Adrian BOTEZ: „Moartea-i o chestie de bucătărie”

30 Apr 2019 by m.gurza, Comments Off on Adrian BOTEZ: „Moartea-i o chestie de bucătărie”


MOARTEA-I O CHESTIE DE BUCĂTĂRIE

 

moartea-i o chestie de bucătărie

unii petrec – alţii – cumva – învie :

e doar intimitatea noastră nepătată

când strigă – pune-ţi – peste răni uscate – vată

 

moartea-i o chestie de bucătărie

o primadonă întrebare cu chelie :

hai – scoate luna din fântână

scoate – din zodiac – o săptămână

 

…o lume tristă – vinovată şi zurlie

flămândă – însetată – cafenie

dulăi astrali o muşcă de…fundiţă

 

talciocul blestemat – cu mama – criţă…

…dar fondul e discret şi e steril

ne descurcăm în toate : avem stil…!

***

 

ARĂTAREA

 

nu se-nchină – nu boceşte

cu stelele nu vorbeşte

a venit de prin vecini :

cinci copaci la zece câini

vârcolaci de cei mai grei

şi un cer întreg de zei…

 

arătare – arătare

luna – câte raze are ?

câţi spini şi nenorocire

trebuie la răstignire ?

 

…arătarea a tăcut

chipurile m-au durut

parcă le-aş fi fost cusut

ochii toţi i-aş fi pierdut

 

…sub brădet – la mânăstire

ucis-am prima-amintire…

 

…din icoană – arătarea

cheamă Voievozi şi Marea :

nu se-nchină – nu boceşte :

sângerează româneşte…

***

 

M-AM RĂSPÂNDIT ŞI NU POT SĂ M-ADUN

 

m-am răspândit şi nu pot să m-adun

bufniţe şi dureri mă tot rostogolesc

e un maidan de zile fără-ajun

goale sunt toate-n jur – pe mine mă golesc

 

câinii nu latră – soare nu răsare

nu iese nicio stea de călăuză

e infernală – dar degeaba – vreo mişcare

deşert : continuă stare de lăuză

 

nu mai sunt oameni – un năboi de umbre

târăsc spre râpă ultimele forme

porunci de undeva au răguşit mai sumbre :

 

demoni să se fardeze-n păsări uniforme…

…acoperit de-un mal fără de groapă

nu mai aştept nici glas – nici foc – nici apă…

***

 

TOT NĂPÂRLESC DE ROST ŞI SĂRBĂTOARE

 

tot năpârlesc de rost şi sărbătoare

potriva mea-i o cioară cârtitoare

nu-mi mai vorbiţi : sunt râu – de toţi uitat

m-am zdrenţuit – fiind de toţi purtat

 

nu mă îngădui pe lângă vreo casă

strigoi de zi – cu zilele în plasă

oriunde – pentru mine-i închisoare

osânda-i – pretutindeni – tot mai mare

 

licheaua-amiezii-nţepenite m-a pârlit

drept prânz – tot şerpi am înghiţit

strigă – pe deal – un cal tăiat în două

 

să-i dau tainul cel din urmă : rouă…

…e greu să nu fii – când corbi te recunosc

mai greu : să-ţi fii călău – puţind a mosc…

***

 

DESCÂNTEC PENTRU PRIMIREA MORŢII

 

liră fără lir

carne în potir

sânge amurgit

cal nepotcovit

 

spurcat – siluit

la drum am pornit

cu vinile vechi

atârnând urechi…

 

mi-au sărit în cale

numai plâns şi jale

iar albine – roi

fac semn înapoi…

 

…drum nepotrivit

zeu-i otrăvit

cioare s-au prăsit

pe dealul sfinţit

 

inorog ucis

înecat în scris :

slovele vuiesc

rostu-l ascuţesc

 

dar nu-l primenesc…

slove blestemate

tăceri nestemate

zugrăveli tărcate…

 

carte-nsângerată

mamă fără fată

carte osândită :

nici rouă  – nici pită…

 

un dărab de rău

s-a făcut dulău

şi latră la mal

nu vrea om ori cal

 

scoate – om – din sân

florile de Crin

colţii să-i tocească

moartea s-o primească…

 

iar calul pornească :

murg împărătesc !

lebede plutesc pe undă

oamenii să nu se-ascundă

 

şi Carte citească

o Carte Domnească

nu se mai pricească

şi să se trezească

 

pe celălalt mal :

cântă val de val…

lumini şi făclii

slove arzurìi…

***

 

S-A CAM GOLIT LUMEA DE DINCOLO

 

…s-a cam golit lumea de

dincolo – că au venit mulţi – de-acolo – în

lumea de-aici – să-mi ţină mie – de

urât

 

îi simt – pe unii – atingându-mi – sfioşi

pieptul – alţii  – mai

curajoşi – îmi pipăie mâinile şi

picioarele – ba câteodată

se vorbesc – ei înde ei – şi-mi

suflă – drept în obraz : miroase

a mâncare de praz…

 

sunt  – toţi – nevăzuţi – încă – dar tare

prietenoşi – ba chiar mulţi dintre ei

promit că-mi vor fi

gazde bune – atunci când

mă voi hotărî – în sfârşit – să

vin cu

ei – acolo…

 

…unu-mi zice una – altul

îşi uită câte două-trei sute de

umbre – la picioarele mele

numai şi numai să

mă-nduplec – şi să plec de pe

coclaurele astea (zic ei) –  “uricioase şi

rele” – pline de noroi şi de zbânţuite

iele…

 

atâta că nu-mi precizează – nici unul dintre

fârtaţi – cât ar avea lumea ailaltă – în

metri pătraţi – şi nici nu-mi furnizează – cu cale

amănuntele esenţiale – ale

geografiei de

dincolo… – …iar mie  încă mi-e

milă de

munţii – curaţi şi

făloşi  – de-aici – şi

dor îmi este – încă de pe-acuma – de

izvoare şi mândre

pâraie – ce-mi curg – în lumea asta

vijelios şi

vânjos – pe sub

împărăteştile-mi

straie…

 

…că – atunci când cineva

moare – nu poate – pe cele

slăvit de

frumoase – de-aici – în cârcă – să le

care – nici măcar

în rate – încotrova

şi mai la spate…

***

 

PROPUNERE                 

 

dă-mi ce mi-i da

ia-mi ce mi-i lua :

nu m-oi supăra…

 

doar că Ţi-oi şopti

până voi muri :

ia-mi durerile

dă-mi puterile…

 

 

…de mi-i asculta

şi m-ăi vindeca

munţii s-or clăti

munţii mă vor şti

şi s-or înfrăţi

cu unul ca mine

cântăreţ de rime…

 

păsările – crinii

Ţi-or săruta spinii

şi Te vor slăvi

rugi vor învăli

cu parfum şi zbor

dincolo de nor…

 

…printre ei voi sta

când m-ăi vindeca

de răni m-ăi spăla…

cu ei şi cu Tine

vom pleca la-albine

cu făclii puţine :

peşteri şi lumine

zugrăvite-icoane

pe suflet şi rane

pe Duhu-ţi – Ioane…

***

 

CĂTRE ÎNGERUL MEU

 

nu ştiu – îngere – ce misiune-ai avut

pe lângă mine – deasupra mea – oricând…

ai fost doar observator – discret şi mut

sau ai clocit chiar aştri – la mine-n gând ?

 

nu te-am văzut : bănuìi că nu eşti departe

de seninul ori mişelia mea – deşarte…

nu ştiu : m-ai însoţit în fiece carte ori stea ?

cântat-ai inutile – mistice semnale – din nea ?

 

…ne-apropiem de capăt : vei intra în şomaj ?

ori Crist te-a trimite la altul – cu alt mesaj ?

iei cu tine vreo floare – din sufletul meu

 

sau te-ntorci – c-o tâmpă mutră – la Dumnezeu ?

…scrie şi scrie – despre toţi protejaţii tăi :

numa-aşa-avea-vei temei şi rost – nu zurgălăi…

***                                                                             

 

PAŞTE

 

trandafiri

musafiri

la Cei Miri

 

nunţi zurlii

cu făclii

din tării

 

s-azvârl munţi

nori cărunţi

îngeri muţi

 

pajuri zbor

la sobor

e-un omor

 

omor nu-i

sus pe grui

flăcărui

 

voievozi

vii matrozi

flori zăvozi

 

s-a sculat

neam de sfat

la arat

 

a crescut

smuls din lut

ceas cărunt

 

iele-n joc

la mijloc

slăvesc soc

 

duhul viu

stareţi scriu

coliliu

 

cerşetori

vin din nori

fii de sori

 

Domnul Crist

e-un Artist

Ametist

 

astrucat

a-nviat

Cerul-Sat

 

cânt curat

făr’ de hat

a lăsat

 

Făt Frumos

scris pe dos

firoscos

 

chinul lin

spin cu spin :

cărţi de crin…

***

 

CĂTRE ZEII WALHALLEI

 

te-ai dus la vikingi – străpungi Nordul

Walhàlla te aşteaptă – -n raze

ascuns e Odin – printre fraze

saga-i Pecetea şi Acordul

 

te-ai dus la vikingi – duh furtunii

pe drum se pierd şi alţii – unii

dar spuma otrăvită-a mării

e – pentru tine – Stea Cărării !

 

cutezător – te-aşteaptă zeii

cu bărbi şi plete fluturânde

sălbatici zei – priviri flămânde

 

iar Yggdrasil : zdraveni fuştèii !

…e Noaptea Marii Biruinţe

când elixiruri – trebuinţe

 

i-au scos – din peşteri – pe toţi skalzii…

…Sfânt Logos – pogorau Heralzii…

***

                                                 

SĂ NU MORI ÎNAINTE DE-A MURI

 

să nu mori înainte de-a muri

să ai ce scrie-n cartea lui „a fi” :

un ochi la Mlaştină – cel’lalt la Floare !

…până şi tu să uiţi de sărbătoare…

 

trudeşte – slovă după slovă – Cartea

Ea mărturie dă : de viaţă-ai avut parte…

ai evitat Capcanele Luminii :

n-au sperat de la tine spinii – nici ciulinii…

 

nu mângâia prea mult – loveşte îndestul

răsfăţul miorlăit – prostul credul

nu preţuiesc Trezirea – Scriptura Răstignirii

 

în care Strigătul e Inima Iubirii…

…trăieşte – omule – cu Moartea pe genunchi

şi creşte-ţi-o – pân’ te respectă din rărunchi…

***

 

A ÎNCHIDE-A DESCHIDE

 

eu l-am închis în stradă pe-un sclifosit din bal

şi am deschis pereţii spre cerul macro-astral

balul a continuat – fireşte – în măcăit de raţe

(…puşcăriaşii sălii erau îngeri de aţe…)

 

…ce clătinări de stele şi-nvâlvorări lunare

în timp ce slifositul – în stradă – lingea bare :

„…spaţiului linge-i gratii – noi te privim de sus

şi-ţi vom vesti – la vreme –  oricare nou apus…!

 

…”voi – cavaleri – domniţe – închideţi-vă-n  voaluri :

pe-aici vor trece sorii şi mii de mii de valuri…

castelul ăsta-nchide singurătăţi de-ocean

 

iar visele din vise sunt trepte de mărgean

spre Sfera-Empireu…iluzii nu vă faceţi :

EU vă sunt Călăuza ! (…vă placeţi…nu vă placeţi…)!

/***

 

DOAR ARMONIA-I MAI PRESUS DE CIRC

 

şi-a asumat Bâlciul din Bâlci – senină

simţea cum Os – preschimbă-se-n Vermină

scheletul îi ieşea – livid – prin piele

ciolane – pentru hoit – deveneau Vele…

 

şi-aşa s-a tot plimbat prin Mânăstire

iernatică – schimbând – cu vântul – fire :

Haotice Solfegii – fiinţarea ei

Solfegii Destrămate – chiftind într-un Bordei…

 

…iar Răstignirea-i program de circ – de vrei…

 

…ce ai ajuns ? – fire pe dos – lătrată

cu ciupercimea – -n haită – căţărată…

iar liniştea-i un bâzâit de-explozii

 

până Plămada se dizolvă-n Bozii…

…ţine-te – tu în tine – ca Icoană

oricât te-o fi durând – oricâtă zvoană…

 

…doar Armonia-i mai presus de Circ

şi te păstrează – -aşa – măcar şi-un sfârc…

***

————————————————–

Prof. dr. Adrian BOTEZ

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii