Adrian BOTEZ: Stihuri

15 Sep 2019 by admin, Comments Off on Adrian BOTEZ: Stihuri

ÎNSTRĂINARE

 

ce voiai să-i spui Lui Dumnezeu – spune-mi mie

ruga ta : inutilă şi oarbă – snoabă-i iasomie :

viaţa-i tot smintită  – bivol de-ncăpăţânare

de-a-l îndopa cu bine – pe cel plictisit de cât are…

 

Cretini şi Lingăi : preluaţi voi comandă… :

mai mult rău nu-i face lumii – TÂRFĂ-N SARABANDĂ… !

şleahta de îngeri vârâţi în arest – o faceţi tocană :

în istorie – nicicând – Răul n-avu-altă hrană…

 

Munţi Circumcişi : cu asta ne-alegem – de-o vreme…

Păduri :  Voievodat Evreiesc – barbare domnìi „caino-gene” …

Zalmoxianului Izvor – cum şi Valahei Fântâne

 

Talmuta”-Mitzbeach-ul – de-acuma – le-or fi…”Perciunate Stăpâne”…

…luminaţi-l cu-incendii – Pământ Milenar :

regretăm ploicica de-artă – „sinistrul” Fanar…!

***

 

BLESTEMATĂ  ŢARĂ – BLESTEMAT POPOR

 

blestemată  ţară – blestemat popor

cu văpaie vină Cristul Cel din Nor !

năvălească Focul – Cristul Mâniat

peste nesimţire – peste mâl spurcat…

 

puţiţi hoit de secoli – hoarde de jegoşi

rânjind cum cretinii – şi trădând voioşi :

în loc de Sfânt Neamul – puţ de căcăcioşi !

cine vrea – vă scuipă – demenţi şi râioşi !

 

…ardă toată lepra – sânge şi puroi

din piscuri de munte – până în noroi

cei ce-or vrea  – aicea – doar atât să vadă :

 

fulgii de cenuşă – nu fulgi de zăpadă…

…în vâltori cleioase – şi-n crater căscat

nu e Românie : -i funest Bal Mascat…!

***

 

PALOŞ SMULGE – DIN MÂNA-UNUI CĂZUT DAC

 

Paloş smulge – din mâna căzutului – în Bătălie – DAC

şi fii Viteaz-Furtună – fii CAVALER VALAC !

…tu – laş ascuns printre vieri – ce-nspre nămol eu mân

pretinzi ca…”om” să te numeşti ?…şi : „bun român” ?

 

…”şi ce dac-au fost (ziceţi voi…)  – cândva – Voievozi-Tragici Martiri ?

Ei au fost Sfinţi – hrănind – într-una – ARCUL

VALACUL

– cu Vii-Vânjoase Corzi  – nu cu moarte-amintiri !

…dar nu se recunosc – defel! – Voievozii-Aceia – -n noi – cretini ceacâri

cum leii nu-şi regăsesc obârşia-n catâri !

 

ori – singuri – vă jupuiţi de lene şi prostie

ori pune Crist „hingheri-heruvi” – cu şbilţ să vă…”tămâie”!

iute spălaţi-vă de lepre şi de tembelism

 

să mai păstraţi cu Cerul – încă – …SFÂNTUL ISTM !

…altfel – molcom – veţi arde sub Tălpile de Iad :

da  – tocmai voi – cândva – Ctitori de Neamuri şi-ai Limbii Vad !

***

 

NEPOŢI VALACI – VOI SĂ PĂZIŢI GRĂDINA ÎNGEREASCĂ

 

Aceluia care va îndrăzni, eroic şi autosacrificial, să vină-n Lumină şi să conducă

Neamul Daco-Valah – spre ADEVĂRATUL SĂU DESTIN !

 

Generale ! – Generale! – MISTIC GENERAL  ! – unde te ascunzi ?

iscă – hai – din nou – Sfântă-Armată în Ardeal – şi Moţii din Munţi :

vrem brav român Dictàtor – NU Mârşav Parlamentul :

prea s-a-ntărit TRĂDAREA-n ţară – cum cimentul !

 

daco-valahă dictatură-n Patria Străbună

să se înalţe – între stele-nrourate – Soare-Lună :

un Salvator şi-un Înţelept – SFÂNT CINCINNAT-AL LUMINĂRII :

la-asudata-i glie-ntors – duşmanii când s-au fost predat – cu toţii – zării !

 

Nepoţi Valaci – voi să păziţi GRĂDINA ÎNGEREASCĂ

străin-khazarii să n-o mai pângărească !

 

grăbiţi – în marş – spre Bucureşti şi Ţară

Hristosul să ia bici contra zarafi – iară şi iară !

şi toţi „discreţii” şi „secreţii” să dispară

 

să lase  – precum în vremi apuse : Pajura Voievodală – SOLITARĂ !

…nu vrem „uniuni”  şi „înţelegeri” jidovite :

vrem Patria şi Neamul – iarăşi : SFINTE – RE-SFINŢITE !

***

 

ŞI CURVELE SUNT OLEACĂ REGINE

 

şi curvele sunt oleacă regine

şi boii-şi iau nutreţ din staulul-senat :

e-o lume a răului „ce face numai bine

(condiţia : să fii un călău…”democrat”…!)

 

iar restul de oameni – e numai un rest

pe care îl arzi – ori îngropi – după chef

(nu-nainte ca Duhul să fie-nfundat în arest

zdrobind  – în Sacre-Altare-CRANII  – -orice relief !)

 

…şi curvele sunt oleacă regine

iar numele lor – peste tot – scris cu-aldine

lansează „Modèle” – nemuresc şi „Statui

 

boiesc „Carnavaluri” – cu sângele-oricui…

…e timpul când Iubirea-i trasă-n ţeapă…

cât despre prietenie… : „…care capră ?”

***

 

NEAM ŞI POPOR

 

sărac  de noroc şi prigonit de soartă

scriu pentru Neam – iar nu pentru popor

o carte a-ntâlnirii de la Poartă

când Dumnezeu trecu – şi-mi răpi spor…

 

de-aceea – Fila jalnic se-ncreţeşte

iar Slove par – mereu – a nu-şi lua zbor :

da – Neamul meu regesc le tot citeşte

dar taină rămân ele – pentru lepros popor…

 

degeaba scriu într-una despre Izvor şi Munţi

poporul meu se zbate – mucegăieşte-şi frunţi

îşi uită Împăraţii – Martirii şi Voievozii…

 

…n-au mai rămas de strajă decât…”Nebuni-Nerozii”…

…o – Neam al meu – pogoară-te-n vlăsie

lasă loc de lumină poporului – să ŞTIE…!

***

 

FORFOTIRE DIVINĂ

am o gaură – în

umărul drept – prin care – zi şi noapte

ies şi intră – intră şi ies

îngerii…

 

…ţinând cont de plictiseala

mohorâtă – produsă

mie – de această

forfotire divină (perpetuă!) prin mine – ca printr-o

mistică mină – a entităţilor

supralunare – concluzionez (cu

mare oftare…) :

 

deci – nu mi-e scris să

am – vreodată – parte de

Liniştea Feroce – a

Înţeleptului  – şi nici nu mi-e dat să

n-am – vreodată

Lumină…

 

…de fapt – pare-se că

mi-e interzis să

percep (şi – chiar – să mă las înţepat de-o

Albină  – maiestuos

evoluând – în

Lumină…) – …cum ziceam – pare-se că

mi-e interzis să

percep – printre

tribunele aştrilor : tocmai

Elocvenţa Divină…

***

 

SOMNUL IDEAL

 

aş vrea să dorm atât de

adânc – încât

Moartea să mă poarte în

braţe – legănându-mă

stângaci – ca pe-un chefliu şi

proaspăt

Sugaci…

***           

 

PERCEPŢII  LA LIMITĂ

 

teribil de

stingheritor – bâzâie Muştele : Lumea

de-afară…

 

în timp ce eu – în

mine – cu zel construiesc

Zeii – Minunile – Neadormit

Miracolul Punţilor…

 

până şi Păsările păcătuiesc – prin a nu fi

Îngeri : înjositor – încearcă să

imite forfota Muştelor – fojgăiala

Viermilor – în jurul

Excrementului Verii…

…doar prin Văile dintre

Munţi – înaintează Clinchetul de

Cristal – al

Turmelor Sfinte…

***

 

ROUĂ FULGERĂTOARE DE CRIST

 

tataiaşi pregăteşte

baia : şi-a pornit – pe cer

boii care trag

stropitoarea  deasupra

noastră

 

…un şomoiog de

frunze de stejar – răsărit

dintr-un smerit tufiş al

pădurii – precum un con de

lumină – din care iese

zâmbitoare ca un

prunc – Maica Domnului

Cosmic : un prunc de

raze  – un surâs

dumnezeiesc – preschimbă stropii de

ploaie  – în

mântuitoare  – Extatica Rouă

Fulgerătoare  – de

CRIST

***

 

SIHASTRUL

 

pustiit de lume – băutor de stele

stă sihastru-n vârful Muntelui de Rele

pustiit de lume – bântuit de stele

delirează vorbe – dansând văpăi grele

 

nu-l clinti din Slovă – fagure şi fiere

el clădeşte Cerul : Ţarcul cu Pantere :

prevestind în noapte – rânduieşte zorii

a pornit  – cu-Izvoare – Roata Grea a Morii

 

…şopotind cu unda – Sihastrul-Lumine

adânceşte-oceane – oglinzi de Ondine

gâdilă Vulcanii – hohotind în lave

 

sub talpă de Munte – netezesc scârnave

gânduri prizărite – vise zgribulite…

…prin Grota din Lună – tot se scurg – grăbite

 

Umbrele de Sărbătoare – punând lui Crist sub picioare

Roua Rugilor de Sânge… – …taci de-acum – Scripcare…!

***

 

LASĂ-MĂ

 

lasă-mă să-Ţi sărut

rănile  – să mă pot

molipsi – şi eu – de

Răstignire  –  să devenim

Frate  şi Soră – Ocean

de-Auroră – plutind  – auster – în

Lumina Marii Răni – dintre

Pământ şi

Cer

***

 

SE ÎNCHID – ÎN LICHID – PORŢILE NĂDEJDII

 

ciripesc – picuresc – păsări spre culcuşuri

silnic traşi – oameni-ceţi – spre blocuri-albuşuri

au venit – re-nnoit – beznele în turme

ierburi tac : se dedau – greieri-plozi – terorii nocturne

 

prăbuşiţi în ei înşişi – idoli se fărâmă

a rămas – din iubiri – o ură bătrână

digerăm – spre zadar – propriii ochi şi chipul

ne spetim – din gheţar – să-nghiţim nisipul

 

se închid – în lichid – Porţile Nădejdii

în ce vrei să mai crezi ? – libertatea-i stinsă

sus – în Munţi – brazi danseaz’ cu ielele-trestii

 

în fântâni şi la stâni – lumina-i învinsă…

…mâna mea – luna mea – mână fără-un deget

Moşi-Strămoşi se tot scurg :  dispar fără preget…

***

 

NĂLUCI DE TRUPURI – ZUMZĂIRI DE SUFLET

 

năluci de trupuri – zumzăiri de suflet

luna şi-a-ntors misterul către ochii mei

picură din zboruri mirul de răsuflet

păsări sclipesc aur – în crengi lungi de tei

 

nunta-i amânată pentru-o altă lume

pieptu-mi se ritmează în şiruri de dune

vine Vântul Mării – -nvârtejit de Pajuri

şi răsfiră aştrii – misticele nazuri

 

Zână din Adâncul Lacului de Raze

nu te-apropia de hoitul unui Cerşetor :

au secat în gura-i valuri vii de fraze

 

au secat şi Crinii – princiare-extaze

păgubos e-n toate : nu pot să-l măsor…

…în zadar vin Magii : marginea Poienii

plină-i de cenuşa arselor vedenii…

——————————

Adrian BOTEZ

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii