13 Oct
2018

Mariana Gurza: Reflecții de cititor

„Basarabia răstignită”

(volumul 14)

 Autor Valeriu Dulgheru

 

Nimic nu este întâmplător! Întâlnirea neașteptată cu un bun român, basarabean, Valeriu Dulgheru, a fost percepută ca și cum doi frați s-au regăsit după ani și ani. Doi frați de aceeași limbă, cu dragoste de neam românesc. Moment care în An Centenar mă duce cu gândul la o primă unitate prin cultură, prin sentimente ce vin de undeva, de veacuri pentru unitatea noastră.

Valeriu Dulgheru, profesor universitar în cadrul Politehnicii din Chișinău, autor a peste 1000 de lucrări științifice, inclusiv a 36 manuale și monografii și 200 brevete de invenție, este și un fin observator al vremurilor. Autor a peste 900 articole de publicistică, laureat și medaliat pentru inovații, inventică, în țară și străinătate, Valeriu Dulgheru nu dezminte filonul bogat de care România Mare are parte. Oameni minunați, înzestrați cu pricepere și dăruire pe care îi găsești și la Timișoara, dar și în frumoasa noastră Basarabia.

Redactor și colaborator la diverse publicații din țară și străinătate, scriitorul, istoricul, omul de știință Valeriu Dulgheru, își continuă demersul său pentru reîntregire. Volumul ,,Basarabia răstignită”, vol. 14, apărut recent la Chișinău, este, din nou, un strigăt disperat spre unitate și implicare. ,,Quo vadis, Basarabia?” Quo vadis, România? – aș întreba și eu. Quo vadis, România Mare?

Autorul nu este preocupat doar de Basarabia ce încă își plânge durerea. Nu uită de Bucovina de Nord, de frații noștri și ei duși de vremuri în direcții diferite. Ne atenționează, cu fiecare mesaj, la pericolul ce poate să vină de la ciuma roșie ce nu se mulțumește cu puțin. Dorința străinului de a acapara ce consideră că este drept, este taxată în termeni destul de duri de patriotul Valeriu Dulgheru.

Basarabie încotro?  ,,Domnule Vieru, dormi în pace,/ Casa părintească încă e,/ Dar de-o vreme nu știu cum se face/ Că se vinde țara pe orice”(Ionel Iacob-Bencei).

Volumul se bucură de o ilustrație de excepție, aparținând Nataliei Dulgheru. Fiecare eseu se bucură de un citat reprezentativ. Atent la toate jocurile politice, nu se sfiește a spune lucrurilor pe nume. Un curaj ce rar mi-a fost dat să văd!

 În general, ca și în celelalte volume, scriitorul ne-a avertizat de pericolele care ne pândesc. Este dezamăgit de pasivitatea partidelor, de lipsa lor de unitate. Își dorește cu ardoare normalitatea, unificarea cu Țara Mamă!…

Ce-și poate dori mai mult un brav român, bolnav de românism?

M-aș bucura dacă volumele domniei sale ajung să fie citite de câți mai mulți români. Lecții de istorie, începând de la Cucuteni până la tot ce mișcă acum. pe scena politică a lumii.

Ce reprezintă UNIREA pentru românii basarabeni? Răspunsul îl primim însăși de la autor. ,,Re-unirea este mai mult decât revenirea  în hotarele firești românești, în special cultural și lingvistic românesc, mai mult decât o dorință de a reveni acasă după un lung surghiun al fiicei răpite. Re-unirea este unica condiție de supraviețuire a românilor basarabeni în acest război geopolitic dus de noul imperiu rus…” (Valeriu Dulgheru)

M-aș bucura dacă România, românii, ar înțelege corect mesajul. Rostul nostru este de a nu ne lăsa pradă indiferenței. Dacă îl iubim pe Eminescu, haideți să învățăm să iubim și mai mult Basarabia și Bucovina de Nord. Implicarea noastră, a tuturor, ar putea salva Basarabia! Să fim alături de cei care doresc să fim un TOT.

,,Cât de mult ne lipsește astăzi Generația pașoptiștilor, făuritorii Micii Uniri de la 1859 și generația de aur a Marii Uniri de la 1918.” (Valeriu Dulgheru)

Vă recomand, cu multă căldură, volumele scrise de profesorul Valeriu Dulgheru.

O istorie trăită, clipă de clipă, cu prețul jertfei de sine.

Felicitări, domnule profesor!

———————————

Mariana Gurza

Timișoara

13 octombrie, 2018

 

13 Oct
2018

Emma POENARIU SERAFIN: Sfat

Sfat

 

Peste inima ce doare, zidește un pod,
Fă ca zbaterile-n noapte să fie trecut.
Peste clipe fericite, aruncă năvod,
Și arată-ți căi, lumina, înspre Absolut.

 

Peste clipe revoltate , pune alb cuvânt,
Lasă negrul amintirii, să se spele-n ploi.
Iar durerile din cale , du-le în pământ
Și frustrarea absolută, trece-o la nevoi.

 

Zile negre, ponosite, fă-le amintiri,
Și amesteca-le bine într-un vas cu glod.
Peste zilele senine , nu fă răstigniri
Dăruiește-te pe tine și la cel norod.

 

Celui ce și-a pierdut calea, dă-i un sfat de om,
Cântă-i la vioara vieții, un cântec duios.
Merele recunoștinței, toate cresc în pom
Și la capătul de lume, te-așteaptă Hristos.

————————————————–

Emma POENARIU SERAFIN

Sibiu

12 octombrie, 2018

12 Oct
2018

Adriana POPA: Taina scrisului (75) – Oglindirea propriei personalități

„Iar acolo, totul tăcea”, constată feciorul de împărat, ajuns în tărâmul Tinereţii Fără Bătrâneţe şi-al Vieţii Fără de Moarte, acest tărâm al absolutului în care armonia a ajuns la un nivel atât de înalt de perfecţiune, încât nu mai e nevoie de gest sau de cuvânt. Ori, tipic umană este nevoia  omului de a-şi oglindi propria personalitate în subiectivitatea celorlalţi, prin intermediul cuvântului.

Cuvântul, prin caracterul său obiectiv, dar şi prin categoria sa estetică individuală, produce realitate. O realitate care se reflectă în om, creat imperfect, trăind într-o societate imperfectă, în care valoarea e înlocuită de nonvaloare, adevărul de minciună, libertatea de lanţuri.

„Iubesc umanitatea, dar spre surprinderea mea, cu cât o iubesc mai mult în general, cu atât ţin mai puţin la oameni în particular, ca indivizi”, spunea Dostoievski în „Fraţii Karamazov”.       La începutul timpului, Dumnezeu i-a aşezat pe Adam şi Eva în Edenul primordial. Aici nu exista durere, boală, suferinţă, moarte. S-a dovedit însă că universul propus nu era compatibil cu natura umană, de aceea omul a simţit inconştient nevoia de schimbare şi singura modalitate de a o realiza a fost încălcarea poruncii divine.

Omul este sediul înfrângerii şi al neantului. Omul este o variantă a lui Icar, dar o variantă infinit inferioară originalului. Ce frumos ar fi fost ca miturile să nu se prăbuşească! Ce frumos ar fi fost ca idealurile să rămână nealterate!

De ce scriu? Scriu pentru că sunt o fiinţă revoltată în sensul exprimat de Albert Camus în eseul „Omul revoltat”. Literatura  este o taină. Literatura este o revelaţie, unii scriitori ne pot spune că au aripi şi pot zbura! Literatura este o expresie a frumuseţii şi a visului.

Scriu, scriem, ca să renaştem şi să ne regăsim pe noi înşine. Ulise, în infern, a sacrificat animalele, pentru ca umbrele să-şi regăsească existenţa. În acest sens s-ar putea înţelege că scrisul ar putea fi şi un sacrificiu. Necesitatea jertfei este explicată de Mircea Eliade: „În creaţie era divinitatea care se sacrifica pe sine; şi în alte episoade creaturale din miturile omenirii se sacrifica fiinţa cea mai dragă, un alt fel de a formula jertfa de sine”. Ideea jertfei se regăseşte în „Meşterul Manole”, drama lui Lucian Blaga, într-un monolog de tip faustian: „Lăuntric un demon strigă: clădeşte! Pământul se-mpotriveşte şi-mi strigă: jertfeşte! Ah, Doamne, totul e încă neîntrupat.”

De ce scriu? Scriu pentru că mie îmi este dor! „Dacă nu ştii să recunoşti iarba după verde şi apa după sete, atunci nu-i va fi nimănui dor de tine”. (Nichita Stănescu) Literatura, muzica, arta, sunt îngeri luminoşi cu dor de pământ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Cu Cu dor de iarbă strivită, verde, sub tălpi.

Scriu, scriem, pentru a împărtăşi celorlalţi gânduri şi sentimente, pentru a nu strivi „corola de minuni a lumii”. Trăim într-o societate meschină, în care „prin simplul fapt că face parte din mulţime, omul coboară mai multe trepte pe scara civilizaţiei. Izolat, poate că ar fi fost un individ cultivat; în mijlocul mulţimii, devine un instinctiv, prin urmare un barbar”, spunea Sigmund Freud în lucrarea „Psihologia colectivă şi analiza eului”.

De ce scriu? Scriu pentru a călători în timp, pentru a aboli timpul istoric, pentru a rămâne „veşnic tânăr înfăşurat în manta-mi”. La fel ca feciorul de împărat din basmul „Tinereţe Fără Bătrâneţe şi Viaţă Fără de Moarte” care atinge absolutul – un absolut care se pare că îl copleşeşte – şi, prin redescoperirea „stării de dor” străbate invers drumul de la infinit la finit, pentru a se reîntoarce la condiţia umană şi a se contopi cu originile.

Scriu, scriem, pentru a ne contempla propriul suflet, pentru a ne regăsi prin cuvânt. În societăţile arhaice exista răspunderea faţă de cuvânt. Odată rostit, cuvântul  se încărca de sugestii magice, demiurgice şi nu mai putea fi luat înapoi. Dobândind o existenţă proprie, el se putea întoarce împotriva subiectului rostitor, instituindu-se. Cuvintele sunt fiinţe vii, ele păstrează o latură divină. Scrisul? Scrisul este o taină, „nu se poate să vezi zâne, dacă nu eşti zânatic!”

——————–

Adriana POPA

Timișoara, septembrie 2018

 

12 Oct
2018

Viorel BIRTU-PÂRÂIANU: Taina scrisului (76) – Drumul către nesfârșit

Am fost întrebat mereu de când scriu. Sunt medic, de o viață tratez trupul, am vindecat mii de oameni și totuși am simțit că este prea puțin. Am început să scriu, în versurile mele se regăsesc gândurile, suferințele, durerile oamenilor, lacrimile lor. Fiecare rețetă este o poveste reală, un strop din viața unui om.

Cine sunt… M-am născut undeva, locuiesc pretutindeni, uneori mă regăsesc nicăieri. Nu, nu mi-am pierdut rădăcinile și asta m-a salvat ca om. De când mă știu, când mă plimbam pe malul Jiului visam să citesc, să scriu, să mor pe țărmul mării. La 6 ani am fost internat într-un sanatoriu aproape doi ani. Acolo am învățat să citesc. Citeam mult, la 7 ani trăiam poveștile și poemele lui E.A. Poe. Atunci am hotărât să fiu medic, să înlătur suferința. Am ajuns pe malul mării, sunt medic, scriu, ce poate fi mai frumos.

Și totuși, de ce scriu… Scriu ca să pot respira. Știi, atunci când tratezi un om, medicul adevărat ia cu el suferința omului bolnav în sufletul lui. Și asta o face mereu, zi de zi. Fiindcă asta îmi este menirea și destinul, lacrima și chinul.

Tatăl meu a fost preot, în acele grele vremuri, a reușit să ridice o biserică. Copil fiind mă întrebam atunci, eu ce voi face când voi fi mare. Și m-am făcut medic. Au trecut ani, mulți, puțini, e greu acum de spus. Am început să scriu, să clădesc o lume a iubirii, a speranței, să surprind esența vieții, a stărilor de conștiință, să pot respira.

Improvizez pe claviatura creației, pășesc în profunde căutări existențiale, creez o stare, scriu poezii, o analiză atentă a clipei, a bolii, o incizie în scop terapeutic, o stare de singurătate generatoare de conflictuale introspecții. Sunt peste tot și pretudindeni, dezamăgit mă întorc mereu în mine, căutând, întrebând.

Comunicare, comuniune, cuminicare-obsesia unui suflet. Fiind român sunt pretutindeni.
Mai bătrân și mai tânăr decât lumea, trăiesc cu vremurile toate laolaltă. Desenez inscripții pe nisipul eternității cu degetele înfiorate sub lumina purpurie a zilei. Am două mii de ani și o zi, deci sunt copil, pot să mă joc, nu? Nu ofer poeme, comunic stări, spre meditare profundă. Fericirea durează doar o clipă, tratând pacienții, bolile și sufletele lor, vreau să creez o clipă eternă.

Trăind lângă tatăl meu, logic, gândurile, poemele mele au simboluri și inspirație biblică. Au o notă mare de neliniște, un torent de întrebări, Sfânta Cruce, toate trăirile, nu am venit ca să stric ci să împlinesc cuvântul Lui. Calea, Adevărul și Viața, lumina dintâi din care Demiurgul ne-a întrupat și care ne locuiește. Cerul-ocean iar marea un fluid curgând necontenit spre infinire pe pământul incendiat. Am întins într-o zi mâinile către cer, erau aspre de întrebări, a rămas cuvântul răstignit pe o cruce. Știi, pe cruce și cuvintele plâng. Sunt o pană ce visează pe o coală albă, nu sunt nici far și nici lanternă, sunt doar o scânteie.

Zilnic, la cabinet, le citesc pacienților din poemele mele, arătând drumul iubirii, e un zbor nesfârșit, iubirea e verb, e acțiune, e umilință, e dăruire. Îmi caut calea ascuns între gânduri, ruga îmi dă puterea de a merge mai departe. Prin vers mă mărturisesc, mă dărui complet și ard în propria ființă în căutări de construcție a iubirii și scriu…

Trăiesc și mă scriu. În 2015 am întâlnit un om minunat, scriitorul-editor Ștefan Doru Dăncuș. A apreciat și apoi a publicat primul meu poem de versuri numit „Lacrimi”.
Analiza literară realizată de criticul G. Coandă și ulterior de alți critici literari mi-au confirmat drumul ales. Ce a urmat, a fost o minunată poveste ce continuă și astăzi.

————————————–

Dr. Viorel BIRTU-PÂRÂIANU

Cernavoda, septembrie 2018

12 Oct
2018

Sergiu Barbuța: Tinerii artiști de pe Valea Prutului – laureați ai festivalului de folclor și tradiții populare „Cununa Munților 2018” Asău, județul Bacău

În data de 7 octombrie 2018, în localitatea Asău, județul Bacău, România, a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului de folclor și tradiții populare „Cununa Munților 2018”, organizată de Asociația Culturală „Ca La Noi”, (a cărui președintă, Camelia Roșu, o distinsă doamnă care promovează de 15 ani tradițiile strămoșești, de cântec și dans popular).

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Primăria și Parohia Ortodoxă din Asău. La deschiderea acestui festival, a avut loc o slujbă religioasă la Monumentul militarilor din Asău, săvârșită de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele Paraschiv Banciu.

După finalizarea ceremoniei religioase, pe stadionul din localitate s-a dat startul festivalului propriu-zis, care a avut ca invitați numeroși oaspeți din România, Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul a consemnat noi succese pentru tinerii artiști vocali și instrumentiști de pe Valea Prutului, din satele Costiceni și Vancicăuți, raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți. Astfel raionul Noua Suliță a fost reprezentat la acest festival de Ansamblul folcloric „Ghiocelul” de la Casa de Cultură din Vancicăuți, coordonat de prof. Vladimir Rață, iar delegația ucraineană a fost condusă de fotoreporterul Sergiu Barbuța, vicepreședintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni – Cernăuți.

Membrii ansamblului au avut o prestație apreciată la unison de membrii juriului dar și de publicul prezent la spectacol. Evident, prestația acestora a fost încununată și de succes. Toți cei care au urcat pe scenă și au susținut momente artistice și recitaluri au fost răsplătiți cu diplome de merit și trofee de către organizatorii evenimentului.

În ceea ce privește artiștii nouasulițeni, aceștia au avut onoarea și bucuria de a fi premiați de către consilierul Dumitru Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău și îndrăgitul interpret de muzică populară Grigore Gherman, originar din regiunea Cernăuți. În același timp, poetul Dumitru Brăneanu, a adresat un mesaj cald tuturor participanților. Felicitând tânărul ansamblu din Ucraina domnul Brăneanu a lansat și ideea de a se organiza în anul viitor la Bacău o școală de vară pentru elevii din regiunea Cernăuți.

A consemnat,

Sergiu Barbuța, vicepreședintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni – Cernăuți.

https://www.youtube.com/watch?v=H-0czCmPWUU

 

10 Oct
2018

Eleonora SCHIPOR: Întâlnirea cu noul Consul General al României la Cernăuți

Am avut la 9 octombrie 2018, o zi deosebită. Am venit un grup de intelectuali bucovineni la Consulatul General al României la Cernăuți, pentru a face cunoștință cu doamna Irina-Loredana Stănculescu, noul Consul General al României la Cernăuți. Ne-am simțit onorați de faptull că domnia sa a acceptat cu plăcere inițiativa noastră de a veni în vizită la Consulat.  Ne-am bucurat mult că la întâlnirea noastră a participat și domnul ministru consilier Ionel Ivan.

          Din grupul nostru au făcut parte: doamna Doina Bojescu-Staric, redactor șef la ziarul CONCORDIA, membră a Uniunii Scriitorilor și Ziariștilor din Ucraina, a Asociației creștine ASCIOR, poetă, publicistă, pictor; domnul Vladimir Acatrini, lucrător al Bibliotecii Universitare, Președintele Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni, Președintele Filialei-Cernăuți a Asociației Civice ASCIOR; doamna Ivona Lughina, directoarea Sistemului Centralizat al Bibliotecilor raionului Storojineț; doamna Maria Ștefureac, șefa bibliotecii (filiala n. 17) din satul Pătrăuții de Jos, membră a Filialei ASCIOR și subsemnata. Vom menționa faptul că toți cei veniți în vizită la Consulat suntem și membri Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni.

          Am fost primiți cu multă amabilitate, căldură sufletească și atenție. Am adus în dar pentru doamna Consul ziare, reviste, cărți. Personal i-am adus câteva cărți proprii pentru a lua cunoștință cu cele ce am tipărit și publicat de-a lungul anilor.

          Am avut un dialog constructiv abordând probleme ale literaturii, culturii, civilizației. Am vorbit despre activitățile Societăților susnumite, despre problemele limbii, despre organizarea diferitelor măsuri culturale, cum ar fi Saloanele de Carte, prezentări de carte, Simpozioane, Conferințe etc. Am vorbit și despre activitatea Societății regionale GOLGOTA, a cărei președinte este savantul bucovinean Ilie Popescu, originar din Pătrăuții de Jos. Ne-am exprimat părerea de rău în legătură cu faptul că nu apare deja de peste două luni dublajul românesc al ziarului raional Storojineț „Meleag Natal”. Ne-am adresat cu rugămintea de a ne ajuta și Consulatul la procurarea pentru bibliotecile noastre a mai multor cărți pentru copii, cât și trecerea mai simplificată a unor loturi de cărți la vamă, oferite de anumite Asociații, biblioteci etc. din România. Sperăm că va fi soluționată și această problemă în timpul apropiat. Am menționat faptul că prima rubrică a ziarului CONCORDIA intitulată „Veșnicia s-a născut la sat” a debutat tot cu satul Pătrăuții de Jos. I-am mulțumit încă odată vrednicei doamne Doina Bojescu pentru acest gest demn de toată lauda, menționând hărnicia și ingeniozitatea de care a dat dovadă. Am vorbit și despre celelalte ziare românești și ucrainene cu care colaborăm, despre pelerinajele și vizitarea unor muzee, expoziții ce le organizăm în permanență, mai ales noi, pătrăucenii.

Am invitat-o pe doamna Consul Irina-Loredana Stănculescu, să ne viziteze cu prima ocazie posibilă satul nostru, menționând totodată că am avut o colaborare fructuoasă cu precedenta doamnă Consul General Eleonora Moldovan, căreia de asemenea îi mulțumim pentru cea ce a făcut în acești ani pentru noi, bucovinenii.  Aceeași invitație a primit-o și din partea d. Ivona Lughina de a vizita biblioteca raională Storojineț. De asemenea credem că va fi prezentă atât domnia Sa cât și alți membri ai Corpului diplomatic de la Cernăuți la ședințele și manifestările Asociațiilor de care am vorbit mai sus, așa cum de fapt a fost și până acum.

          Am avut o discuție sinceră, binevenită, constructivă. Sperăm că și colaborarea va fi la fel.

          Deocamdată îi dorim succese mari în importanta misiune diplomatică recent începută la Cernăuți, doamnei Consul General Irina-Loredana Stănculescu, ajutată de domnul ministru consilier Ioinel Ivan, dar și de ceilalți consuli și lucrători ai Consulatului.

          Întru-n ceas bun și Doamne ajută!

               

———————————-

 Eleonora SCHIPOR,

profesoară superioară, membră a Uniunii Jurnaliștilr din Ucraina, a USLR din Moldova, vicepreședinta Societății regionale „Golgota”, a Filialei Asociației ASCIOR, membră a Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos

9 octombrie, 2018

9 Oct
2018

Eleonora SCHIPOR: Sărbătoarea de căpătâi a lui Brumărel

Luna octombrie vine în viaţa noastră cu o sărbătoare de neuitat, o sărbătoare tradiţională ziua Învăţătorului.

„Învăţătorule!” îl numeau cu drag şi evlavie ucenicii pe Mântuitorul lumii. Nu-i spuneau nici Maria Ta, nici Luminate Împărate, nici altfel, ci simplu, frumos, cinstit „Învăţătorule”!

De-a lungul secolelor, deceniilor, anilor, munca grea şi nobilă a Învăţătorului a fost comparată cu cea a fântânarului, a cioplitorului, a grădinarului, a semănătorului, a cultivatorului. Căci învaţătorul şi sapă,  şi sădeşte, şi seamănă, şi cultivă sufleteşte în inimile discipolilor calităţile bune, dragostea, de carte, de muncă, cinste, omenie, dreptate, credinţă…

Viaţa fiecăruia dintre noi a fost, este, sau va fi legat de şcoală. Inginer, cosmonaut, doctor, ministru, oricine şi oriunde n-ai ajunge, drumul spre culmi porneşte de pe băncile şcolii.

Tocmai de aceea nu trebuie nicicând uitată şcoala şi cei care muncesc în ea.

Fie ca toamna, anotimpul împlinirilor belşugului, frumosului să se asocieze în inimile tuturor cu sărbătoarea de căpătâi a lui Brumărel – Ziua Învăţătorului.

Iar fiecare dascăl şcolar – fost, actual, viitor să aibă parte de sănătate, răbdare, tărie de caracter, bunătate şi înţelepciune, de elevi ascultători şi părinţi înţelegători, de mai multă fericire, bunăstare materială şi morală, sărbători în viaţă şi buchete de flori pe masă, salarii pe măsura muncii depuse şi o mai mare atenţie şi stimă din partea celor din jur.

Toate crizantemele acestei toamne de aur să-şi scuture petalele în calea d-voastră dragi şi scumpi învăţători.

     La mulţi, mulţi, buni, fericiţi şi bogaţi ani, stimaţi pedagogi de ieri, de azi, dintotdeauna!

———————————-

Prof. Eleonora SCHIPOR,

Colectivul pedagogic al CIE Cupca împreună cu elevii clasei a XI-a

Bucovina de Nord / Ucraina

8 octombrie, 2018

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi

Comments Off
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Statistici accesare

Online: 1
Vizualizari : 30079

Ultimele Comentarii