Adrian BOTEZ: Sinteze anamnezice (poeme)

19 Jun 2019 by admin, Comments Off on Adrian BOTEZ: Sinteze anamnezice (poeme)

 DORINŢĂ DE PURITATE

 

grădini lehuze – aşteptând sorocul

văzduhul să vădească-n ele Fructul :

în stele-şi osteniră Sorţii – jocul

Ondine-au reparat – azi – apeductul…

 

e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană

iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :

e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii

Ospăţ de Vară… – …vin – deja – Corăbii…

 

anahoreţii – scuturaţi de luturi

privesc – scârbiţi – vomele grele-a’ humei…

…spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi

 

au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei…

…nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare  :

va ninge Timpul – fără lupanare…

***

 

NU JUDECAŢI, CA SĂ NU FIŢI JUDECAŢI

 

Motto: “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura” (Matei.7:1-2)

 

bieţi copii de cioară

în lumina chioară

din pădurea rară

– frunze-ncep să doară…

bieţi copii de cioară

în lumina chioară –

sau feţi logofeţi

prinţi printre sticleţi

regi în travestire

zbor fraged de fire ?

 

orice în orice

tot trec apele :

trec spetite-n goană

noimă şi icoană…

orice în oricine

vine – pleacă – vine…

n-aveţi de-unde şti

că nu-s feţi de zi

că voi vedeţi prost

din jurul de rost

 

e lumina chioară :

ochi o să vă doară

când vă dumiriţi

c-aţi fost amăgiţi

de lumina chioară

şi-aţi lăsat să moară

cuvintele sfinte

şi v-aţi sprijonit

pe vorbe ce mint…

 

dar le-aţi scos din gură

presărat-aţi zgură

împrejur de fire

fără stăpânire…

şi aţi condamnat

pe nevinovat

şi l-aţi osândit

şi l-aţi umilit

…dintr-un ochi greşit…

 

ia – priviţi din munte

sfinţi cu mii şi sute :

copiii de cioară

din lumina chioară…

 

floare şi iar floare

fiţi buni de la-izvoare

nu năpăstuiţi

şi nu obidiţi

nu iar răstigniţi

Boarea Domnului

Duhul Cristului :

în cerdac de fire

toţi vor leac de Mire

în cerdac de ceruri

toţi visează leruri…

 

să nu vă pripiţi

să nu-ngăduiţi

judecată strâmbă

pornită din drâmbă

iar nu din vioară

ochi de căprioară…

 

decât să greşiţi

şi să umiliţi

şi să răstigniţi

mai bine iubiţi

căci toţi suntem fraţi

de rele scurtaţi…

 

…şi vă minunaţi

şi vă bucuraţi –

de rai luminaţi…

***

 

SUS – PE COPOU – SE  PLIMBĂ-NDRĂGOSTIŢII

 

sus – pe Copou – se  plimbă-ndrăgostiţii

parfum de flori de tei filtrând halucinaţii :

plutesc prin raiul fără interstiţii

surâd – din lume duşi – ieşiţi din spaţii…

 

sus – pe Copou – e pururi primăvară

nicio fărâmă de-ntuneric se strecoară :

doar umbrele celor ce ştiu că n-or să moară

şi-o boare de Sfânt Duh – din cer pogoară…

 

şoptesc copacii – înţelepţi – versete

dar tinerii îndrăgostiţi ştiu altă limbă

cari – cu săruturi – ne-ncetat se schimbă…

 

…stau şi privesc : „îmbătrânişi – Poete…”…

…nu poţi îmbătrâni în Paradis :

dau filele zăbavnic : câtă lumină-n scris !

 

…ca un proroc localnic – văd visul după vis…

***

 

DE ZIUA TA

                                          soţiei mele iubite, ELENA – 21 Mai 2019

 

în calendar nu-i – azi – Dumìnică

tu – Lebădă-ntre aştri – tu – Liră Imnică

dar suferit-ai vieţi prea multe – deci : SĂ FIE!

…să fie Sărbătoare şi Făclie !

 

tot ce iubeşti – vină-n dumbrăvi – acum – Alai !

Copacii  –  Liliacul – să-nflorească :

fii binecuvântată-n Pământescul Rai

MunţiOameni şi Jivine : toţi sărbătorească !

 

e-o zi în an când ceru-i mai înalt

şi când ţi-s CandelabreRazele de Soare

tu eşti Făclie[1]Sfântă Stea iscată-n Mare

 

şi tot ce vine către tine-i Cânt de Psalt

…fii fericită-n Sănătatea Învierii

fii luminoasă – chiar şi-n Pragul Serii…!

***

 

O – LUME-AIURITĂ !

 

inorogul plouă

luna stă să ouă

măscărici de rouă…

trandafirii se bătură

şi-au plecat într-o trăsură

 

munţii am bifat

contabil-argat…

rugi se strecurară

în biserica de ceară :

Crinul stă – iar – să răsară

 

Crist

Sublimul Colecist

de Tămâie-Ametist

învie suflet de şist :

de-aia-i Cosmicul Artist !

 

vagabonzii regi

magi – trufaşii blegi

se mănâncă-ntregi :

la priveghi de stele

veniţi cu gamele !

 

crimă în salată

o balenă beată

sânge şi răcori

menestreli în nori

 

păstori turnători

cununaţi cu flori

înfulecă ciori :

nu se mai iubeşte

decât în poveste…

 

o amigdalită

fierbe viermi pe plită

iar privighetoarea

strică sărbătoarea :

varsă-n mare – sarea..

 

…mă veţi viziona

pe solz de sardea :

Cartea-Validè

e creier-panè…

…şi-alte boacăne…

 

peştii răzgâiaţi

scuipă elefanţi

molusca minoră

deveni sonoră

flască auroră…

 

…loc de baştină

loc de Mlaştină

pe coclauri sterpi

înfloriţi cu Şerpi :

Prinţii Spinilor

Fùrii Stelelor…

 

strămoşi şi voievozi

au răzbit irozi

şi toţi au plecat

după Cerb Rotat

spre ceresc Palat…

 

…o – lume-aiurită !

demenţă-aurită…

lună cufurită

şi neisprăvită

de tot îmbeznită :

nu vezi Crizantema

nu simţi Anatèma…

 

…refuz să mai scriu

pe nisip pustiu

Foi de Copârşeu :

Măgarul – din Leu…

 

…aştept Foc

aştept Loc

pentru Scoc

pentru Proră

(…Sfântă Floră…)

pentru Steaua-Soră

pentru Vulturii Pribegi

să se-aşeze-n Crengi

Autentici Regi…

 

…pân-atunci

te usuci

te aburci

pân’ la Stânca de Lumină

s-o înveţi Slova Senină

Slovă : Plodul de Hermină…

***

 

RĂMAS BUN                   

 

am plecat :

oameni şi dumnezei – să vă ia

dracul – pe toţi

deopotrivă !

 

…acum – chiar de n-o fi nici ea

bună (şi n-o merge

strună!) – am – totuşi – ALTĂ

locomotivă…

***

 

TERATOLOGIE

 

broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună

templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună

aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea

un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una

 

crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie

căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie

Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria

faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa…

 

nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili

pui – la un cazan de smoală – Paiaţa  – plus trei edili :

e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc

 

e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc…

…eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc…

 

…uimitoare e iubirea : când îi tragi două la ceafă

dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!

***

 

LEAGĂNĂ-TE – LUNTRE SCUNDĂ – PRINTRE CERURI

 

leagănă-te – luntre-ngustă – printre ceruri

fii urmaşa Păsării-ngheţate-n geruri…

hai – străbate-apoteozele de flori

smulge-mă din lut : voi naviga prin nori…

 

arăta-se-va Zenitul de Comori

oşti de-arhangheli mă-nsoţiră până-n zori :

leagănă-te – luntre-ngustă – şi mă lasă

la picior de Munte Vrednic – pe mătasă…

 

dispărut-au cobitorii – sus – în Lojă

vor rămâne Sceptre – şi Porunci – şi Roză…

spada mea voi fulgera-o-n toi de umbre

 

îşi iau zborul – tot spre bezne – cioare sumbre…

…la mijloc de Horă Vie  – Voievodală

Bradul-Crist e Poartă – şi e Şcoală…

***

DEMENTĂ SCULPTURĂ

 

acum

părul tău iese din

gură :

dementă

sculptură

cu umplutură

***

 

DIN CADOURI SE MOARE

 

din cadouri se

moare : îmi strănută – în

faţă – o

gigantică boare

***

 

BULĂ DE RAI

 

bulă de rai – scrisă pe

Nai

 

negustorii de

piane – precum şi

negustorii de

sfade ca

hrane – şi-au întrerupt

antrenamentul cu

purici :

pe pasarelă – au înnebunit

comete şi

muzici

 

se lansează – imediat

intestine

serpentine – pe

cerul tău iscat de

tine – cea aflată în

coproducţie cu

descuamate

albine

***

 

BOLI RIVERANE

 

macrouri marocane – lansez din

sarbacane

 

boli riverane

alint de

tavane

 

bărzoi de

durere – zboară peste

fiere

 

alunecă alintul – ucide – peste

lintea mea din

blide

 

binele-l faci

sorilor săraci : chelălăind îi

auzi – pe nebuni – pe

regi  – şi pe

surzii străbuni

 

asteroizii – ne-mblânziţi

îţi rânjesc – scoţând capul din

propriile-ţi

vintre – aducători

aminte

fierbinte – ba chiar

arzători şi

rânjitor-cruzi

 

…ling leşin

odor de-asin…

***

 

AM DETONAT O VEŞNICIE

 

am detonat o veşnicie

deci – mă-nchid în

magazie

 

ramură de

sfeşnic – vecernii de

lut – scut – pentr-un

dumnezeu slut

 

…nu : mut…

 

sfinte crizanteme

la mine-n izmene

 

Astaroth

o ia la

bot – Azazel

o ia la

fel – înafară de-un

gazel – cântărind cât un

căţel…

***

 

LUME DEPLINĂ…

 

licărul de liră

plânge şi

transpiră :

dumnezeu de

cauciuc – fără roţi – fără

muştiuc…

 

clironomii de

cler – umplute cu

piper : gol de

varză – plin de

barză : vin păduchii să ne

piarză

 

copiii să depene

inimile ţepene…

***

 

PLOI  RÂNCEDE

 

ploi râncede tot bâlbâie pământul

cu ploi de sânge îi răspunde gândul

s-au cocoţat pe Stâlpul Morţii o Pasăre şi-un Nume

iar Clopotul se-nverşunează  – acolo – -n fund de lume

 

mai vin – din când în când – pe râu în jos

unelte-a lui Manole – Sfântul Cavernos

meşterii se târăsc – noroiul îi înghite

iar Negru Vodă se îmbată şi sughite…

 

…o  –  nu-i Sfârşitul – doar amestecătură

de Frunză Alburie – cu Lamură de Zgură

ridicole mâzgâlituri de Floare

 

cu un Hopa-Mitică – numit „Soare”…

…degeaba te tot zgâlţâi în mormânt

Cenzura Presei Morţii striveşte-orice Cuvânt…

***                          

 

ÎN LUMEA BUNĂ

 

damă c-un

dam – ambii cu

păr în formă de

salam : nu am decât să mai privesc pe

geam – să văd cum trece-o

Codobatură-Contesă : nonconformist

cuplată cu un

Gunoier : cel care are doar o

tresă

 

…în minţi de criminali ciripesc

chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai

lipsuri

***

 

MATROZII  SE SFINŢESC CU FIECARE PORT

 

Matrozii  se sfinţesc cu fiecare Port

căci fiecare Port e cu o Mare mai înalt

iar cerul nu e boltă – nu e cort :

e Înşeptitul Voal – tot mai învoalt…

 

…pe jos – reptilele se-nghit – cu reciprocitate

iar Vântul Veninos pătrunde-n toate

pe jos e Mlaştina : Matrozii s-au trezit

Agheasma din Corăbii le-a dat Rit !

 

nu e o bătălie între Jos şi Sus :

e hotărârea Răstignirii lui Iisus

ca-mbrăţişare pentru Stele – Munţi şi Oameni…

 

…când te opreşti din vis – cu-o Luntre sameni…

…voi – Haită – nu viermuiţi şi nu huliţi :

ci – trişti – priviţi Minunea-n care vă chirciţi…

***

 

VIN DE DEPARTE – DE FOARTE DEPARTE

 

vin de departe – de foarte departe

nu-s învăţat să leg lucruri – aici :

toate rămân dezmembrate – în Carte

eu – primul – mă strâng : un arici

 

nu mă-nvăţa – o – străine – limba iubirii

nu vreau să mă-ncurc în capriciile firii

rămân orb – şi sărac – trist – vag şi prost :

numai aşa port – aici – absurdă – nădejdea-ntr-un rost…

 

citeşte-mă – citeşte-mă – slovă cu slovă

şi vei afla că n-am pupă – nici provă…

sunt un flutur nebun şi iscat dintr-un vierme

fără să ştiu că-a fi vierme… – …aici şi aiurea… – ……sunt lucruri eterne…

 

…nu-ţi bate capul cu mine : curând – voi pleca

revoltat de o lume „a mea” – şi „a ta”…

…morţii cleioşi chiar – în şiruri – încep pe mine-a urca….

*

…atâtea lumi – şi doar sărăcie de rosturi :

Cristul şi-alege – oriunde – mereu – alte posturi…

*

…ascult tot (…chiar mai mult…) – dar nimic nu aud :

mi-am ales – dintre toţi – Dumnezeu mut şi crud…

***

          

…TOT MAI CINSTIT E SOMNUL – DECÂT GÂNDUL     

 

…tot mai cinstit e Somnul – decât Gândul :

într-unul te scufunzi ca şi în Moarte

şi nu poţi vinovat să fii – măcar cu rândul !… –

…cel’alt : Izvorul de-Amăgiri – nu încă Fapte…

 

Gândul – trândav – şopteşte-ţi să te sinucizi

Somnul nu-ţi are grija – în bezne te doboară :

terorizat  şi-orbit – deci – alegi între Atrizi…

…nici nu bagi seamă Noaptea cum – parşiv – scoboară…

 

…de ce n-ai aripi – pe o rază-sfoară

să te înalţi deasupra Loteriei : „Legământul”…?

…Zeii Plictisului – în cer – joacă la zaruri – într-o doară :

 

nici capul nu îi doare că e loc – Pământul

unde se-ncaier’ Criminalii – Vântul şi Cuvântul…

… momâie nevricoasă – nu eşti decât o Umbră

 

în plină criză de-nţelepciune vizionară – sumbră…

***

 

 

DA – SUNT DEASUPRA DE TOT CE MINTE – AMĂGEŞTE ŞI UCIDE

 

Motto :

             prostul – prostul :

             nu ştie nici ce-i Rostul !

 

da – sunt deasupra de tot ce minte – amăgeşte şi ucide :

nemuritor – cum zeii cei ieşiţi din crisalide

şi vizionar dement – în lumi fără planete

fără de gânduri – visuri… : făr’ de marionete !

 

însemn ce vreau – cât vreau – păşind pe capete divine :

să îndrăznească dumnezeii să suspine

după perechea lor – burlescă – de patine :

…că „li s-a luat tot Monopolul Hotărârii şi Normării

Imaginării în Porunci” –  tradus :  Destrăbălării !

 

…sunt Vultur – sunt Ocean – sunt Vântul Nemuririi

o – sunt deasupra de lumi – strivind orice-omenire

şi pe oricine refuză Creaţia-Mi s-admire ! :

 

sunt Dumnezeul meu – dement – şi singur şi absurd :

sunt Tatăl Sorţii – Mumă Nesfârşirii…!

…la orice comentariu – rămân solemn şi…surd !

 

…deci – recunoaşteţi : sunt un Model de Dumnezeu al Firii!…

***

 

                         Adrian Botez

 

 [1] ELENA – Străvechiul nume HELÉNE este explicat, de unii, prin gr. HELÁNE (“TORŢĂ”, “FĂCLIE”, dar şi „FOC SACRU”, la sărbătorile numite HELENÈIA, dedicate zeiţei Artemis), iar de alţii, prin gr. HÉLE (“lumină arzătoare a soarelui”), cu presupunerea că HELENA ar fi fost o străveche divinitate indo-europeană, a luminii solare.

 

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii