu leprele-mi nedrepte?

de ce te dai „ocrotitor” – „părinte”?

răstoarnă-Te cu mine de pe trepte

 

şi smulge-i sorţii otrăvitu-i dinte!

…nu-ngenunchez la zei – la bozi – ori la vreun Dumnezeu:

Cer : Tatăl Crimei…sânge-nchegat bălteşte-n Empireu…!

*

 

toţi cei răi propăşesc

iar cei buni o păţesc…

…„dreptatea sfântă şi dumnezeiască”:

cât micşunelele-n răchiţi

cât părul de pe broască…

 

Doamne – -ai avut prea multă grijă de mine

până m-ai prefăcut în praf – în morman de ruine…

mai uită-Te-n jur – la vecini şi vecine:

fă-le şi lor cât făcutu-mi-ai bine…

 

şi dac-am am avut în mine Arcă – şi Copac – şi Munte

şi m-au luminat luceferii Gândirii de Frunte –

la ce mi-a ajutat? – doar să fiu un rebel blestemat!

El de la Sine – cu bucurie – mereu m-a azvârlit şi

avortat…

 

am ajuns un maidan – fără flori – doar cu spini

nevizitat nici de draci – nici de heruvimi…

singura-mi lumină – singurul scut în faţa lumii de crimă

mi-a fost – din când în când – câte-o biată scăpare de rimă…

 

…poate Ţi-e greu şi greaţă să mai pui capul pe pernă

lângă mine – ca-n trecute vremuri (…şi la noi – şi la Tine…)

dar numai aici vei afla – când vei vrea

Adevăr – Văzduh Ne-ntinat şi

incredibilul Bine…

***

 

SIMFONIA A IX-A, DE LUDWIG VAN BEETHOVEN

 

se prăbuşesc gheţarii în vulcani

stelele explodează-n supernove

pereţii toţi sunt sfredeliţi de slove

răsună-ovaţiile-a mii de bădărani

 

un surd e-atenţionat că-n spate sunt aplauze

un surd trudeşte-n lume fără cauze:

munţii se frâng privind bocancii rupţi

iar toţi curtenii se transformă-n struţi

 

mărşăluieşte Focul către Apă

sunt Fericiri de Crist care ne scapă

mii de-omeniri – cu pocnitori în mâini

 

pe Mona Lisa-o  pipăie la sâni…

…a început ca muzică stelară

dar a sfârşit drept caterinci de-ocară…

***                                   

 

ÎNTREBARE CĂTRE O COMETĂ

 

da – eu sunt – în

CARTE şi oase! – mă mai

vrei – cometo?

 

sau ai prefera să-ţi

depăn istoria

dezagregării tale

viitoare – fără nicio

CARTE – şi fără niciun

os – ci doar  o scurtă

pâlpâire  –  şi aceea însoţită de

fumuri

funeste…?

***

      

MUSTRARE ŞI JUSTIFICARE

                                    

„…până la vârsta asta – ar cam fi trebuit

să-nveţi (dacă n-ai

fler…) – să-i bagi – pe

toţi – în mama lor (ca la

frigider) – şi să-ţi

vezi de viaţa ta (…ce-o mai fi

fiind şi

aceea…)

 

dar tu preferi să te încăpăţânezi – şi

arzi gazul – de

pomană – făcând o

pedagogie greţoasă  (…ca o

ţestoasă..) – babuinilor – criminalilor în

serie – şi

nopţii de

iarnă…

 

„…păi – dacă nu mai pot da pe la

crâşmă – că am depăşit – cam de

multicel – bunul simţ al

celei mai înalte datorii…

 

…în rest – tu nu faci decât să

dezvoţi  ideile

mele – cu cuvintele

tale…

***

 

MONASTIREA ARGEŞULUI

 

îl îndeamn’ pe Manea – de Voievod Vădană

să cioplească Piatra numai printre flori…

acum – Vodă Negrul s-a-aşezat în strană

pentru Monastire – danie domnească:

o azvârle-n raze – o azvârle-n nori!

 

da – a spart Manole pecetea din Ceruri

cu Vulturi lucrat-a – Neamu-i să răzbească

furişându-şi Piscul pân’ la Dumnezeu:

se uimeşte Cristul – văzând printre geruri

‘naltă Monastire – pizmă-n orice zeu

 

da – e Monastirea-Zbor-de-Neam-şi-Glie

da – e Monastirea – trebuie să fie

plânsul de noroade – preschimbat în raze

 

visul de noroade – -ncremenit extaze

…nu-l atinge Moartea pe Meşter-Pietrarul

căci oprit-a-n Neamu-i –călător – Sfânt Harul!

***

 

MARTIE LA GROAPĂ

 

vântul viscolind zăpada

duce Martie la groapă:

zeul nu mai poartă spada

iar amanta-i e o ţoapă

…nu mai cântăreşte Cântul – nici cât Lira – nici cât nada…

 

câini posomorâţi trag maţe

(…catedrală-era alt’dată…)

iar din pletele zulufe

au rămas doar două laţe

…Armoniile-s paiaţe – un ciopor de chipuri bufe…

 

…zeii vechi – ca cerşetorii – se îneacă în troian

visând glorii evereste… arăturile mai an…

ce nădejdi să pui în geamuri? – pui doar florile de gheaţă

 

cioclii lumii prins-au veste –  tot ce vezi: sumbra-le piaţă…

…Moartea-mborţoşându-şi fruntea – peste tot  ridică flamuri

prostul stih boleşte-n temniţi…prostul stih vomită greaţă…

***

 

 PROSTUL STIH

 

prostul stih vomită lună

spânzurat de Sfânt-Frânghia:

…cândva – Lira-mi o-avea strună…

 

prostul stih vomită stele:

l-au prins ielele-ntre ele

iar acum pute-a sardele…

 

…prostul stih nu mai vomită:

a pornit-o – cu colindul

din ispită în ispită…

 

…dă din coadă – să sughită…

***

 

DESPRE RĂZLEŢIRE ŞI RĂZLEŢI

       (către confraţii conaţionali)

 

 

nu-s răzleţul din născare:

răzleţitu-m-a o lume!

nu văd Lună – nu văd Soare

iar lăuta-mi n-are strune…

 

sunt eroi doar cei din temniţi

scufundate sub pământ

sunt eroi doar cei cu ploşniţi

nu şi obidiţi ocnaşii

ce-s târâţi de-un jurământ

în viaţa lor străină:

nume nu le-au dat nici naşii

iar prin vânt le bate-un gând…

 

…singur piept ai dat cu iadul

iar cu sorţi singur te-ncaieri…

ia mai creşteţi voi tot vadul:

să încapă-n mântuire

torturaţii toţi din fire

torturaţii fără aer –

toţi ce-avut-au în glas vaier!

 

temniţa este oriunde – sub pământ şi-ntre gunoaie

temniţă e umilinţa – temniţă cu of şi vaie

temniţa-i o cucuvaie – care guşa îşi îndoaie

care zebră-ţi desenează – şi pe soartă – şi pe straie…

 

Crist pogoară doar pe lună

vine doar cu Vestea Bună

la întemniţaţi de noapte…

…dar la noi – răzleţii lumii – crud încăieraţi în şoapte?

dar la noi – scuipaţi de fraţi

şi cu spini amestecaţi…?

 

…da – e-o temniţă tăcută: dracii-s de acelaşi soi

fie scoborâţi în hăuri – fie flori umplând castani…

iar tortura e aceeaşi – vieţi întregi îşi lepăd ani…

…Criste – fără felinare – scoboară-Te  şi la noi…!

 

nu există – -n lumea asta – dracii tari şi dracii moi:

doar o îndârjire tristă – ori Credinţa în răzbire

doar Credinţa-n altă lume – dar o lume cu plivire…

dacă nimic  nu se schimbă – Cristule – uită de noi!

 

…închisoare-mi sunt şi casa – viaţa – oamenii şi vorbe

scorpii şi păduchi plutescu-mi în răcite-a” mele ciorbe!

iar Golgota de tortură – Cruci – Calvarul şi-ai lui spini

sunt – cohorte nesfârşite: „pretenarii” cei cretini!

 

toate hulele sunt temniţi – iar bijuterii-scuipaţii

suveniruri sunt – suave – nu  cumva să-mi uit…”confraţii”!

răstignitu-m-au din milă – biciuitu-m-au cu silă:

mângâieri – vorbe flauşate: „vedea-te-aş – de azi  –  argilă!”

 

…în al’ colbului năravuri – latră fel şi soi de câini:

da – tot temniţă se cheamă-ntreg noianul de păgâni

caracatiţele-abise – IUBITORII DE STRĂINI!

…”fraţilor” care mă-ndoaie – colivă le las…de crini…

 

…nu cer nici statui – discursuri – nici numele să-mi rămâie

(…peste slove mi-au pus popii – de la început – tămâie…!):

recunoaşteţi doar – sub pana-mi – cât mi-aţi fost şi-mi sunteţi…RÂIE!

voi – confraţi-conaţionalii – m-aţi suit pe năsălie…

… din născare nu-s răzleţul – Călătorul prin Preerie:

din născare – eu sunt „mortul”… – asta-aşa – ca să se ştie…

***

 

PARADOXURI DIURNE

 

o femeie superbă coboară – direct pe

trotuar – dintr-un

strălucitor autombil – „ultimul răcnet”:

poluare cu

Frumuseţe” – îi murmurai eu

lustragiului

 

fără să-şi înalţe ochii către

mine – acesta murmură – la

rândul lui:

poluare cu

Crimă: este directorul

concernului care fabrică

bombe teleghidate…”

 

…se făcu – dintr-odată

frig polar: soarele

se stinse…

***

 

VIZITĂ  RATATĂ

 

o stafie făcea  – în

casă la mine  – gargară: eu – ca stăpân al

casei – mă duc direct la

ea – şi-o  iau la întrebări– de la

obraz:

păi tu n-ai gură – că eşti stafie – cum

naiba faci

gargară?

n-am gură, da? – hă-hă – atâta să

trăieşti tu! – şi-ncă ce

gură am – lasă că

auzi tu!” – lălăi

stafia – oarecum

ameninţătoare…

 

…mă rezemai de tocul

uşii…dar trebuia să aflu – tot – tot – până

la capăt:

bine-bine – dar

cu ce anume faci tu

gargară?!

CU SÂNGELE TĂU!” – fu răspunsul

scurt şi

prompt – al

stafiei – teribil de amuzată de

mutra mea

lungă: era

stafia asta – roşie pe buze – roşie pe

dinţi  – roşie şi pe

limbă… – …deci nu mă

minţea – ce ziceţi?

 

…mă-nfiorai şi mă şi

dumirii – totodată:

phii! – acum înţeleg de ce

de la o vreme – mă simt aşa de

uşurat – numai bun de

zburat!

 

…stafia numai ce s-a scuturat o

dată (…de

oroare – precis – că făcuse o faptă

bună – gândindu-se ea că-şi realizează

planul – la cele

rele…) – şi s-a şi

cărat – de la mine din

casă!

 

…şi – de atunci – n-am mai auzit – prin

casa mea – gargară – nu – n-am mai

auzit – prin

odăile mele

pustii şi

cenuşii…

 

…dar parcă mi-e urât şi silă de

mine – că am fost atât de

deranjant de direct – mârlănesc de

sincer – cu cineva – care s-a-ntâmplat – printr-o

întâmplare cu totul..

întâmplătoare… – …”miraculoasă” cred că e mai

potrivit cuvântul – poate (…e drept – şi cam

zgomotoasă…şi cam

ţaţă…nu-ş’ cum să-ţi zic…) – să

mă viziteze – to-o-ocmai de pe

lumea cealaltă… – ….în loc s-o

iau cu binişorul

diplomaticeşte – ca să pot obţine – de la

ea –  relaţii despte

acea misterioasă (şi atât de

apropiată…mai să-i zic „senzitivă”!!)

CEALALTĂ LUME”… – şi despre

fenomenele

meteorologice – care se petrec pe

acolo… – …că

s-or fi petrecând – şi pe-acolo

nu?

***

 

APA MORŢILOR

 

mărgăritar plutind pe mări arzând

visam un vis – cu roze palpitând…

cine-i Sublima-nmiresmată din Serai?

Cadână-i – peste eoni – chiar Hanului din Rai…

…se prăbuşesc mii stâlpii – corturi în pustie

dispar sub norii de nisip şi sub urgie…

…nenumărate cranii s-or descoperi

când altă Călăuză va îmbătrâni…

 

…peste oceane şi sahare noi umblăm

Cadânei Visului – smeriţi – să ne-nchinăm…

a dispărut şi moartea – viaţa-i o nălucă

 

noi căutăm ce-i mai presus de ducă…

…mărgăritar plutind pe mări arzând

visăm un Crin – un Vis de Foc şi-Avânt…

***

 

RITMURI  PENTRU  NUNŢI  CREATOARE

crapa e soţia

crapuluigrapa e

soţia grapului – „ţapa

e soţia ţapului

…sunetele – sfinte

sunetele – nuntind – creează

o nouă

faună – o nouă

concepţie  – despre

ornamentarea lumii cu noi

forme de

viaţă – de

proliferare – foşnitoare

fojgăitoare – intens

ploditoare

imaginare

***

——————-

Adrian BOTEZ

Martie, 2018

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii