Adrian BOTEZ: A ieșit – din umbra-i delicată – INOROGUL (stihuri)

3 Dec 2019 by admin, Comments Off on Adrian BOTEZ: A ieșit – din umbra-i delicată – INOROGUL (stihuri)

VIBRÂND

 

vibrând – vibrând – vibrând – vibrând

s-a smuls – din neființă – -n fire

informu’ – -ascuns sub  Forma-Gând

chirciri meschine – în Liturghisire :

Forme – slăvesc DOMNUL CÂNTÂND !

 

…privești boțirea Lumii – -n lucruri

amețitoare-ori  – sceptic – coborânde :

e-o ARMONIE DE COLINDE

și Măreție : plin te bucuri !

Îngerii vin să șlefuiască

lumini – Serafii-nvață să Iubească

Ordinea-Strună-o-ntind Heruvii

 

în Lumea Celor Patru Fluvii…

…frumos era – dar iar va fi

când Crist – din Bezne – va păși…!

***

 

ORICÂTĂ PLOAIE ORI NINSOARE

                                         

oricâtă ploaie ori ninsoare

se-așează – între noi și Soare

oricât Cetăți se tot fărâmă

ocrotiți suntem – Sus – la Stână…!

 

cleioasă de mocirle Lume :

noi stăm cu Crist la Joc și Glume

cântăm – în noi și în Oglindă

tainica Lumii Noi  – COLINDĂ !

 

din amintiri umflăm baloane

aplaudă Îngeri – din Balcoane :

e Rai – Fecioară Neagră – BEZNĂ !

 

…Cântecul te-a rănit la gleznă…

…Oștiri de Candele se-aprind

în Munții-Eterni – ce ne cuprind…!

***

 

ADEVERIREA MODERNĂ…

 

…”Hristos-Dumnezeu

la toate se gândește

cuminte cumpănește

desăvârșit hotărăște…!

 

..dar noi ne-am retras – demult și

cu totul – din

Afacerea – Grasă și

Plicticoasă – a

Acestei Lumi : stăm

închiși – îngroziți (noi înde

noi înșine !) – într-o

Bulă Surmenată  – dilatată

imens – de atâta

Translucid – și vedem – prin

Ea – Facerea și Desfacerea

Cosmică – precum o activare

banală – a unui

novice – pe

Internet…

***

 

DANSUL SATANEI  ÎN COSM’ SE LĂRGEȘTE

 

Dansul Satanei în Cosm’ se lărgește

vulcanii-i stinge – mări istovește

peste gunoaie – Timp horcăiește…

…Crist – răbdător – de pe Cruce privește…

 

…e-o Vale – tot Vale – și tot prăpădește

Satana Extatic  – nebun  – se rotește :

din gheare-i – pe rând – Nădejdea îi scapă

Norocul și Firea – Sfânta Măsură îl sapă…

 

Dansul Satanei se-nvârte în gol

s-a uscat – terminat – grețosul lui rol :

Histrionul Nebun reverenți risipește…

 

…stricată-i Mașina – la nimeni vreun clește…

…Arhanghel de-o arșiță ! – te prăbușește :

Luna te-ngână : Mătrăguna sporește…

***

 

CRIST ȘI SCRIPCARUL

 

Crist nu îngăduie  – -n dementele lumi – vămuire

Crist ‘și-unește răni cu căzuții din fire

Crist larg își sfâșie piept – să-ncapă al nostru păcat :

Crist  – Cel de Răi – în toi de primejdii – chemat…

 

El vine și iartă – iertând firea Lui

ți-alină Chip Ars – căci e Chip de-Alelui

tu  – Măcelar  – la El înveți să suspini – chiar cu Sânge pe Mâini:

ucenicești – Victima-Frate SĂ-NVII – chiar dintre Câini…

 

Să Iubești – Ctitorești – și să Zbori cu Fluturi Hai-Hui

căci tot ce visează – sunt Îngerii Lui :

faci popas – înțelept – pe Gura de Rai

 

și-i descânți Răstignitului – Rana de Nai !

…eu – Scripcarul cel fără de Nume

cânt doar pe-o Strună – dar pân’ la Minune !

***

 

RUȘINEA  DEMIURGULUI

 

Zilele Berii”  – “Ziua Cârnatului”…

dar o Zi a… “Amintirii de Sine”…?!

…știu că nimeni n-o să mai facă niciun bine

dar : “ce faci – face-ți-se-va” – “în numele Tatălui”…!

 

omenire – Bulă Puturoasă

plutești – în văzduh – la Măseaua Scoasă…!

omenirea – Lepra Normalului

a uitat : orice Apă – datorește Malului…!

 

de-ar fi ținut Facerea doar Cinci Zile

Crist ar fi-ntors – acum – mulțumit – File după File :

în Cartea-I Sfântă-și citea Lumina și Umbra – Cerul și Apele

 

Pământul și Munții – Zâne-Fără-De-Grabele…

…așa – mânios de falsa-I „Capodoperă

ajunge la Fila a Șasea : cu Palma-I – de rușine – o-acoperă…

***

 

CAD FULGI DE ZĂPADĂ – NU UITĂ NICIUN ÎNGER

 

cad Fulgi de Zăpadă – nu uită niciun Înger

să fulgere ! – …dar eu – pe treptele Raiului – sânger :

Gunoiul și Relele se-ascund – prevăzătoare

dar știu eu că m-așteaptă – sub Bezni – răzbunătoare…

 

…în rezumat :  Zăpada face lumii Judecata

apoi – se va topi – și ea – -n Noroi : tot strâmbă fi-va Plata !

mereu rămân Belelele Călare

mereu te-nchini la Bufniți din Cărare !

 

Judecata Văzduhului numai în Vizită vine

pe la șobolani ca noi – puturoase jivine…

Judecata Văzduhului se-ntoarce – iarăși – la Bal

 

ne prăbușește – iarăși : Știutul nostru Hal !

…sângele meu de Mânie – mâine va fi la Crist – în Pocal :

să-i amintească SĂ STEA – nu doar să vină : Răului   fie-i Mal !

***

 

SCRIEȚI  LIN – CÂNT DE PELIN

 

scrieți lin – Cânt de Pelin

poate vine-un Pelerin :

să ne caute între strune

afle-și icoanele-i bune

 

afle-și singur și prieten

Nota Lunii : calci pe Piepten…!

Pelerin de-aici – din Scrin

Stihul vechi – e vechiul Vin !

 

nici o mie de-Atlantide

n-ar sparge atâtea blide

câte Stele ard Grăbiții

când e vremea de Solstiții…!

 

Aici – totu-i rânduială

de Heruvi – pururi – foială :

Rândul n-are niciun Rid

Sufletele nu au Zid…

 

nu sunt Vijelii – ci Sfaturi

și nici Trăsnete – ca Haturi :

straiele-s țesute-n Rază

Mintea-i – pururi – la Amiază!

 

Duhul umblă Scriitor

cu Naiul…”la Purtător” :

nu e Turmă – ci Frăție

cu Crist în Mijloc de Vie !

 

aici – Văzduhul e Carte

nu afli păsări deșarte :

Crist – în Straie de Lumină

ne-mbăiază în Sulfină

 

aici – moșii și strămoșii

stau cu noi – în gura porții :

toarcem razele de grai

toarcem săgeți pentru Nai…

 

Voievozi și Voievoade

cu Pescarii – la Năvoade !

căci e jos lume slinoasă

trebe la Lumină scoasă !

 

…uite-așa e Veșnicia :

griji cu Neamul – griji cu Glia !

nimeni trândav – nimeni prost :

suflă – peste toate – ROST !

***

 

ACOLO SUNT MUNȚI ȘI PĂDURI – CA ȘI-AICI

 

Acolo sunt Munți și Păduri – ca și-Aici

Văzduhul Cristal – nu Viespi – nu Furnici

Sămânța Șobolănească și Cârtițele

nu-s de imaginat – și nici Bufnițele

 

Îngeri și Suflete : ard – laolalt’ – o Văpaie

Spirite-Nalte dau Lumină – la Straie

e-o Pace de Vis – și Senine Îndemnuri

spre Piscul Minunii – cel fără de lemnuri…

 

Păsări Albastre – spre Cuibul Luminii răpesc

Păsări Albastre  – de Elfi călărite – grăbesc

să întâmpine Focul – Bărbatul și Jocul !

 

…e-o lume altfel : surd și mut e Norocul…

…Suflete – Oame : să crezi în Minune

căpăta-vei – iar – Chipul : Etern Sfântul June

ieșind – pentru pururi – din Greaua Genune…!

***

 

E-UN LAC CU APE VIITOARE

 

e-un Lac cu ape viitoare :

Lebede Albe ascund Soare

Smaralde mi s-așeaz’ pe piept

sunt mai senin – deplin deștept

 

în depărtare – Munți grăiesc

din sufletu-mi abia șoptesc :

“…e-o mare de privighetori :

Soare Ascuns – nu te însori ?

 

…nu-i rai – nu-i iad : e-o Lume Alta

în care Lacul nu e Balta

iar Lebedele – Îngeri sunt :

 

Serafi au fost – Văzduh cărunt…

…Crist scaldă-ne  – sfânt – în Priviri :

suntem Munteni – nu Musafiri…!

***

 

DESCÂNTEC DE NAI

 

niște ochi pe conștiință

niște-andrele de voință :

voi călători cu raiul

până-mi voi fi aflat Naiul !

 

creier cu frizură

geniu cu glazură

beau stelele reci :

sper să mă-nțelegi…

 

lege-n furculiță

zei purtând fundiță

răni de raci în draci

gândire de craci

 

taci în burți de mame

fac – din raiuri – crame :

cristelniți de sânge

bradu-n munte plânge…

 

criză de umor

pune-n gât zăvor

lebezi fredonează :

voi muri l-amiază

 

lume de vitrină :

cățeaua bătrână

tot mai latră-n stele

stelele sardele

 

plecare cu spini

nuntă printre pini

înghiții un clopot

auzii un șopot

 

șopot de colinzi

atârnăm de grinzi

cu limba-n oglinzi

…cântă – și-apoi mori

și te sui în flori…

 

scrie pe zăvor

mor pentru amor”…

tu Cartea nu-nchide :

scapi Harpii Lichide !

***

 

ÎN ROUĂ ȘI-N RAZE SE SCALDĂ SERAFII   

 

în Rouă și-n Raze se scaldă Serafii

e Cântec și Rimă – e Rostul Luminii

Scripcarii Lui Crist – în Lumi : Biografii

nu uită-a-și aprinde Coroana și Spinii…

 

în Rouă și-n Raze se scaldă Serafii

Truverii Iubirii – pe Muntele-Rai

iar Teii – cuminți – își tremur’ Canafii :

astfel de Arderi sunt Harfe și Nai !

 

Miresme Arzânde – primiți-mi și Duhul

primiți-mi Iubirea – primiți-mi și Stuhul :

mereu Doi într-Unul – eu sunt Însăși Cartea :

 

schimbată e Lumea – schimbată-i și Partea !

…Aici nu e Crimă – Aici arde Rimă

iar eu : Rug Lui Crist și Rouă de Știmă…

***

 

A IEȘIT DIN UMBRA-I DELICATĂ – INOROGUL

 

a ieșit din umbra-i delicată – INOROGUL

cu ochi fulgerători – în ochi de Crist

iar Pajura Cea Sfântă-ascultă Monologul

topind pe Inorog – în Melancolic Ametist

 

vin Pelerinii de Lumină – -adulmecând Copacul :

nu-i – încă – Șarpe : Frunzele-s de Aur

iar Pelerinii – osteniți – deșartă Sacul

și-L află – din Priviri – pe Știutorul Faur

 

în Lumea de Acolo – blând – te-ngropi în ierburi

nu-ți trebui’ Candelă-Văpaie și nici Herburi

Miresmele te poartă – -n Cânt de Harpe :

 

iată de ce lipsește – -n Ceruri – Hieroglifa “Șarpe”…

…ca-n Leagăn – așează-te-ntre Crist și Inorog :

da – fiecare adiere de-îngeri este Nou Prolog !

***

 

DE LUMEA DE-AICI MI S-A FĂCUT GREAȚĂ

 

de Lumea de-Aici mi s-a făcut greață :

Bani și Piață – Bani și Piață – Bani și Piață… !!!

de Lumea Cealaltă mă-ncearcă un Dor :

fâlfâie Raze deasupră-mi – Sfântul Cocor…

 

 …e dimineață – amiază – e seară și noapte :

le-oi contopi – toate – –n Corăbii de Șoapte :

Cartea Lumii – ca Rimă – Armonie de Vis :

pe toate – încă de-Aici – în Sânul meu – le-am scris…

 

ar mai rămâne Slovei să-i dau Raze

ar mai rămâne – pe câte-am iubit – să le-ncarc în Fraze :

altfel – mă oprește Controlul – la Poartă

 

și mă-ntreabă – mereu și exclusiv – de Soartă…

…Acolo nu-s Bani – nu e Piață – nici Paiață :

Acolo – din toate – e HRISTOS : Etern Dimineață…!

***

 

PROBLEMELE TEORETICE ALE CREAȚIEI LUMII

 

eu – măcar – sunt absolut convins că

EXISTĂ un Monstru (…poate și mai mulți…) – care a

ciocănit – zdroncănit – apoi a molfăit ori

pardosit – Lumea

Asta – de-a ieșit – fiartă ori

scoaptă – cum va fi ieșit Ea – Atunci

(…când s-a

fătat Universul…)

 

majoritatea celorlalți – însă – îți vor

spune (…așa – mai pe

șestache…) – că

Lumea Asta a fost făcută de

Mămicuța lor – cu

Săpunul de Baie – sau – unii mai

Târtănoși – că Lumea Asta a fost

aranjată – cosmetic – de

Tăticul lor – dimpreună cu Sutienul

Zebrei – Celei Tărcate – din garsoniera de la

etajul doi…

 

…eu tac – și-i las să se

păruiască – așa – democratic – și

din când în când – noaptea – când

treaba se-ngroașă – pun pe

masa din sufragerie – o

Gogoașă – cam

turtită – să stea

singură – până dimineață – când

firește – o

halesc tot eu…

…ce să fac ? – mă

sacrific…

 

…să nu vă mire-așa tare : Monștrii ăștia

Celești sunt foc de

Mofturoși – mai ales la

Gogoși : unii (…știu asta din

Viziunile mele

Oculte – pentru cine vrea să

m-asculte…) – fac – de la Gogoși – chiar

urticarie :

 

celui mai recent Monstruleț – care s-a

introdus – infracțional – în

Casă  (…tocmai prin visele mele !) – i-a intrat niște

Zahăr – de la Gogoși – ca lui

Nazarie : chiar într-o

Carie !

 

…să fi văzut – în noaptea

aia – ce urlete pe El – de-l auzeam până spre

dimineață ! – …chiar și prin perna-n care-mi

vârâsem – adânc – nu doar mândra-mi

față – ci

întreg Bostanul – cu tot cu urechile

amândouă : până la amiază – mi se umflaseră cât

Două Ouă !

***

 

AM PUS DOUĂ CIREȘE NEGRE

 

negre am pus două cireșe

negre – într-un cocteil

Molotov – și benzina

nu s-a mai

aprins !

 

ce calitate proastă

benzina ! – cât de

eficiente – întunecat

jucăuș-distructive – cireșele

negre !

***

 

ACOLO-A FOST MALUL – ACUM SUNT AICI

 

Acolo-a fost Malul – acum sunt Aici

iar Lumile – -n urmă – sunt negre și mici

Aici este Liniște – pentru Venitul din Larmă

Aici e Lumină – Acolo-a fost Magmă…

nu tulburați Visarea – în Cea din Urmă Lume

nu mai lăsați pe Bufniți – în turle să se-adune !

Lumii Celui din Urmă – Incredibil Posibil

Sângele meu cel Eteric – îi va fi Combustibil…

 

…să nu veniți Aici : am aflat și Copacul

Albastrele Păsări  – deasupra-mi – îmi cântă…

Aici nu sunt Îngeri – lipsește și Dracul :

 

în Strai de-Mpărat  – Uitări mă-nveșmântă…

…nu-i Rai – nu e Iad : e-o lume – din multe !

…nu vreau să ascult – nu vreau să m-asculte…

***

 

 

Adrian Botez

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii