Adrian BOTEZ: Matrozi Sublimii (poeme)

31 Jul 2019 by admin, Comments Off on Adrian BOTEZ: Matrozi Sublimii (poeme)

 

MATROZI SUBLIMII

 

scăpaţi din Naufragiul unei lumi

Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi

ne luminează Calea către Noul Luni

şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi…

 

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii

Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii

şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii

sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

 

din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina

din Port în Port – topesc păcatul – vina :

da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii

 

adaugă Cărţii – fulgere-pasagii…

n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării

s-o înălţaţi – cumpliţi : Mântuitorii Mării…

***

 

ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ

 

…în locul din pădurea-ntunecoasă

fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă

cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna

purtând pe capete – împărătesc – Cununa !

 

ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece

apoi răpească-l în adâncuri – în Palate

mistic ştiută – colo – -i a-Ondinelor Cetate :

măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece…

 

…vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?

să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?

n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă…

 

nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă…

…pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu –  Minunea :

Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !

***

 

 

TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU

 

…tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu

visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu

să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi

căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi…

 

nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi

cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi

eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea

din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !

 

pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei

s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei…

eu – biet Scripcar  – cel dăruit pe la ospeţe

 

eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe…

…de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput

făcând – el singur – bine –  cât Zeii n-au văzut !

***

 

ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC

 

… ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec

vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost’ Pântec !

leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire

eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !

nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul

ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :

Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire

Patul – egal fi-va – pentru-Erou şi Mire

Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist ‘Nviatul…

 

…ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :

Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt

iar deasupra Mării – negre s-or ivi – Corăbii grele

 

căci deasupra de ostroave vor ploua – iar  – Stele…

…ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ

nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt…

***

 

FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME – FACEŢI  S-ARDĂ HORA

 

faceţi – în această lume – faceţi s-ardă Hora

altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !

nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge

nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge

 

cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii…

…de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?

veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :

porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare…

 

Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec

ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec

nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte

ci încinge Gând  – Rostire – spre Steaua Fierbinte!

vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine

 

chiar dacă – în Tălpi Bizare – bâzâie Albine…

…nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :

în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”

***

 

GRĂDINĂ ŞI MARE

 

tăcute – Florile Grădinii senin visează :

de-i arşiţă sau rouă – nu contează…

…seară se lasă – zorii-s oratòrii :

Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii…

 

Grădina-Mânăstire priveghează

Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează…

…văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :

Ritm fascinant de Unde…  – …sileşte-te să taci…

 

Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar

unde  oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :

traducerea din Limbi de Trandafiri

 

schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi…

…deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii

Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (…ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)…

***

 

SLĂVIŢI COPACII

 

slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare

de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare…

Pădurea cântă Cântec Vechi – dar – totul – e bizar

când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !

 

Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele

vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele…

Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul

Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul…

 

Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească

Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească…

e Noapte  – dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă

 

şi-au înălţat Vele-n Pădure  : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă…!

…”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :

le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche…

***

 

RENAŞTERE

 

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea

dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea…

nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane

nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

 

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii

chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii…

sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege

pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege…

 

…cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină

am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :

Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri

 

printre gene – ca o ceaţă – -mi regăsesc nădufuri…

…iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme

i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme…

***

 

APOGEUL ÎNJOSIRII

 

…Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit

când mă suiam pe tron – diriguind popoare…

…a fost în veacuri ‘nalte – dar sunt – deja – un Mit :

rana din frunte – tot mai des – mă doare…

 

…am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri

am îngropat în mine albe neamuri – continente…

…astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri

Poveştile Titanilor (…pigmeii zic că-s doar…impertinente!)

 

…să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic

să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic…

viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

 

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic

zguduitor de nu eşti  – între maţe –  Prinţ-Limbric –

caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri…

***

 

ROSTUL MATROZILOR MISTICI

 

Catarge vin – Catarge pleacă –

Oceanu-i înclinat – oleacă…

…şi câţi  gândesc la Suflet de Matrozi ?

câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?

 

şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm

ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :

ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm

celor ce frică n-au ! – …hmmm…poate – doar de Ţărm…

***

 

PORTUL INIŢIATIC

 

un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută

şi speră într-o vastă ocrotire…

un Port e-uitarea lumii de-amintire…

…poate Corăbii – astăzi – le mai laudă…

 

într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci

deasupra-ţi zboară gravii lilieci

şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ

din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă

 

…dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul

căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar…mortul !

nu-i Naufragiu – -s de-àripi pregătiri

 

şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri…

…nu pot nici Valul şi nici – haìn  – El-Vântul

să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul…

*

…în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :

golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi…

***

 

MAREA ŞI STÂNCA

 

Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?

feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa

Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea…

fluiditatea-şi impune eleganţa…

 

Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !

Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei

şi se va căţăra – iederă-impetuoasă

impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei…!

 

Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere

Necruţătoare – încălecând pe Vrere !

Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea

 

Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !

va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !

…de ce să nu învingi – când poţi schimba

tot ce-a fost Crimă – Rău – ‘naintea ta ?

***

 

LEBĂDA-CRIST

 

solzoasele Sirene – fascinante

momesc Matrozii – pe veşnicele pante :

căci între Bărbăţie şi-Unduire

se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !

 

…ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !

ce  Armonii se iscă – dincolo de trupuri !

să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă

de Stihul ţi-e beteag –  strâmbat de …„grupuri”…

 

avem un singur Zeu : e Armonia !

luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !

zdrobim Târziul şi Monotonia

 

clădim Lumină – fără tribulaţii…

sunt infinite Lumile-Armoniei :

Lebăda-Crist – în toate – -i Duh Tăriei !

***

 

BIATA  BARCĂ – MUMA ARCĂ

 

biata  Barcă – Muma Arcă

pe  Ocean nu-i loc să-ntoarcă !

ori urmezi Matrozii – spre Tărie

ori rele te zdrobesc : o Herghelie !

 

…ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg

Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă

ce va deschide lumile mai larg

sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă…

 

zbura-vor Păsări – ca alternative

(…la tot atâtea scopuri şi motive…)

la Miezul Libertăţii şi-Armoniei…

lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !

 

şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă

şi veţi afla : Hristos e orişiunde :

în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!

Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !

***

 

EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE

 

vei pleca de undeva – spre a ajunge

altundeva : niciunde – nicio scofală  – de pielea ta…

numără Corăbiile – din zece în zece

şi – poate – -ţi va trece pofta de-a tot petrece

 

aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura

pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura…

nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :

altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile…permise…

 

oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput

oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :

sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează

 

şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ

…existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :

pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere…

***

 

 

PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI    

 

pune Şaua pe Calul Soarelui :

vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi…

înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :

n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi…

 

e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu

un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu…

varsă Var Nestins – peste întreg Pământul

şi lasă-l să-l împrăştie  – pe-ndelete – Vântul…

 

noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare

de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare…

…între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :

 

amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare…

…”bagă viteză – Solarule –  vreau să ies  – din orice-ntrebare :

mi-e mai bine-ntre lumi – decât… în fiecare…!”

***

 

ÎNVĂŢĂTURĂ

 

Naufragiul e cea mai înţeleaptă

Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă

nu ţi s-ar întâmpla – necesar – şi

legic – şi

peste

 

Naufragiile sunt aşezate – în

viaţă – strategic şi-n

şir – precum nişte

Candele-Aprinse  – cu Mir – care te-ndeamnă la

Meditaţie – la

Rugă – şi la-a

Alege – mai cu băgare de

seamă – cu mult mai

statornice fantome – cuprinse de

Lege

 

Naufragiile sunt leacuri – nu

fleacuri – pentru Trezirea Dârzeniei – a

Luminii – a Scârbei de

Furişat – deci a

Omului Adevărat

 

…cine a suportat un

Naufragiu – le va putea suporta pe

toate : cine s-a deşteptat – prin

Naufragiu – numai acela va

răzbi între Zei – ieşind

definitiv – dintre

Şerpi – Şacali – Tigri şi

Lei

***

 

BINECUVÂNTATĂ  –  PATRIA MEA

 

binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor

binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor

a tuturor Florilor – a Zborurilor slobode – ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :

Sfânt – Pământul Tău – duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului

Grădinile cântă-ngereşte : de fapt – sunt (umflate de Vântul Matrozilor) –  Harfele Ramului

în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă – în toate zilelele Anului

 

venim – în genunchi – către Mândra Crăiasă :

tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă…

iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu :  mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat…?!

…ştergem din hronici şi halimale-nvechite – -insipide-Epopei – şi

TRĂIM – făr’ de boală a  Cărţii…Poveştii :  PĂSTORII MALULUI  DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI…TUSTREI !

 

…stângaci – uituci – oleacă laşi – noi – de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm

de la Strămoşi  –  Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea

am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea…

de la Strămoşi – iară – vom cere Peceţi de-Mpăraţi

şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi –  Fraţi

 

…da – popoare toate – cândva – în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză

vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză…

 

…prin bezne – vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)

după Scăpare – după Mântuire – după Candelă-de-Zi :

da – numai la noi  afla-vor – iarăşi –  popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi

dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt – le vom părtăşi :

 

Văpaie şi Sfinţită Urnă ! – …mistic – prin Ele – Timpii nu vor mai porni…n-or mai tropăi…!

…şi  – frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh  vor primi –  de la Patria mea

la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina…!

*

…Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni

să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi…

***

 

DECĂDEREA LEGICĂ (după un vechi cântec breton)

 

o – voi – nevolnici Cavaleri

parc-ar fi azi – parc-a fost ieri…

…am ocrotit mii de Prinţese

Truveri cântau Cântece-alese

la-ospeţe – cu Pocale Drese…

 

…piraţii – azi – dau foc la Coastă…

 

iar noi – îmbătrâniţi meschin

uitat-am să ne-mpotrivim…

 

în flăcări – părăsim Panaşe

uităm Domniţele gingaşe…

ne poticnim de-orice Cuvânt

pe sus ne-a luat chiar primul Vânt…

 

Blazon ne-a mai rămas un Cânt…

şi Crist – Lumina din Mormânt…!

 

…plebèi – cu mintea-n Roata Morii :

cojiţi  – nedrept – Toiul Culorii !

…întineriţi fostele Glorii !

să se arate-Alt Cavaler

tânăr – păstrând acel Sublim Mâner

ce ne-a făcut veste-n fruntarii

şi ne-au cântat Fapta – Scripcarii !

 

…poate veţi fi şi-alţi Cavaleri

dar n-aud Cântul de Truveri

domniţe nu-şi flutur’ Batiste

ba – sunt atât…atât de triste…!

 

…de ce nu ţineţi – în Memorii

trecute zile – cu-albe-armòrii ?

 

Blazoanele ne fulgerau

salvam Domniţe ce ţipau

în Crunte Mâini de Mercenari :

mestecături de Măcelari !

…pe toţi i-am fost tăiat în Săbii :

eram Matrozii din Corăbii…

 

…faptele noastre se scriau

sfioşi – ochii plebèi s-plecau :

Minunile nu conteneau…

 

…de  (iar) s-or ivi Cavaleri

cutezători – uimind Truveri –

m-aş bucura… – …dar ştiţi de una :

nu veţi rămâne-aşa – într-una :

 

voi – Tineri Veşnici n-oţi rămâne :

veţi decădea – cu fiece „mâne”

şi alte plebi or să hulească

Făptura voastră-Mpărătească…

…dar ruinată şi grotească… !

***

 

REFLECŢII  PENTRU  DUH

 

cad  frunze-n Lac – cu resemnare

dar văd şi furioasa Mare :

Nostalgicii – şi Fraţi-Rebelii

toţi – înfruntând Spaime – puzderii

toţi – duşi de-acelaşi Vânt

pe-acest grăunte de Pământ…

 

e Armonie spre Sfârşit – sunt Răzvrătiri de Început

până la urmă – Spade Scut

se-armonizează-n Cosmic Cânt :

senin – dar – în adânc – arzând

 

Patima e-nceputul Vieţii

Înţelepciuni – Miez Bătrâneţii :

atâtea Firi sfios tânjesc

atâtea Fapte se-mplinesc

dar e o singură Cetate

având – în Toiul ei – de toate…

 

unii visează – alţii fac

te-ntrebi : unde sunt – oare – cei ce tac ?

 

te-ntrebi : la mijloc – unde-i Terezìa

Divin Cântar – Albă Magia ?

 

a face” : nu – pururi – înseamnează „bine” – iar „a visa”… :

eu ştiu…?  – …poate n-ajuţi pe nime…

 

o – Terezìa nu-i aici :

e-n straşnice Furtuni-Furnici…

 

…numai la Crist o vei afla…

dar – şi la El : doar când a vrea…

 

degeaba-ntreb un Inorog – ce tocmai intră în Poveste :

el ştie tot atât – cât  – pe Pământ – se mai bârfeşte :

Religii – Erezii – Sfinţi – Demoni – şi tot ce-i în Duh – greu

nu-aici se hotărăsc – ci-n Mintea Lui Crist-Zeu…

 

Duhul plecat va şti  – de tot bine şi  clar

nu ce se scrie-n orice calendar

ci câte Puteri-Mume-ai strâns – colea – sub cel Pieptar

cât Merit  – în frământarea oarbă-a Vieţii – ţi-ai agonisit…

 

…cum şi pe unde tu-i intra-n Argint

AŞA  – şi-ACOLO – în „lumea-aceea” – tu vei fi primit…

***

 

SFAT DAT OMULUI

 

nu vei fi iertat – omule

oricâţi avocaţi ţi-ai

tocmi – aici – pe

Pământ – şi oricâţi

dumnezei ar fojgăi – prin

cer

 

orice Respiraţie a ta e o

Crimă – orice

Defecare a ta e o

Blasfemie – orice

Durere a ta este

o Gravă Insultă  – la

adresa Întregului

Cosmos

 

încearcă să nu te mai

arăţi – nici

Regnului Oamenilor – nici

Regnurilor Zeilor – şi întreabă – din

Regn de Zeu – în

Regn de Om – şi din

Regn de Om  – în

Regn de Zeu : unde este

Neantul…Supleantul…

 

…de fapt – fă

altceva – mult mai

sigur – ca sorţi de

reuşită-n ispită  – şi

scăpare de însăşi

noţiunea  – schiloadă şi

Hâdă Omidă : noţiunea de

Om” : cheamă – în

taină – la tine – doar

Matrozi-Marangozii : sunt singurii care

vor îndrăzni – vreodată – să

călăuzească – pe

cineva – înafara

LATRINEI  FIINŢEI – ori

Nefiinţei… !

…dar – pretutindeni şi-oricând : tot în Ocolul

Umilinţei

***

 

LASĂ-AROGANŢA – UŞI DE SPÂNZURAŢI

 

lasă-aroganţa – uşi de spânzuraţi !

piept lângă piept : o Inimă – de fraţi !

e-o luptă grea şi lungă – generaţii

coboară în mormânt – Matrozi Curaţii !

 

din Naufragiu-n Naufragiu – spre Înţelepciune

şi spre Putere Bună : schimbi lumea-n Rugăciune !

Crist dacă e cu noi – vedem Lumina :

şi Ceruri – şi Pământ – şi Cânt : totuna!

 

fii credincios – loial : Ram faţă de Copac !

să nu fii – niciodată – Măcelar lui „FAC”!

senin şi iubitor – înfruntă Mişelia

chiar de stârni-vei – în Munţi – iar – Vijelia !

tu contra lumii-ntregi ! – ucide Crima

 

măcar ‘naint’ de moarte – s-aflăm Rima !

…nu vă minţiţi pe voi – Oceanu-i Tată

şi nu vă va ierta înşelăciunea – niciodată !

***

 

 

ICOANA DIN ODAIE

 

o singură  –  -enigmatică Icoană

stă pe pereţii din odaia mea

(…cel’lalte-or fi fugit de mult – ca de ispita grea…) :

când o privesc – nu ştiu : s-o iau la goană

sau – în genunchi să cad – ca-ntr-o biserică de nea ?

 

…stă – se-uită fix la mine – şi dă din cap :

atunci ştiu sigur : nu e bine ! – …iau treaba de-o-arìpă

şi…nu aşa…ci-n disperări şi-n pripă :

o duc la cel’lalt capăt – aşa cum niciodată-n viaţa-mi – de mine şi de Duhul meu – nu am făcut risipă…

…altfel – ştiu bine : linişte-n suflet n-oi avea

nimic din mine nu se va clădi ori înălţa…

 

…şi nu ştiu despre ea decât că mustră…

nu luminează – nu-i pe post de lustră

dar ştiu : de n-o păstrez – Nenorocirea

tentaculele prelungi-va-şi dincolo de Firea…

 

e-un Chip de-Ncrâncenată Vâlvă – ori de Mumă :

nu mi-a cântat nicicând  – cu-ngăduinţă – -n strună…

iar când am vrut – tembel – s-o iau în râs

 

în jurul Gâtului  – de-un Şarpe am fost strâns…

…nu te minţi – neghioabă Formă de Tâmpire :

vomită-te – să te-ùşuri – că-i mai bine…

*

e bine pentru omenire – dar

şi pentru tine…

să chemi – mereu – Matrozii – ca să i se-nchine

dar şi pentru ca   – de-i fi fără putere – să repicteze-Icoana  – -n fine !

 

…şi să nu uiţi a şterge praful ! – Ochii-Icoanei  – mereu arzând – să-i vezi :

numai aşa-ţi va sta-n echilibru – TRIADA : Minte-Suflet-Duh

în Mijloc-deSenin-Ocean –  nu-n Putregai de Stuh

***

 

DORINŢĂ DE PURITATE

 

grădini lehuze – aşteptând sorocul

văzduhul să vădească-n ele Fructul :

în stele-şi osteniră Sorţii – jocul

Ondine-au reparat – azi – apeductul…

 

e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană

iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :

e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii

Ospăţ de Vară… – …vin – deja – Corăbii…

 

anahoreţii – scuturaţi de luturi

privesc – scârbiţi – vomele grele-a’ humei…

…spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi

 

au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei…

…nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare  :

va ninge Timpul-Fără-Lupanare…

***

 

VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

 

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii

ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :

astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ

filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt…

 

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita

neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita…

seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :

Corăbiile-Harfe Îl caut’ pe Dumnezeu…

 

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt

veghează îngereşte – în cer şi pre pământ…

e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

 

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros…

…Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :

Ne-nduplecaţii – -s gata de Fulger-Jurământ!

***

 

TERATOLOGIE

 

broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună

templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună

aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea

un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una

 

crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie

căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie

Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria

faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa…

 

nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili

pui – la un cazan de smoală – Paiaţa  – plus trei edili :

e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc

e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc…

…eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc…

 

…uimitoare e Iubirea : când îi tragi două la ceafă

dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!

***

DEMENTĂ SCULPTURĂ

 

acum

părul tău iese din

gură :

dementă

sculptură – cu umplutură

de zgură

***

 

DIN CADOURI SE MOARE

 

din cadouri se

moare  – când – foc de curios – le desfaci sub

Soare – iar nu sub

Lună : îmi strănută – străbună – în

faţă – o Gigantică –

-nnegurată Boare

***

 

SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

 

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta

oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu

totul înafara şi împotriva

Voinţei Tale – un Rai : şi-ai

Implantat – în el

Iadul-Darabană :

Specia

Umană

***

 

 

DUMINICĂ – ÎN FAŢA BLOCULUI

 

zuruie – dinspre toate zările

blocului – zaruri de table – şi

în acelaşi timp (eficient

combinat : femei cu

bărbat) – discuţii – savante

vorbării nesfârşite – despre

gunoiul din faţa blocului – despre

câinii de companie (…cât „fac” în

cutie – cât în

sufragerie  – şi

cât în iarba de-afară…) – şi despre

plozii lor proprii (…se pare – umani…) – şi despre

cei ai vecinilor – despre

modalităţi noi de-a umfla

botul nevestelor – cât şi despre

subtile procedee de a-ţi bate bărbatul – când

e făcut…”turtă”… – cât şi despre

noi reţete – de

prăjituri – sau (după caz) de

sinucidere

 

asta înseamnă a-ţi petrece o

după-amiază

plină – perfect relaxantă – înseamnă a-ţi petrece o

zi de duminică – fără

sentimentul c-ai fi pierdut-o

de pomană

***

 

ÎN LUMEA BUNĂ

 

damă c-un

dam – ambii cu

păr în formă de

salam : nu am decât să mai privesc pe

geam – să văd cum trece-o

Codobatură-Contesă : nonconformist (şi

fără caracter !) – cuplată cu un

Gunoier : cel care are doar o

tresă-n lesă

 

…în minţi de criminali ciripesc

chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai

lipsuri

***

 

PRESCRIPŢII  MEDICALE

 

majoritatea bolilor

lemnoase – trebuie tratate cu

piroane antipiretice (a se vedea

clasicul caz – profund

patologic : HRISTOS)

 

nu există

restricţii (la

piroane – fireşte!)

 

posologie (sau

mod de dozare şi

întrebuinţare) : câte patru (hai – fie

cinci!) piroane – de fiecare

Golgotă

 

dacă nu se obţin rezultatele

scontate (sau

se manifestă reacţii

adverse – faţă de

ordinul de execuţie) – adresaţi-vă

medicilor curanţi : Caiafas şi

Ana

 

în lipsa lor – puteţi să

recurgeţi şi la serviciile şi sfaturile

duioase – ale doctorului

Iuda

 

…raportaţi – în timp

util – TOTUL !

***

 

IDEALISTUL

 

se şterge cu prosopul pe

dinţi – îşi dă cu spray contra

muştelor – pe intestine – iar pe

creier (cu delicateţe

infinită !) – îşi întinde conţinutul unui întreg

borcan cu muştar

 

în felul acesta – el doreşte să

schimbe câteva sute de

guverne – şi

câteva milioane de

destine năpăstuite – plus că obţine o

igienizare ideală a

muşuroaielor cu lunatici

filiformi

filfizoni – rezidenţi – de

multe ere – pe

Lună – …fără să spună…

***

 

MACHO SCREMUT

 

o-ntreagă epopee se consumă

când socoteşte cu creionu-o sumă :

câte femei el – „viril macho” – a sedus

câte femei pe el de nas l-au prins şi…”dus”…

 

…e-atâta linişte pe cheiuri

atâta-ispită a noi spray-uri

încât comunitarul câine care trece

devine-„ebrietar” – de nota ZECE !

 

căutaţi în cronice bătrân-astrale – chibzuite

detalii despre vagi vieţi – (cher)chelite – risipite :

cu norul de lăcuste-lei şi bi-anuale

 

emasculările devin – halucinant – dureri de şale…

s-au tot scremut Mascùlii – pe planetă :

dar Faima lor e-o…Roşie Trotinetă !

***

 

CÂND VEZI UNUL MAI PRICĂJIT ŞI MAI CUMPLIT BUMBĂCIT

 

când vezi unul mai pricăjit şi mai cumplit bumbăcit

îi arzi – şi Tu – una zdravănă – să-l faci de tot fericit…

n-ai fair-play nici cât un gândac de bălegar

dar Te dai mare şi tare – la cântar…

 

cine Ţi-a făcut educaţia – Doamne ?

eşti – cumva – de la casa de orfani ?

au trecut atâtea nostalgice – îndelungi toamne

şi  –  prin ceruri – toţi s-au făcut – din golani – mai golani !

 

în tăria văzduhului – e o întrecere socialistă :

cei mai măgari sunt trecuţi în frunte de listă

şi lăudaţi – de Marele Patron de Beton…

 

eu L-aş lua – oleacă – de guler – şi L-aş întreba : „ce facimăi, musiu…?!”

dar începe să-mi fie scârbă de toată această tarabă cerească : ptiu !

 

…de „crezut” – n-am cum să nu „cred” – că doar El – şi nu altul – de zor – mă cotonogeşte

dar – vorba aia – la aşa lipsă de obraz… – …mă rog…să mă prefac că nu mă priveşte…

***

 

PROSTIA COSMICĂ

 

viermele vrea să fie

stea – steaua ar vrea să fie

greiere – greierele ar vrea să fie

muscă – musca ar vrea să fie

om : dar cineva râde de toţi – la

chestia asta – ca un

spiriduş – în hohote de

neoprit :

MICROBUL – nici cât un

atom – prizărit…

***

 

ÎNCĂPĂŢÂNARE LINGVISTICĂ

 

„-…şi dacă nu-njur – ce

face El ? – mă face

sfânt – mă bagă-n

rai – să stau

degeaba ?

care-i treaba ?

 

„-nu ştiu – dar dacă-njuri pe

Gură – ţi se umflă

amigdalele – şi

corzile vocale – şi…

faci cancer – la gât : devii – tot

un rât…”

 

„-şi-atunci – tu zici să-njur

pe…pe partea…

ailaltă…opusă…ăăăă… ???!!!

 

„-nu – nu – nu – pentru că

şi cancerul anal şi

rectal  – sunt

tot aşa de

rele…”

 

„-ei – apoi – dacă

nici aşa  – şi

nici aşa – atunci rămâne

cum ne-am înţeles – …’tu-i!

***

 

POTENŢIALĂ PETIŢIE CĂTRE DUMNEZEU

 

e-atâta zgomot şi

gălăgie – pe lumea asta – încât

am surzit

 

de când am surzit – mă simt ca un înger – sau ca un

schivnic erudit

 

nu ştiu cum o fi cu

surzenia mea – în

celelalte lumi – viitoare – dar

dacă nu se încetează – nici acolo – cu

zarva – şi mi se ia şi dreptul la

surzenie – eu îmi dau

demisia : mă duc cu petiţie la Însuşi

 

Dumnezeu – şi precum cetăţenii de

grădiniţă – „mă cer

afară…”

…afară din

Creaţie – se-nţelege…

***

 

COMPLOT LINGVISTIC

 

nu pune mâna !” – …dar

ce să pun : splina ?

 

vorbirea şi

generozitatea umană – seamănă cu acea

Cunună de Spini – a

Hritosului – de pe

Cruce : unii zic că-i mijloc de

barbară turtùră – alţii – mai buni de

gură – afirmă – entuziast – că

este

Coroana Solară a

Trandafirilor Cosmici („Floarea cu O Mie de

Petale” – …jale !)

 

stai cuminte !” – …dar

dacă „stau cuminte” – ziceţi că-s

idiot…

 

ţine-ţi mâinile            

ACASĂ !” – …dar de când arăt eu

(cu tot cu straie…)  – a

spaţiu locativ

autonom… – …a

odaie ? – Mâinile mele – sunt

dimpreună cu mine – mereu şi

pentru totdeauna – în

casa unde mă

aflu !

 

…degeaba protestaţi

voi : există un

complot lingvistic modial – cu totul

neloaial – al

iezuiţilor şi

demagogilor lumii – care

dintr-o singură şi

simplă Linie – îşi

agonisesc şi

construiesc motive – pentru

două (şi mai multe !) discursuri

consecutive – cu teme

opuse – compuse

suprapuse

induse

incluse  – totdeauna

din străinătate aduse – şi

prost traduse…

 

…ce-ar fi să

devenim şi

sinceri – brutal de

sinceri – când vorbim – când

luăm Cuvântul” (de parcă – de faţă – ar fi chiar

Făcătorul – şi

Donatorul Parashabdei Sacre !)…hmmm ? – …oasele şi

coastele rupte – în cadrul acestor

manifestări brutal-lingvistice – vi le

lipesc la loc – eu

gratis ! – …eu

Medicul Personal şi

Solar – al Lui

Dumnezeu…

 

…este că v-ar

veni mai bine – ba chiar

v-ar conveni – de

Minune ?!

***

 

PLEBEA

 

Plebea stârneşte nori de praf – prin Uraganul Gurii

e plină – doar – de-otrava grasă – a Valurilor Urii…

dar nu clinteşte o Idee – pe Cer şi pe Pământ :

e noapte – Plebea – noapte-adâncă – şi nu tresare Cânt…

 

e doar Urgie – Prăbuşire – e Viermele Gigant

goale inele ea târăşte – sfărâmă Diamant…

nu e Putere – nu-i Iubire – nu ştie nici ce-i Roua :

Plebea-i tumultul – Cer şi Mare – Vârtej-Neînţelesul Burlesco-Tragic – precum Ziua-a-Doua !

 

nu te apropia de Plebe – consumă-şi Hău şi Haos…

tu fii doar Stâlpul de Lumină – în orişicare Naos !

torentul Ei – Crima Avidă – să treacă peste case

 

tu prinde-te de Prova Navei : Nădejdea ne rămase…

…vocea Poporului nu sună – nu ESTE ! – Dumnezeu :

Cuvânt Rânduitor rosteşte – tu – Răspicatul Zeu !

***

 

EU NU MĂNÂNC DE LA STRĂINI – TOŢI STRĂINII AU OTRAVĂ

 

eu nu mănânc de la străini – toţi străinii au otravă

mai bine mor de foame : nu mă dau lor – chiar…pe tavă…

străinii-s cobre – COBRE! – oarecum şi…regale…

sunt şerpi de ai pustiei  – …situaţia-i – deci – gravă…

 

…străini buni – străini răi : fiinţele Lui nu-s egale

jivinele cosmice-au coborât doar o vale…

şi nici nu poartă – la gât – tăbliţe de-nmatriculare

pentru-a circula-n astă lume – criminală şi mare…

nu pot şti de mă urăşti – ori cine mă iubeşte

decât dacă – -uite-acum! – la gât – o tăbliţă ţi-ar creşte

 

…de-atâtea mii de ani – am devenit mai suspicioşi – ne-ncrezători :

nu toţi străinii sunt Pelerini – Călători :

cei mai mulţi poartă-n traiste – Teribilă – Crima :

 

eu de unde să-i ştiu ? –  credincioasă-i doar Rima !

…nu mai staţi  să mă convingeţi : Lumea schimbaţi !

nu-mi veniţi cu „fumata” poveste : că – toţi – am fi fraţi…

***

 

TRÂNDAVE SOIURI DE-ARĂTĂRI S-AU FOST PRĂSIT

 

trândave soiuri de-arătări s-au fost prăsit

cu gândul – toţi – la…”paradisul părăsit”…

se plictisesc şi de-a mai răsufla :

Aristocratice Scursori de Mahala !

 

livezi şi trandafiri – de-a valma – s-au pleoştit

fiind privite de publicul tâmpit…

păsări s-au prăbuşit – din zbor – înfipte-n plisc :

una cu mâzga-s : Aripi şi SacruObelisc

 

faceţi ceva cu-această fandosită Arătare

ce sforăie cumplit şi de-a-mpicioare !

aflaţi şi lenei întrebuinţare

 

în lumea predispusă pentru …guiţare !

…iar dacă nu – tocaţi – mărunt – toţi „fraţii

umpleţi – cu ei – în şiruri – chipeşi – toţi Cârnaţii !

***

 

PANORAMARE ŞI RUGĂCIUNE

 

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească…

cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi…trăiască !

cumplit deşertu’ – -i Rai – de Armonii Serene

faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene…

 

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri

(…cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în…Sculpturi !)

…cum mişc din Deget ori din Minte  – pe mine Haita sare :

să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare…

 

…ură – venin – invidie pură – perfect aristocratic

pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de MORBUL CEL SOCRATIC !

…ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

 

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !

…voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul spre Lună

la Crist – şi pentru mine  :  puneţi  o vorbă bună…!

***

 

DISCURS DESPRE DEMOCRAŢIE (fragmente)

 

…cu sos „democraţie” – crimă şi minciună

plăcinta-americană” – şi-astăzi – „merge strună”…

Cobra Regală muşcă fără saţiu

şi toate se retrag din timp – din spaţiu…

 

…senatoare – senatoare

n-ai să mai mergi pe picioare :

lumea-ailaltă

are baltă

cu-aprinsă smoală

cu moartea – boală…

 

…dar şi în lumea de-aici – din pridvor

bandiţii ştiu… – …şi mulţi chiar mor !

 

…aşa-i hotărât – în cealaltă parte

de Crist să fie totul scris în Carte :

Graşi – Viermii Trădători

ard de vii – până în zori…

…şi scuipăm cenuşa lor

(…şi pe soare – şi pe nor…)

 

…Hiene „Patrioate

nu ştiţi de Dreptate ?

Juzi surprinşi în curul gol ?

Procurori  – unşi cu…”nămol” ?

limbrici-Avocaţi – scrobiţi

flatulează-n guri şi-n dinţi

şi „scot” criminali…”cuminţi”?

 

ia luaţi mitraliere-n mână :

curăţaţi ! – …”să fie Lună”!

…zăhărelul nu mai merge

Magistraţi Fără de Lege :

Hristos cu Fulger lovì

crime de noapte – de zi…

 

n-a-ntrebat vreun Jude-„Brici

de-are drept să poarte Bici !

…unde El plesni cu Focul

pentru noi se-iscă Norocul !

***

 

IARĂ DOINA NĂCAZULUI

 

Năcazul mi-i frate bun

nu mă lasă el în drum :

 

stă – cu mine – şi în pat :

zice-mi coşmar ce-am visat…

 

stă şi la masă cu mine :

bucatele-s arse bine…

 

ştie cât mi-i de urât :

îmi pune cuţâtu-n gât…

 

…piei tu – cobe – de pe casă

piei – cenuşă – de pe masă :

 

poate o veni vo zî

când Năcazul o lipsî…

***

 

ŞARPELE DE STÂNGA – ŞARPELE DE DREAPTA

 

Şarpele de stânga – Şarpele de

dreapta – nu te lasă – Doamne fereşte – să

derapezi şi să

cazi în Rai

 

cântă-le din

Nai – dacă tot vrei să ai

Catastrofa Mult-Visată – derivaţie de

divertisment (dement…) – de la

Şoseaua – Netedă – Teribil de

Clară – Dantelată – şi

Grozav de

Lată

***

 

NOPŢI FĂRĂ SFÂRŞIT – VINOVATE ŞI GRELE

 

nopţi fără sfârşit – vinovate şi grele – şi grave

înaintează prin bezne – sfâşie ceţuri cu-etrave…

câinii-au tăcut – de groază – cutremure se ţin lanţ

e un coşmar : lumea-ntreagă-i drăcesc – orgiastic danţ…

 

nu ieşiţi din cochilii – pescarii-au cuţite şi foame

zeii dorm duşi – pân’ şi portarul lor doarme…

sânge va curge-n pocale – beregăţi se vor sătura

de băutura hidoasă : sufletul din inima mea…

 

de-ar alerga stele mai repede-n ajutor – cu o coşcovită „Poveste-Beton” :

poate-aş mai prinde-o lumânare de Viaţă… – …aşa – doar Incendiatul Carton…

…după foc – vor veni zugravii : o Nouă Lume se văruieşte…

 

pe unde noi ne-am născut – am crescut : acum – tot – năpârleşte…

cică mai sus de spălătorie – o Vamă ar fi :

culmea : eu mă nărui de rane – şi ranele tot eu voi plăti…!

***

 

ŞOMAJ APOSTOLIC

 

am fost apostol – acum sunt „pe liber

Hristos m-a-aruncat în şomaj – cum că-s „biber

că pot – adică – să-mi fac casă – familie – foc

şi pot să trăiesc şi cu alţii – senin – la un loc…

 

…instituţia şomajului pătruns-a şi-n apostolat :

nu zic – Crist e Dreptatea : pot fi – zic – şi pirat

dar eu voiam apostol – urmam Lumina-I Bună

ştiam : mi-e preajmă – să ne rugăm ‘preună…

 

acum – sunt între două lumi : cea de-apostol curat

şi cea viitoare – de angajat…”bun băiat”…

nu voi alege – mai curând voi muri :

 

numai El  mă-nţelege – …serios : curând – voi dormi…

…inutil – mor apostoli – Crist nu ia măsuri

stabilind care-i Sfântul – Martirul… : …acu-s mari călduri…

*

…mai nebuneşte omul şi când e frig în casă

d-apoi pe zăpuşeală : se saltă-n ştreang – pe masă…

***

 

ŞTIINŢA ÎNGHIŢIRII

 

înghite  – cât

trăieşti – câte                                                             

gloanţe poţi : cu restul – vei fi

executat

 

din timp în timp – vei

învia într-altă

parte – dar – principalul e

să nu uiţi – cumva – să

înghiţi

 

altfel – vei

hoinări mai mult decât e

indicaţia Medicului

Cosmic – şi – deci – vei

vedea chiar mai

multe – decât ţi-e dat – în

mod obişnuit – să

vezi (…nu trebuie – Doamne fereşte! – să

crezi…)

 

n-ar face bine nici la

retină – nici la

minte – nici măcar la

stomac : mac-mac…

***

 

NEMERNICIT DE TOANELE DIVINE

 

nemernicit de toanele divine

năpăstuit în propria-mi odaie

mai hoinăresc în jurul frunţii-mi-claie :

gânduri roiesc – ca harnice albine

 

mucegăiesc în toiuri de tăcere

nimic din ce gândesc nu trece-n vrere

se poticneşte-n hoitu-mi orice faptă

(…oricât meschină – jalnică – nedreaptă…) :

singurătatea-mi stoarce-orice putere…

 

…nimicnicia este-o floare rară :

dintre aspide – bestii – ea mă scoate-afară

şi-apoi privesc – cât vreau – bătrânii Munţi

 

ascult – cu jind : colò-mplinesc Mistice Nunţi…

…un pas peste Hotar – iar înapoi :

mintea-mi se-ntrece (…rablă…)  – cu sticleţi…piţigoi…

***

 

PROBLEMA IDENTITĂŢII

 

cine sunt

eu ? – cât voi rezista să fiu

ACEST eu – în

continuare ?

 

cine are răbdare – să mă

ţină cu această

înfăţişare ? – cine mă are pe

inventar – cu această

identitate şi

înfăţişare – şi

minte – nesiguranţă şi

exasperare ?

 

dar cine-mi va

rupe – în faţă

inventarul acesta – şi-mi va arăta

altul – de care – întâi

mă voi înspăimânta – apoi

îl voi accepta – cum îl accept şi pe

acesta de faţă – deşi asta-nseamnă

fără greş şi fără

onoare – că

un om – cu-adevărat

moare ?

 

…care dintre noi ? – cine suntem aceşti

noi” ? – câţi suntem – aceşti

noi” ? – până când răbdăm

fim – sub această

Mască – de

noi” ?– până când suntem                    

răbdaţi a fi

noi” – „noi

cu această  – teribil de

problematică – identitate şi

înfăţişare  – …anodină – fără nicio

culoare…?

 

…dar – oare

existăm – cu adevărat

noi ?  – adică : eu

tu

el

ea…: …da – cine-mi răspunde  – versat ? – e posibil

cu adevărat – să existe acest atât de

instabil – şi

crâncen dubios

gunoi : ”NOI” ?!

***

 

E ZĂPUŞEALĂ MARE

 

e zăpuşeală mare – păsările-ncearcă

de le-a rămas vreun colţ de voce – netopit…!

demoni de aer – Poate şi cu Parcă

stârnesc deliruri şi miraje – ba şi-un Mit !

 

e iadul pe pământ – florile-atârnă

şi – des – apar – pe Chip – pete de scârnă…

Satan e ghiftuit de combustibil

aşa că totu-n lumea-a devenit posibil :

 

fizice legi se tot vaporizează

iar cele de prin coduri – nu contează…

această vară schimbă Vânt şi Gânduri

 

va transforma şi Mările în…scânduri !

…e-atâta praf pe stihurile mele :

curat nu se va face nici cu cinci rindele…

***

 

TRUP ASTRAL

 

trupul meu e doar o boare

s-a iscat parfum de floare

s-a întruchipat din soare

îndemnând Arca pe mare

 

furişat din noapte-n zi

fâlfâitul lui „a fi”

furişat din zi în noapte

preschimbă Cuvânt – în Şoapte…

 

umflă aripa de vultur

înţelepţii brazi se scutur

alintă pisc ‘nalt de munte

îndârjit să fie punte…

 

zăbovesc doar la fereastră :

aştept Pasăre Măiastră !

zăbovesc şi-n Pisc de Crai :

acolo-s cuiburi de Rai !

***

 

FIE ŞI DOAR FIIND – EŞTI PĂCĂTOS

 

fie şi doar FIIND – eşti păcătos

nevrednic să-i fii frate Lui Hristos…

Duhul a prins o coajă grosolană

scârbavnică  – asemeni puroiului din rană !

 

fie şi doar FIIND – eşti păcătos

căci lepra te-a scobit până la os :

hai – rupe coaja – şi hoitu-ţi dă-l la câini

eliberează Duhul spre Trepte şi-Nălţimi !

 

atunci – abia – te vei scălda-n izvoare

şi în Lumină-ţi vei preschimba putoare

iar Duhul tău vesti-va Regele-n candoare :

 

nu va duhni a Crime – a Pulberi şi Sudoare…

…în Noul Cuib – vei ciripi-ngereşte :

Limba Tăcerii iscă Crin – şi-l creşte…

***

 

PE POLIŢA  BUNICII  ERA  O  TRESTIOARĂ

 

pe poliţa bunicii era o trestioară :

eu am schimbat-o-n Fluier şi Vioară…

nimeni nu luă în seamă cântarea mea din zori

dar mai pe seară – iată – sosiră Călători…

 

erau două lumine – cu straiul orbitor

m-au întrebat de Viersu-mi îmi este zburător…

copil fiind – eu n-am ştiut răspunde

ci am cântat din trestii : simţii că îi pătrunde

 

stihul şi cântul meu – pe Călători Desculţii…

şi din puţini şi singuri – se luminară Munţii

văpăile – din două – alcătuiră MULŢII

 

şi cum cântam pe prispă – o Stea  – în toiul Frunţii

aprinse prevestirea : nu mai stăteam în ger !

…cântul mă înălţase : vă luminam din Cer…!

***

 

LEAPĂDĂ-TE

 

leapădă-te leapădă – pe dată

de vampirul zeu ce-şi zice „Tată

căci în cer e foametea de Vineri

când – pe-ascuns – sfinţii-i mănânc’ pe tineri..

 

leapădă-te leapădă –  -omenire

de năravul de-a-ţi ieşi din fire

căci te pândesc demoni – prin dumbrăvi

şi-mplinesc – colò– cumplite-isprăvi…

 

leapădă-te leapădă – tu – Munte

de – viclene – fiarele bătrâne şi mai crunte

căci vor năpădi Pădurile cu Stele :

pogorăsc – din Cer – Morţile mele…

***

 

ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi

şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată…

jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :

primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată…

 

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi

jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi…

cum să urci  –  din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?

Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată…

 

…supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :

un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !

un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

 

sunt Matroz – ce nu se teme de Furtună – ori de Stei…

…voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii

orbi ce-ar veşnicì în lanţuri – numai să le promiţi…osul…

 

…răcnetu-mi spulber’ laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul

Război întru Buna Pace : ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII !

***

 

AM SĂLTAT DIN UMĂR – CÂND M-AI ÎNTREBAT

 

am săltat din umăr – când m-ai întrebat :

moartea nu-i de resortul meu – m-am resemnat…

şi am plecat – hai-hui – în zări – pe dealuri

să-mi vindec şi tristeţi – şi amintiri… – …şi idealuri…

 

acolo-s Zâna Bună – mii Spiriduşi…şi un Moşneag :

ştiu că m-aşteaptă să mă vadă – şi toţi trag

nădejde că nu voi mai pleca : eu – însă – m-oi întoarce în Cetate

mă voi supune-acolo – iarăşi – la chinuri – amintiri – „dreptate”…

 

nu îmi sunt scrise-n sânge Iubirea – nici Câştigul :

mereu –  mereu –  primesc în suflet Momeala şi…Cârligul !

nu dau vina pe Stele – şi nici pe Hornul Negru :

 

le-ascult boscorodeala – dar eu rămân integru…

…oare-şi va aminti – vreunul – de-integritatea mea ?!

…măcar nu mă hulească – în nopţi cu vreme grea…

***

 

SPECIE APARTE

 

miros a om : oamenii nu o ştiu

miros a om : ei nu mă recunosc…

şi – totuşi – sunt aici – de-a-ntregul viu

uite cum degetele  – -ntinse  – îmi fac : „trosc” !

 

…mă duc la Creator – doar El mă plămădi !

Hristos se uită lung : „tu…cine eşti ?”

e culmea ! – eşti în stare lumea a clădi

dar pe un biet Poet – îl socoteşti…”poveşti” !

 

ce s-a-ntâmplat cu mine ?” – întreb eu larga lume

ia lasă-mă în pace ! – te ţii numai de glume !”

din zi în zi – aşa mă simt şi eu :

 

o glumă – sau o rimă – -adică…Zeu!

…va trebui să mă obişnuiesc – în Carte :

Poeţii sunt o specie…aparte !

*

aparte – şi nevăzută de plebei

aparte – invidiată de-orice zei…

…îmi iau doar Scripca la spinare

şi – -n ciudă  –  le fac – iarăşi – o Cântare :

poate-or mai învăţa ceva – despre

…”piper şi sare”!

***

 

PROBLEMA EXISTENŢEI POETULUI

 

astăzi – „Poet” îi zici şi-unui limbric de casă

ori detergent de folosit  – cu râvnă – la closet

când nu ţi-a picat bine mâncarea „de bufet”…

 

eu v-aş vorbi de Sfinţii ce nu lasă

să se prăsească doar…limbrici de casă :

nu lasă – prin Verbul lor – ca Armonii să se schimonosească

nici Limba – Patria – Neamul – să se chircească şi părăduiască…

de parcă n-ar fi fost nimic – pe-aici – de parc-am fi niscaiva cim-PAN-ZEI –

nu Duhuri Luminoase şi nu Fraţii de Zei…!

*

…se zice că Poeţii tot ar mai exista

dar nu-i mai vede  – recunoaşte – nimenea

(„o specie demult apusă

cine ştie – poate la vreun enigmatic muzeu – dusă…”)

…Poet – ceva cum este Inorogul :

îşi face-n Carte – tacticos – bârlogul

 

dar a intrat în Peştera Poveştii

n-a mai rămas – din El – nici Urma Veştii…

…sau l-a ascuns Pădurea de Simboluri :

se-emit opinii – se pun – la analiză – Goluri

fără să crezi c-aşa ceva şi-Există

…vei fi citit – de El – în nu ştiu ce revistă…

 

Poetul este-un epic Zeu Nautic

dar – toţi – văzutu-l-au pe Listă :

nu-n carne – oase – sânge şi durere

ca pe-o fiinţă cari se răstigneşte – piere :

 

şi învie : iscă – cel mult – vreo nouă religiune snoabă

pe care-o cari – tăcut şi răzvrătit – cu-o roabă…

*

…dar – chiar : Poeţii mai există – Sfinţi…?

…sau concurenţă fac la pastele de dinţi ?

*

…la ce ne trebuie Poeţi şi Poezie ?

ia – cu grătare –  bere – mai trageţi o chindie !

te întăreşte  fix la lingurică – splină… – …să vezi cum te-mplineşti !

(…mai lasă tu prostia aia : „Poezia”…)

…nu-ţi mai fă tu probleme cu-Armonia :

păi – pentru asta – tre’ să mai şi gândeşti !

***

 

DISCURSUL PĂRINTELUI CAIN

 

„…nu e Om Adevărat – decât

acela care

ucide alt om

 

podiditele mele Mâini : de rodnicul

Sânge al lui

Abel  : abia acum nu mai

tremuraţi !

 

…de-acum încolo – veţi şti

unde şi cum să

loviţi – ca să vă

liniştiţi

 

şi Abel s-a

liniştit – căci

ştie că şi-a împlinit

menirea : de a face – dintr-un

om tremurând  – fricos

şovăielnic şi

dezorientat – adică – din

fratele său de

Sânge – CAIN – un

Zeu Adevărat : atotputernic – şi

în sfârşit – DEPLIN

VINOVAT !”

***

 

FAPTA  ŞI  MOTIVAŢIA  PĂRINTELUI  CAIN

 

pe un drum de seară – podidit de Sânge

Călătorul Veşnic – cu-ochi arzând Viziune

Mâinile îşi frânge… :

cum se va-arăta el – oare – Zeului Sălbatic ?

n-a făcut nimica – spre-a-l hrăni cu JĂRATIC

 

dar deodat’ tresare – sub umbră de brad :

nu voi fi nimica – dacă Mâini îmi cad !

să-mi ridic – deci – Mâna – cu ea să lovesc

da – pe-alt om – în Frunte – cu-o piatră-l izbesc

 

omul  tre’ să fie  nu-orice venetic :  Frate Slab – de Sânge

să dea Mărturie Neclintită : el – cel Slab – tot plânge…

 

Sângele ţâşni-va – Frate va muri                                     

eu voi fi puternic – cum Zorii-de-Zi !

şi-acolo – în ceruri – Dumnezeu Flămând

din Sânge de Abel l-oi vedea – curând

cum hrăneşte lumea (crâncenă-aşteptând!) :

o Istorie-ntreagă – a Crimei cu rod

 

eră după eră – legând nod cu nod…!”

…asta va să fie a lui Cain Poveste

şi Motiv prin care – OM-CUŢIT trăieşte…

***

 

ÎNJUGĂ AGER – PUNE  CUVINTELE  LA TREABĂ

                   

înjugă ager – pune cuvintele la treabă

vădind ideile – -n siberii de hârtie :

acolo vor sălăşlui fără de grabă

din hoitul minţii – Firea se-iscă vie !

 

…din mistice tăceri plodesc Arheii :

Cuvântul este Carul cel de Zeu

prin care vin – spre toţi plebeii

(…numai să fie-n veghe : sfinţenia-i ca răgetul de Leu…!)…

 

iar a pricepe Fulgerate Scrisuri

trebuie să vină-ajutorinţă de la Visuri :

Doi Paji : un Gând şi-un Vis – păşesc spre Rege

 

abia la poala Tronului vor înţelege…

…Scripcar Bătrân – la Crist te uită-ntr-una

căci dintr-acolo vin  şi Soarele – şi Luna…

***

 

DEFINIREA POETULUI

 

Poetul – jivină nestatornică în glas

(…de-aceea-i – El – statornic în…impas!) :

de la-Adoraţie – la Blasfemie

distanţa-i de la Supărări – la Bucurie

 

de la Copac şi pân’ la Flori :

şi de la vara – cu arşi nori

pân’  la-efemerele ninsori…

 

…Hristos mă lasă – eu Îl las…

…mai face – fiecare – -un pas

(…unul spre altul – se-nţelege :

altfel – cum – oare – Duh s-ar drege ?)

…şi ne-ntâlnim – iar – la taifas

de nici nu ştii când fuge-un ceas !

…ba – chiar nu ştii când trecu noapte

când voi eraţi : Răni – lângă Şoapte !

 

…Fraţii Sublimi nu pot – cu-adevărat

să se mânìe : ei s-au împăcat

‘nainte de a se certa !

 

…păi ăsta-i suflet de Poet-sadea…!

(…tu să nu spui la nimenea…!)

 

Poet   –   Hristos : acelaşi Duh – aceeaşi Fire :

cum să te cerţi – Poet – cu-al Muzei Mire ?

***

NU MAI ŞTIU CE-AM RĂTĂCIT

 

nu mai ştiu ce-am rătăcit

ştiu atât : că m-am răcit

şi că-n juru-mi au venit

spiriduşi şi vrăjitoare

lebede şi mii cocoare

inorogi – magi şi mioare…

 

…acoperit de petale :

Sclav al Florilor Banale…

al Oglinzilor Ovale…

 

…dar – iată c-am înviat :

sunet de Nai m-a căutat

m-a aflat colò – sub hat

şi m-au liberat din lut

mii lumine…bucium mut…

 

…Munţi vuiesc – păduri trosnesc

Maluri de Mări mă doresc…

 

într-un Brad e o Măiastră

şi-i gătită ca în glastră

cu rubin în cioc de pin

cu olmaz – suflet deplin…

 

o Măiastră a venit

cu care am slovenit

cântece de negrăit :

vă miraţi că e Măiastră?

 

asta-i meseria noastră :

punem Minuni în Fereastră !

***

 

MICA DEFECŢIUNE

 

Mătăsuri curg – pe Stâncile Măririi

Valea Luminii îşi aşteaptă Mirii

Sfera e Sus – în Piscul Împlinirii

iar Împăraţi şi-Mpărătese au jertfit Uimirii..

 

rostogolindu-se din Ciumăfăi şi Spini

vin Zeii Zării – de-ndurare plini

şi Timpul şi-a fost pus – pe cap – Coroană

s-oprească Telegarii Trecerii – din goană…

 

e-atât de cald – pe Munţi rarefiaţi

e-atât de bine : Dùşmani devin Fraţi

…dar din atâtea – a’ Plebei Prăbuşiri

 

se-nalţă Pulberi Aurite – ZBIRI

tot ce-i Frumos – se scurge – -acum – în jos

s-aducă Beznei  – Triumfal Prinos…   

***

 

STIH APOTROPAIC

 

desferecă ferecatul

să nu vină Necuratul

apele să tulbure

izvoare să cumpere

munţii să-i scufunde

în sipete-afunde

păduri vestejească

păsări s-amuţească

suflete s-acrească…

 

şi desferecă şi Neamul :

de lumine fie-i hramul

Sfânt se lase pe tot Ramul…

 

atunci se vor pogorî

îngeri – şi s-or îngrozi

de tăcerile din vale

unde răii pun la cale…

 

vor întruchipa Poeţi

cu Cartea în sân – citeţi

Meşteri Scripcari vor cânta

de şi Crist va lăcrima…

 

lumea se va preschimba :

răii – proşti vor rămânea

iar cei buni s-or luminà

şi – iarăşi – s-or aripà…

…cum zice-n Povestea mea…

 

…du-te – Necurate

nu-s a’ tale toate … :

…mai veghează-n zloate!

***

 

SĂ-ŢI FIE MILĂ – DECI SĂ UMILEŞTI !

 

să-ţi fie milă – deci să umileşti !

mai bine-ai chema umăr lângă umăr

şi – iar – mii de-umeri – fără număr :

ai pune stavilă în faţa demoniei  – PEŞTI !

 

să lupţi cu Răul şi să-l biruieşti :

repui pe ceruri Soarele şi Luna !

să te împotriveşti – senin – într-una

la tot ce-i strâmb – iar Cântul să-l iubeşti…

 

nu fă pomeni – ci-agoniseşte-ţi fraţi :

cu ei mănânci şi dormi – şi – toţi – luptaţi !

dumnezeiesc e să fii camarad :

 

împărtăşeşti tranşee – liberând Iubire…

…să nu fii singur şi să nu fii trist :

atunci când vei muri – ştii că renaşti Artist !

***

 

NE-POVESTE

 

a fost odată o prinţesă – dar că-i prinţesă nu ştia

au fost  – odată – şi popoare – dar că-s popoare nu se-afla

a fost şi-un dumnezeu la mijloc – sfinţenia-şi bagateliza

au fost şi Munţi  – a fost şi Mare – dar – iarăşi : nimeni nu-i vedea…

 

…un singur om s-a fost trezit – căzând – din pat – în Rugăciune…

un singur om – cu viaţă-n ochi – a creat toată-această lume :

 

…prinţesa s-a ştiut prinţesă – iscată – magic – din porunci

şi toţi supuşi-au adorat-o – fie bărbaţi  – femei ori prunci…

…popoare-au tresărit în spaţii – şi-au început să se ucidă

când diferenţa „alb” şi „negru” i-a fost muşcat – ca o

aspidă…

…iar Dumnezeu făcea-exerciţii şi fulgera din te miri ce

când vedea oameni că se mişcă – în Cuşca dintre „a” şi „b” !

…doar Munţi-Păstorii – Mări Matrozii – rămas-au la cherem uman

de parcă  nu ne-ar fi Părinţii – în orice lumi-teren viran

 

…nu e poveste : -aşa se-ntâmplă – când feţi trezim spre uragan…

***

 

VINI MISTICE

 

cine vede Lup – se vede că turbează

de frică – ori de Soarele de-Amiază…

mai bine căutaţi Urs – ca bine să vă meargă

să păstraţi bunul-simţ – şi mintea voastră – -ntreagă…

 

…dar – poate – nu-animalele-s de vină

ci Duhul nostru – cari spre-Amurg se-nclină…

***

 

ALEGERI  GRELE…

 

aleargă Soare să te prindă – şi umbre grămădeşte :

să uiţi de Iasomii – de Crini – de tufele agreste…

…aşteaptă  Luna – cea cu parfumuri  – cu miile de mii

în jocul Lunii : Crin e Crist – şi Mume-s Iasomii!

 

…de n-ar fi nebunìi solare – şi Crima ar dormi

în arşiţă nu-ţi vine să mai paşti herghelii…

…Luna ţi-ascunde multe – dar Râurile-s line

Fântânile-ţi vorbesc de Taine  şi Mistice Cadâne

iară Izvoarele te saltă până la Silfi şi-Ondine…

 

…nu te grăbi – nu mulţumi – fiinţă visătoare

ci cântăreşte-ţi : Vecia-Vis  – Clipa Făptuitoare… :

e greu de-ales : Lumine  – şi Răcoare

Luna cu Fantezii… – …cu Eroisme : Soare

***

 

NUNTA DIN MUNTE

 

frăţii de brazi păzesc agheasma izvoarelor din Munte

unde vin Zânele Pădurii – miresmele să-asculte

şi mii de stele – mii de păsări – cu îngeri însoţite

sosesc – pe seară – -n Toiul Nunţii – cu fâlfâiri grăbite

 

Bătrânul Muntelui – Trezitul – pe Tronu-i se înalţă

şi cu Toiagul lui de Aur – pe Ucenici învaţă :

Toiagul Moşului se-aprinde – pe aer scrie semne…

Păstorii-Ucenici veghează : da – cântă Sfinte Lemne !

 

…”dar unde-s Mirii ? – cine-s Mirii ?” se-ntreabă Corb-de-Veacuri

la întrebarea lui pripită se-aşează Ceruri-Bracuri

şi lasă-n mijloc Drum de Raiuri – Drum fără de suspinuri

 

pe care calcă Făt-Frumosul şi Sânziana – -n plinuri…

…de-altfel – în Nunta de-astă-vară – de cari vorbim într-una

Mirii-erau veşnici – precum Vremea : -erau Soarele şi Luna…

***

 

POPAS ÎN BUCOVINA

 

se-aprind plopi tineri – în dumbravă

Zimbri Strămoşi – adânc boncăluiesc

amurgul vestejì grămezi de-otavă…

n-am ochiul proaspăt – Timpul să-l privesc…

 

cu Moşii-Zimbri – împieptaţi – eu mă pogoru

pân’  la Voievozi şi Acvile Regale

şi simt Mândria-acelor vremi (…ascunse-azi – în Mii – Norii de Jale…) :

o altă Inimă îmi bate-acum – când dau Trecutului  Onoru’ !

 

…greu să trăieşti în două lumi deodată :

ceea ce – astăzi – ochiului se-arată

nu merită nici Clopote de Sărbătoare

 

şi nici Salut al Străjii de Hotare…

din când în când – din neguri – încă mai apare

DACUL REGAL – RĂZBOINICUL :  pereche – pe-acest Pământ Pierdut – El nu mai are…!

***

 

SE RIDICAU – PE-ATUNCI – VOIEVOZII LA HOTARE

 

se ridicau – pe-atunci – Voievozii la Hotare

Glia Dacilor Sfinţi :  O PALMĂ nu dispare !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MoşiiNdârjiţi – Nepoţii Blânzi – ţineau la Moştenire

iubeau Pământ şi Neam Nemuritor – aflate-n Strălucire :

Părinţii-Moşii – copiii-şi învăţau – în Satul de-altădată

că Glia Sfântă nu-i făcută – în Lumini de Zei – spre-a fi – duşmăneşte  –  muşcată…!

 

Bătrânii Înţelepţi vegheau la astă-nvăţătură

care trecea – din Gură-n Suflet – şi înapoi în Gură

spre-a fi vestită spuzei plozilor blonzìi – din bătătură…

…această Evanghelie a ars : cu Ea – şi Plozi-s Zgură…

 

…azi –  cine să-i înveţe ? – un POPOR-MAHALA ?

îi pasă doar de blide – nicicum de Soarta sa…

plebèi  nemerniciţi –  şi-au pierdut Dumnezeul…  –  …le-a dispărut şi Stea !

…nu merităm noi Moştenirea Sfântă :

s-o-ascundem – deci – sub Valul Greu al Mării

să o rugăm pe Muma Mare : „te implorăm – păstrează Neamul-Duh al Ţării…!” :

…numai Ea – Muma – cu grijă – Sfânt Moştenirea o-nmormântă…

 

…veni-va – poate – Zi de Înviere – şi-acestui Neam renaşte-va-i – iar – SFÂNTA VRERE :

atunci – din Valuri – ieşi-vor Zână – Făt-Frumos – şi – amândoi – vor cere

ca Neamul renăscut – dezgroape-şi – iar – Voievozi Cărunţi :

Raze de Soare vor avea – drept Săbii – iar Munţii-or împlini – în Taină – Sfinte Nunţi…

 

…şi-astfel – acest Neam al POVEŞTILOR DE FIRE

Lumii Întregi va fi re-adus  –  spre SFÂNTĂ MÂNTUIRE !

***

 

NU BATJOCORIŢI BĂTRÂNII

 

n-asculta de Moşi – că Moşii – toţi sunt nişte proşti !

scuipă-i – crapă-i : nu vezi, frate ? – tac –  ca nişte cloşti !

…noi avem o altă lume – de la-americani

ăi de-uciseră piei roşii :  le-au furat curcani

(…hoţii de curcani serbează – pentru acea Crimă

Ziua de Recunoştinţă…mi-e silă şi-n Rimă…) :

 

ne-au adus – în bătătură – gumi de mestecat

şi bazele militare ( …doar suntem poporul cel mai… ocupat !)

…şi picioarele pe masă – obicei stilat !

…şi pizza – şi cim-Pan-Zeii… – …Creieri la Uscat !”

 

…de la cine – tinerèle – iei învăţătură ?

de la-analfabeţi cu bombe…    –    …şi cu-„O.K.”-u-n gură ?

…mică bestie cretină – africană la frizură

cum veţi înnoda voi Timpul ? – altfel veţi cădea

între ce a fost în lume – şi ce s-a afla !

 

nu batjocoriţi bătrânii – Singuri Croitori

care cos ce-i azi în lume – de ce-a fi în Zori !

numai peste-o punte-ntreagă vei putea păşi

 

vei ghici – -n Amurg de Lume – Noii Zori de Zi !

…unde sunt Învăţătorii ? – i-aţi sfărmat  cu compresoare…

…deocamdată  –  păstraţi Moşii – A FI de vreţi – în lumea asta – SFÂNT POPOR – printre popoare…

***

 

RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

 

…agheasmă-n cer – să împarţi Armonia :

din Rimă –  Cântec – din Demenţă Sfântă

iscat-a Crist  Minunea : SUBLIM SIMFONIA !

şi suflete pe dos întoarce – le frământă

 

iscând din ele Îngeri şi Cuvinte…

…Zei Înţelepţi ştiu să-nvingă morminte !

*

Focul focureşte numai pentru sine

îmi tai şi-mi lipesc – cu tărie – -alte vine

să treacă prin ele şi trăsnet şi fulger

să prind – de-o aripă – şi câte un înger…

nămol – bălegar – daţi – toate – de-o parte

în mojare pisaţi nerăgazuri şi gânduri deşarte

vreau Floare de Crin – pe deasupra de silă

vreau Stea – şi vreau Magi – şi vreau Iesle Umilă

 

desferec – spre Soare – tot zări după Zare

Oceanul – Corăbii – Matrozii – abia-acum au cătare

Vânt de Lumină –  sodomul de Flori năpusteşte

 

da – Oarba Lumii a-nceput de zăreşte…!

…toate strunele Scripcii am dat la schimbare :

RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

 

 

…FĂRĂ SFÂRŞIT…

 

***

…O LUME – UN PORT…

 

 

I-ADEVĂR ŞI PRINCIPII

 

o Lume – un Port ! – …ai învăţat – oare – să te sfinţeşti

în Frumuseţea Minunilor-Veşti ?

(…băgaşi de seamă  – că au şi intrat – aievea – cu

trup şi suflet – în Temple-Poveşti

cele mai Adevărate-Epopei – depre TEI ? – vino

din Agheasma lor să iei – în

Agheasma lor să

Arzi – şi să

Vrei !)

…dacă DA – te alduiesc MATROZ – Cavaler Mistic

al Creaţiei şi al Oceanului Cristic !

 

…dacă NU – mai aşteaptă – cu-mpădurită răbdare – pe Valuri

până vei învăţa :  orice Sfânt – nebun – senin şi blând – a trebuit să transforme – întâi – în Rugăciune – Maluri :

 

pentru a pătrunde – cu Fiinţa-i – în Luminate Văzduhuri

preschimbând – astfel – Ţărmul – în PORT – adică în PATRIE-NALTĂ DE DUHURI

…nu cârti – pentru că Fiinţarea ta există doar în Patrie

există doar întru Sfânt – Cel Curat de Pământ…

mai bine supune-te propriului magic Gând – afară de Cer şi Pământ

 

şi rosteşte – cu Fierbinte Credinţă : « voi fi Matroz – Mistic Cavaler

pentru a-mi vedea Adevărata-mi Fiinţă – aceea din Enigmaticul Cer ! »

 

să fii Loaial – să fii Senin  – Curajos şi Curat – luminat oricând  – gata de a muri şi-a-nvia întru tine – Cel Adevărat :

ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ FII MATROZ  – FRATE BUN  LUI HRISTOS-ÎMPĂRAT !

***

 

 

II-ARIPI-GLOD-DEMIURGIE

 

etrave spintecând Claia de Valuri

etrave-amuşinând toate-Aşchiile de Maluri

Matrozii Dimineţii – arşi de Foc

cu voi răzbi-vor în oricare lume – -n orice loc…

 

căci nu putem muri decât călăuziţi

şi Călăuză este tot ce auziţi :

sunt Armonii încrâncenate de dezamăgire

dar tot nădăjduind răzbirea-n altă Fire

 

ce este-Naltă-Armonizare – între Energii

se va sui-n Lumină – ca în Munţii Vii –

iar ce-i caricatură – Vampir de-Armonie

 

va fi uitat Băltirii – scurgându-se-n Istorie – …ere… – adică – FIIND FĂR’ SĂ FIE… !

nu se sfârşeşte Viaţa  cu « prezenta » lume :

nu vă-nălţaţi – nu coborâţi – ci aveţi un Alt Nume

 

care înseamnă ARIPI – sau înseamnă GLOD

după cum aţi ştiut – ori aţi uitat – că Lumea-i doar un Pod…de Norod !

ce-a fost – va fi-n vecie – dar ALTFÈL

căci « Infinit » – tradus în Trandafiri – se scrie : « DEMIURGIE » – « ZEL »… !

***

 

 

III-CALEA VIEŢII-FĂRĂ-DE-SFÂRŞIT

 

 

voi nu veţi părăsi Planeta Spirituală

ci-o veţi târî – prin Munţi şi Mările Fiinţei – ca pe-o ŞCOALĂ !

v-a învăţat o Lecţie – urmează – fără-ntârziere – alta :

vă veţi ciopli – din Astru-n Astru – tot cu CIOCANUL-DALTA !

 

sunteţi Sculpturile-unui Demiurg – poate Nebun

ori – poate – dornic de Desăvârşire :

de Adevăr tu vei avea – de-a pururi – Ştire

doar când – din Fiu – vei deveni STRĂBUN !

 

…căci – da – mereu – voi vă veţi naşte Bătrâneţii…

Renaşterea-i condiţia Minunii :

veţi aştepta să înflorească Prunii

 

şi-n Florile de Prun – VOI veţi fi FEŢI FRUMUSEŢII…!

…e-o Cale  – Calea Vieţii-Fără-De-Sfârşit

decât în Dumnezeu – Cel Singur FERICIT !

 

 

 

IV-ZESTREA DE LUMINĂ : STADIUL VULCAN

 

Desăvârşire – Calea-a infinitei Vieţi – întru-Armonie :

căutaţi – în Bezne – fără-ncetare – Noua Ciocârlie

căutaţi nuntaşii – ce se strâng – în Munţi – Alai

când Soarele şi Luna – Mirii Veşnici – vor fi prinzând şi Grai…

 

nu-uitaţi Principiile Două – şi vă-nchinaţi Luminii Lui Hristos

căci El e Candela Unirii – cu care răzbeşti Sus – când ai fost Jos…

 

şi Axa Mântuirii se împlineşte-n Tine – oame :

Ubicuu Zeu – Închinătorul Hămesit al RAZEI :  UNICA-ADEVĂRATA FOAME…

 

…« acolo » şi « aici »  – este totuna : nu TU contezi – Bătrâne Os

ci ZESTREA DE LUMINĂ : Munţilor-Punţi  – făr’ contenire – o-nchini  Prinos…

 

…gata cu Graba – Zadarnica-Alergare :

 

în Munţi trebuie – Sublimă Zăbavă : SLUJIREA LUMINII  –  Meditare şi Sfântă-Nchinare… :

Dezvăluire-a Dimineţii : adică-a tot ce n-ai fost înţeles – DAR CÂT DE CRUNT  – CÂT DE JALNIC TE DOARE !

ai fost ajuns la Stadiul Lui VÙLCAN : dacă eşti RĂU –  fi-vei – în veci : PROST (…făr’ – măcar – de-alinare…) !

***

 

V-GLORIA FINALULUI

 

…nu-l mângâia – lânced şi

condescendent – pe

creştet – cu o

singură

Mână – pe

« Puiul

Finalului » – în speranţa că

Pigmeele tale

Afecte (zarzavaturi

de mult storcite şi

încă mai de mult

înnegrite…) – îl vor

maturiza

cândva…

 

ia-l – bărbăteşte – între

ambele

Palme  – şi freacă-l

vânjos  – El înde El (…ca pe cele

Două Lemne Sfinte – ale

FOCULUI INDIAN : Viaţă-

Moarte – Moarte-

Viaţă…la infinit !) – până ce

vijelios – precum

Vulcanii – s-aprinde ! – …erupe

acoperă universul

întreg – cu

Lava Înţelepciunii şi

Faptei 

Matrozilor : aceasta este Forma

Deplină

Desăvârşită – a

Gloriei Finalului

Ineluctabil !

***

 

                                                           Adrian Botez

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii